Norge

Vy tapte for svenskene i nord. Snart skal det konkurreres om disse strekningene.

Ekspert mener Vy-tapet i nord må ha vært surt. Men nå kommer de mer lønnsomme strekningene. Der blir konkurransen hardere.

SJ betjener strekningen mellom Stockholm og Oslo. Fra og med neste år skal de også blant annet kjøre på Nordlandsbanen og Dovrebanen.
  • Eirik Husøy
    Eirik Husøy
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Mandag denne uken ble det klart at det svenske togselskapet SJ har vunnet anbudet for Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø), Dovrebanen (Eidsvoll-Trondheim) og flere andre strekninger i nord.

Professor Nils Olsson ved NTNU tror ikke Vy tar lett på å ha tapt de syv strekningene i nord, selv om det ikke er de mest lønnsomme eller trafikkerte strekningene.

– Det hadde vært bra for Vy å vinne. Det ser ut til at de la seg i selen for å vinne den pakken, så jeg regner med at de tenker at det var surt, sier Olsson, som jobber blant annet med jernbane og prosjektledelse.

Les også

Derfor mener Vy de tapte: – Vi har forventet å sitte igjen med flere kroner enn det de har

Bergensbanen attraktiv

De neste strekningene som skal bestemmes, inkluderer lokaltrafikken i Oslo-området, der mesteparten av trafikken går, og den turisttunge Bergensbanen mellom Oslo og Bergen.

– Det er antagelig de mest attraktive pakkene for jernbaneselskapene. Det kommer an på hva som blir utlyst, og hvordan utlysningene blir skrevet, men noe annet ville overrasket meg, sier Jørgen Aarhaug ved Universitetet i Oslo, som forsker blant annet på persontransport.

Vest-pakken som omfatter Bergensbanen, er neste anbudspakke som skal bestemmes. Tilbudsfristen er i august. Kontraktsinngåelse er berammet til desember.

Om ett og et halvt år, i desember 2020, vil vinneren av anbudet begynne å kjøre på strekningen.

Olsson ved NTNU mener at det kan bli hard konkurranse om den høyprofilerte Bergensbanen.

– Jeg tror nok at den som strekker seg lengst for å vinne Bergensbanen, er den aktøren som har størst ambisjoner for å videreutvikle den som en turistbane.

Forsker: Intercity og Oslo mest lønnsomt

Kjell Werner Johansen er assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Han har blant annet forsket på lønnsomheten på norske jernbanestrekninger.

Johansen sier at en del av de lengre strekningene er mest lønnsomme fordi de gir høy billettinntekt.

– De mest attraktive strekningene for operatørene er nok Intercity-strekningene, men også kanskje lokaltrafikken i Oslo. Ulempen med lokaltrafikken i Oslo er korte og intensive rushperioder. De lengre Intercity-strekningene har jevnere trafikk, sier Johansen.

For lengre strekninger betyr ikke nødvendigvis de lengste.

– Nordlandsbanen er nok ikke en gullgruve, sier Johansen.

– Men Bergensbanen har vært det i alle fall. Når et tog tar syv timer, så fyller det opp en arbeidsdag. Da er det jo kostnadseffektivt. Og så er det en del turister som kan gi merverdi, sier Johansen.

Hard konkurranse om Oslo

Olsson ved NTNU tror at det å ha Bergensbanen kan være gjevt markedsføringsmessig.

– Men det store er jo Østlandet. Det som har vært ute på anbud til nå, er forholdsvis smått.

For det som det trolig er knyttet mest spenning til, i tillegg til Intercity-strekningene, er pakken for lokaltogtrafikken mellom Oslo og de omliggende fylkene Akershus og delvis Buskerud. Pakken inkluderer pendlerlinjene som går fra Spikkestad til Lillestrøm og Stabekk til Ski.

Trafikkvolumet i dette området er det klart største i Norge. Over halvparten av alle påstigninger på norske tog skjer i dette området.

  • Trykk (på mobil) eller hold musepekeren over grafikken.

Aarhaug, som forsker ved UiO, tror flere store aktører kommer til å melde seg på for å vinne konkurransen i dette området.

– Spørsmålet er om Go-Ahead har kapasitet. SJ og en del andre store aktører har nok kapasitet, og for dem vil det være attraktivt, sier Aarhaug.

Den som går seirende ut i denne anbudsrunden, er anslått å kunne begynne å kjøre på strekningene i desember 2020, når Follobanen åpner.

Frem i tid

Litt lenger frem i tid skal togdrift på andre tre områder på Østlandet settes ut på anbud: Øst, Oslokorridoren og til slutt Flytoget.

Øst-pakken (pakke 5) vil trolig inkludere Østfoldbanen og Gjøvikbanen. Det er fortsatt ikke spikret hvilke strekninger som ender opp i hvilke pakker når det gjelder de som ligger lengst frem i tid, pakke 6 (Oslo-korridoren) og 7 (Flytoget). Det er en mulighet at disse slås sammen til én pakke.

Fristen for å levere et tilbud på disse pakkene er i tidsrommet 2022 til 2025.

Les mer om

  1. InterCity
  2. Tog
  3. Jernbane