Norge

Snart tomme for lungebetennelsevaksiner. Ber legene prioritere de sykeste.

Aftenposten skrev nylig at alle over 65 år blir anbefalt å ta vaksine mot en spesiell form for lungebetennelse. En uke etter er apotekene i ferd med å bli tomme for vaksinen.

Etter at Aftenposten opplyste at alle over 65 år bør ta vaksine mot lungebetennelse, er det nesten ingen igjen. Og de må rasjoneres.

 • Tine Dommerud
  Journalist

Folkehelseinstituttet anbefaler pneumokokkvaksine til eldre (65+) og grupper med immunsvikt eller kroniske sykdommer.

Men fordi pågangen er så stor, anbefaler Folkehelseinstituttet at vaksinene på lager må prioriteres dem med høyest risiko for sykdom.

Aftenposten skrev nylig at alle over 65 år blir anbefalt å ta vaksine mot en spesiell form for lungebetennelse. En uke etter er apotekene i ferd med å bli tomme for vaksinen.

Les også

De siste bølgene av spanskesyken var mer alvorlige enn de første. Kan noe slikt skje med det nye koronaviruset? | Svenn-Erik Mamelund

Solgt 14.200 vaksiner på en uke

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, opplyser at det siden onsdag i forrige uke til i går er solgt 14.200 pneumokokkvaksiner fra apotekene.

Tallet for i går er ikke helt oppdatert, og han tror det reelle tallet er enda høyere. Tilsvarende periode i fjor ble det solgt noen hundre pakninger.

Han sier at Folkehelseinstituttets nye retningslinjer for hvem som skal få vaksinen kun gjelder bestillinger fra leger direkte til Folkehelseinstituttet og ikke for apotekene.

– Apotekene venter imidlertid fortsatt på en klar ordre om dette fra myndighetene, slik at de kan prioritere de gruppene som har størst behov. I mellomtiden kan vi bare be om forståelse for at en del apotek er tilbakeholdne og ber en del personer om å vente med å hente ut vaksinen, sier Soldal.

Apotekerforeningen er sier de r kjent med at myndighetene vurderer nye retningslinjer for håndtering av utlevering av pneumokokkvaksiner fra apotek.

– Men inntil videre gjelder ikke spesielle retningslinjer for apotek. Det er i utgangspunktet legen som forskriver resepten, som også må vurdere om en person har behov for vaksinen, sier Soldal.

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av denne vaksinen, og håper på nye leveranser er forventet i mai, men innrømmer at volum på leveranser i tiden fremover er usikkert.
Les også

Vanlig håndsåpe fungerer faktisk mye bedre mot koronavirus enn Antibac! Lund, Wilson og Bjørnestad

Folkehelseinstituttet presiserer at det ikke er endringer i anbefaling om hvem som vanligvis bør ta vaksinen, men siden etterspørselen har økt så mye, er det begrenset hvem som kan få vaksinen.

– I forbindelse med covid-19 utbruddet ble anbefalingene tydeligere kommunisert for å forebygge sekundærinfeksjoner med pneumokokker og for å redusere antall personer som krever avansert sykehusbehandling i en periode der helsetjenesten allerede er under et stort press, skriver FHI.

FHI har et begrenset lager

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av denne vaksinen og håper på nye leveranser i mai, men innrømmer at volum på leveranser i tiden fremover er usikkert.

Vaksinene som er igjen er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

 • Hivinfeksjon / aids (Blå resept)
 • Stamcelletransplantasjon (Blå resept)
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (Blå resept)
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

Jostein Soldal legger til at åpotekene er opptatt av at de personene som trenger vaksinen mest, skal få flest mulig av de dosene som fortsatt finnes.

– Derfor er det flere apotek som prøver å holde litt igjen på vaksinene når andre enn de som er i høyrisikogruppene kommer på apoteket med resepten, sier han. Apotekene venter imidlertid fortsatt på en klar ordre om dette fra myndighetene, slik at de kan prioritere de gruppene som har størst behov. I mellomtiden kan vi bare be om forståelse for at en del apotek er tilbakeholdne og ber en del personer om å vente med å hente ut vaksinen.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Vaksine
 3. Apotek
 4. Folkehelseinstituttet