Norge

Har ventet i 13 år på at bakterien skulle dukke opp

I 2006 skrev to studenter en bacheloroppgave om Providencia alcalifaciens. Siden har de ventet på at bakterien skulle dukke opp igjen. Nå er den her.

I 2006 gjorde to bioingeniørstudenter en undersøkelse av to utbrudd av bakterien som i dag er påvist i flere døde hunder. I studien konkluderer de med at bakterien kan være årsaken til den kraftige diareen. Foto: Stein J. Bjørge

 • Frode Sætran
 • Vilde Bratland Hansen
  Journalist

Ledelsen ved NMBU Veterinærhøgskolen har gravd frem en bacheloroppgave som ble skrevet av to bioingeniørstudenter i 2006. Den dreide seg om den sjeldne bakterien Providencia alcalifaciens. Nå kan bacheloroppgaven få avgjørende betydning i jakten på årsaken til den ukjente og dødelige sykdommen som hittil i år har tatt livet av minst 26 hunder.

– Sensor på oppgaven var Bjarne Bergsjø ved Veterinærinstituttet, og han hadde den fremdeles i hyllen. Vi har samarbeidet tett med ham og de andre forskerne på Veterinærinstituttet siden de påviste Providencia i forrige uke, sier førsteamanuensis og instituttleder Trine L’Abée-Lund ved NMBU Veterinærhøgskolen i Oslo til Aftenposten.

Les også

Hundesykdom trolig ikke veldig smittsom

Instituttleder og førsteamanuensis Trine L’Abée-Lund ved NMBU Veterinærhøgskolen var veileder under studiet i 2006. Foto: Stein J. Bjørge

Døde hunder i Sør-Afrika

Første gang bakterien ble satt i forbindelse med tarmsykdom hos hund var ved et veterinærsykehus i Sør-Afrika i 2002: Flere hunder ble syke, og fire valper døde.

Noen få år etter, i 2005 og 2006, ble det altså oppdaget 12 tilfeller i Norge der hunder var blitt syke med blodig diaré og oppkast. Det viste seg at alle hundene var smittet av Providencia alcalifaciens. Men heller ikke den gang ble smittekilden funnet.

Deretter gikk det 13 år uten noen rapporter om bakterien. Men Aud Kari Fauske, som i dag er ansatt ved Veterinærhøgskolen, har hele tiden ventet på at bakterien skulle dukke opp på nytt. Nå er den her.

Les også

– Har funnet iboende antibiotikaresistent bakterie

De daværende studentene Aud Kari Fauske og Marit Næve Hirsch syntes tilfellene i 2005 og 2006 var interessante og ville undersøke mer.

– Jeg mente disse tilfellene var egnet som tema da de skulle skrive sin bacheloroppgave i 2006, sier L’Abée-Lund.

Hun bisto studentene som veileder under arbeidet.

De 12 tilfellene fordelte seg med seks hunder hvert av de to årene. Ni av hundene kom fra Oslo, de tre andre fra Akershus. To av hundene døde, én hvert år.

– Tyder på å være årsaken

I oppgaven konkluderer forfatterne med at resultatet av studiene deres tyder på at Providencia alcalifaciens kan være årsaken til hundediareen.

– I 2006 fikk vi laget antistoffer mot Providencia-bakterien som et verktøy i videre forskning på bakterien. Disse har ligget i fryseboksen mens vi har ventet på flere syke hunder. Dette antistoffet gjør det nå mulig for oss og Veterinærinstituttet å studere sykdommen mer i detalj, sier L’Abée-Lund.

Les også

– Det er så godt å ha deg hjemme, Choco!

At det er samme bakterieart, Providencia alcalifaciens, ved alle tilfellene, er det ingen tvil om.

– Antistoffene kan brukes til å sjekke om Providencia har invadert slimhinnen i tarmene hos de døde hundene. Hvis det er tilfelle er vi nærmere et svar på om det er denne bakterien som er årsaken til sykdommen, sier L’Abée-Lund.

Flere likheter

I 2005/-06 omfattet registreringene tilfeller i østlandsområdet. De fleste sykdomstilfellene var i Oslo. Slik er det også i år.

Alle tilfellene i 2005 og 2006 ble registrert om høsten. Slik er det også i år.

 • Les også: – Forekomstene i Oslo er unormale

Årets første sykdomstilfeller ble oppdaget i midten av august. Hittil i år er minst 26 hunder døde. Foreløpig er ti hunder obdusert ved Veterinærinstituttet. Det foreligger nå svar på bakteriologiske undersøkelser for åtte av dem. Alle var smittet med Providencia alcalifaciens.

I en vitenskapelig artikkel fra England er det beskrevet at bakterien i tre av fire tilfeller er blitt registrert om høsten.

Les også

Prøver gir ikke svar på hundedøden

Veterinær Simen Foyn Nørstebø studerer bakterieprøver fra syke hunder i jakten på dødsårsaken. Foto: Stein J. Bjørge

Eliminerer

Forsker og veterinær Hannah Joan Jørgensen ved Veterinærinstituttet har lest studien, men understreker at det fortsatt ikke er mulig å slå fast at det er bakterien som er dødsårsaken. Fortsatt venter forskerne på analysesvarene fra gift-, vev- og virusprøver. Jørgensen sier at det finnes virus som kan gi det samme sykdomsforløpet som er tilfellet i disse sakene, nå arbeider hun og kollegene for å eliminere alternativene. Hun ønsker å berolige hundeeierne.

Les også

Virusenes hemmelige liv som spioner, leiemordere og martyrer

– Vi får inn mange meldinger, blant annet hører vi om folk som bærer rundt på hundene sine for å skjerme dem for smitte. Slik kan vi ikke ha det. Vi vet ikke hva dette skyldes, det kan være et smitteutbrudd, men det kan også være en naturlig sesongvariasjon som er kraftigere enn vanlig. Vi vil uansett oppfordre folk til å lufte hundene sine, men gjør det helst i bånd, sier hun.

Jørgensen understreker også at det går bra med de aller fleste hundene som blir syke og utvikler de samme symptomene som de 26 hundene som døde.

Flere tilfeller

Siden tirsdag er det ifølge NTB kommet inn ytterligere fem nye meldinger til Mattilsynet om syke hunder. De er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark. Felles for alle er symptomer som blodig diaré, oppkast og redusert allmenntilstand.

Mattilsynet skriver at flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og at det analyseres prøvemateriale fra syke hunder. Så langt er det ikke påvist fellestrekk angående fôring, rase, alder, kontakt med andre hunder, turområder eller noe annet.

Ett av spørsmålene forskerne forsøker å finne svar på, er nettopp hvorfor noen dør mens andre klarer seg fint. De prøver også å avklare om sykdommen smitter fra hund til hund. Det er en mengde spørsmål som må avklares i jakten på smittekilden og for å kunne behandle sykdommen.

Les mer om

 1. Hund
 2. Veterinærinstituttet
 3. Sykdom
 4. Veterinær
 5. Mattilsynet

Relevante artikler

 1. NORGE

  Hundedøden: Alle prøvesvar viser det samme

 2. NORGE

  Vil vite hva hundene har spist og drukket, og hvor de har vært

 3. NORGE

  42 hunder døde, og minst 200 ble syke i høst. Årsaken er fortsatt en gåte.

 4. NORGE

  Nye prøvesvar om hundesykdommen: – Har funnet bakterie med iboende antibiotikaresistens

 5. NORGE

  Vet ikke om vi vil få svar på hva hundene er blitt syke av

 6. NORGE

  Alle kjente virus er sjekket ut etter hundedødsfall