Privatskoledansen

Dette er historien om en stille skolerevolusjon i Norge.

Aftenposten beklager: I første versjon av denne artikkelen presenterte Aftenposten en juridisk vurdering av omgjøringsvedtakene for friskoler i Norge. Hverken vurderingen eller konklusjonene fra vurderingen ble forelagt Kunnskapsdepartementet før publisering av artikkelen, slik god presseskikk tilsier.

Konsekvensen ble at Kunnskapsdepartementet ikke hadde tilstrekkelig og korrekt grunnlag til å uttale seg om saken.

Les hele saken med abonnement