Norge

Tror ikke på Solbergs boligboom

Erna Solberg lovet et klimaskifte innen boligbygging i gårsdagens Aftenposten.
  • Høyres nye boligpolitiske grep er visst å bygge ned mer av matjorden vår. Trist, sier landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum.
  • Halvor Hegtun
    Halvor Hegtun
    Journalist

Høyre-leder Erna Solbergs løfter om full fart i boligbyggingen, fremført i gårsdagens utgave av Aftenposten, vekker lite beundring i rødgrønne kretser. Solberg vil kutte i statlige etaters innsigelsesrett, forplikte staten til kollektivløsninger i alle store prosjekter, samt reversere to skriv fra Regjeringen om å styrke jordvernet.

— Trist

— Det eneste nye jeg kan se av det hun foreslår, er å ta mer av vår dyrkbare mark. Jeg synes det er trist at en Høyre-leder som har ambisjoner om å bli statsminister, vil gjøre dette til et hovedgrep. Det er ikke god konservativ politikk, og stikk i strid med hva den tidligere Høyre-statsministeren Kåre Willoch har vært opptatt av. Kampen om maten vil bli hardere. Vi blir én million flere nordmenn i løpet av noen år. I landbruksmeldingen har vi forpliktet oss til å øke matproduksjonen med 20 prosent de neste 20 årene, sier landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp).

Les også

Vil la boligbygging komme først

— Hva gjør vi med boligkrisen i pressområdene våre?

— Hvis vi ødelegger den beste matjorden vi har, som i områdene rundt Oslo, Stavanger og Trondheim, har vi ødelagt en viktig ressurs for bestandig. Men det finnes andre tomter. En Rambøll-rapport fra 2010 viste at det er plass til 400 000 flere mennesker gjennom fortetning og utbygging av kollektivknutepunkter i Oslo og Akershus. Så har naturligvis staten et stort ansvar for en vei- og jernbanesatsing som gjør det mulig å utvide bo- og arbeidsregionene kraftig, sier landbruksministeren.

Svikter lokalt

Aps stortingsrepresentant Håkon Haugli mener det er galt å se på Høyre som et opposisjonsparti i boligpolitikken. Partiet sitter med makten i mange av kommunene som sliter mest med boligmangel og høye priser.

— Høyre svikter lokalt, men brøler sentralt. Det mest konstruktive Erna Solberg kan gjøre, er å sende en instruks til sine ordførere om å satse på boligbygging. Det er ikke et voldsomt statlig byråkrati som skal ha skylden for at det bygges for lite. Lokal politisk vilje betyr mye, sier Haugli.

- Men har ikke Solberg et poeng i at 22 statlige instanser kan fremme innsigelser og stanse boligprosjekter?

— Alle innsigelser må komme tidlig i reguleringsprosessen, det er vi enige om. Men ellers virker utspillet fra Solberg lettvint. Hvilke innsigelsesmyndigheter er det hun konkret vil droppe? De som har med jordvernet å gjøre? Kulturminnene? Da vi behandlet landbruksmeldingen i Stortinget for kort tid siden, var Høyre opptatt av jordvernet, sier Haugli.

To virkeligheter

Ap-ordfører Stanley Wirak i Sandnes mener det er en skivebom når Erna Solberg kaller prosessene rundt det gigantiske boligbyggingsprosjektet Sandnes Øst for en skandale. Sandnes Øst er nå tvert imot et eksempel på hvordan tingene skal gjøres, hevder Wirak.

Storutbyggingen av Sandnes øst ble vedtatt i 2000 som et regionalt grep for å dreie utbyggingen vekk fra den aller beste matjorden vest på Jæren. I fjor valgte Sandnes å ta hele prosjektet ut av kommunedelplanen etter en innsigelse fra fylkesmannen.

— Noen valgte konfrontasjonslinjen i stedet for å ta utfordringene med jordvern på alvor. Nå har vi en utmerket dialog mellom kommunen, fylkeskommunen og staten. Vi bygger en bydel for 40 000 mennesker, sier Wirak.

Rogalands fylkesordfører, Janne Johnsen (H), bekrefter at samarbeidet nå går bra, men at man er inne i en "strafferunde" etter unødvendige forsinkelser.