Norge

- Vi er ikke ferdig med Lysbakken-saken

Leder av Stortingets kontrollkomité, Anders Anundsen, sier de ikke er ferdig med Lysbakken-saken. Nå kan komiteen åpne for høring.

Anders Anundsen mener det blir flere runder i Lysbakkensaken. Marie Melgård

 • Marie Melgård

— Audun Lysbakken var svekket etter sitt første svar, og han har ikke styrket seg etter dette. Hans tillitt har fått en knekk, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (Frp) til Aftenposten.no

Les også

Lysbakken ble advart av embetsverket

I dag mottok kontrollkomiteen enda et svarbrev fra barne-, inkludering og likestillingsminister, Audun Lysbakken, hvor han igjen redegjorde for utdelingen av 500.000 kroner til selvforsvarskurs i skolen, hvor en av mottakerne var en undergruppe av Sosialistisk Ungdom.

— I forrige runde ga Lysbakken inntrykk av at han la alle kort på bordet, men så viste det seg at han hadde flere kort på hånden.

- Det som er nytt i denne omgangen er at Lysbakken nå erkjenner at embetsverkets anbefaling var at Jenteforsvaret ikke burde motta støtte, men at politisk ledelse trosset rådet. Dette gir økt grunn til å tro at det finnes flere udetonerte bomber i tilskuddsforvaltningen til Audun Lysbakken, sier Anundsen til Aftenposten.no.

Vil ha høring

Materialet Lysbakken har sendt over er på over 100 sider, men likevel utelukker ikke Anundsen at det vil bli flere runder i komiteen på dette.

— Det vi ikke har fått i denne runden er en gjennomgang av tilskuddsordningene som Lysbakken har ansvar for. Det er lovet å komme om noen uker. Det blir spennende å se hva som skjer i neste runde. Nå har vi fått alle fakta på bordet hva gjelder ”Jenteforsvaret”, men vi må nå se om det er lignende tilfeller, sier Anundsen.

Han mener det er grunn til å åpne en høring mot Lysbakken. Med støtte av Høyre, som har signalisert at de er enige, kan deres representanter sammen sørge for dette, ettersom komiteen opererer med såkalte mindretallsrettigheter.

— Allerede etter forrige runde mente jeg det kunne egneseg å ha en høring i saken, men spørsmålet da var hvor mye informasjon vi villeha på forhånd. Jeg synes det er mer sannsynlig at det blir en sak nå enn hvadet var forrige uke. Det vi vet gir grunn til å åpne sak, men spørsmålet er omvi vil ha informasjon om tilskuddforvaltningen før vi åpner sak, eller om viskal åpne sak og legge til denne informasjonen.

Per Kristian Foss sier saken er mer alvorlig etter dagens svar fra Lysbakken.

— Vi hadde en anelse om at saken ble behandlet partipolitisk, ogdet understrekes av at embedsverket var overprøvet i denne saken. I tillegg harhan brutt Statens reglement og prinsippene for god forvaltningsskikk, sier Foss.

— Han har vist at han ikke håndterer godtforskjellen mellom sine to roller – som partipolitiker og embedsmann.Statsråden og partiviseformannen bør holdes adskilt. Jeg har selv vært statsrådog visenestleder samtidig, og vet at det er forskjellige roller, legger han til.

Kontrollkomiteen møtes tirsdag, og vil blantannet drøfte en eventuell Lysbakken-høring.

Burde opplyst

Stortingets kontrollkomité har i to omganger sendt brev til Lysbakken og bedt han redegjøre for tildelingen. I dag innrømmet Lysbakken at embetsverket i hans eget departement ikke anbefalte tildeling til Jenteforsvaret, på grunn av de tette båndene.

Les også

Ber om nye svar fra Lysbakken

Anundsen mener Lysbakken allerede i sitt første svar burde ha opplyst kontrollkomiteen om embetsverkets råd:

— Han burde ha forstått allerede i første runde at han måtte legge frem embetsverkets klare anbefaling. Han antyder det i sitt første svarbrev, men sier det ikke. Lysbakken har ikke nødvendigvis fordekket fakta, men han burde ha opplyst om det.

— Særlig i saker som dette bør en statsråd vise langt mer aktsomhet enn hva Lysbakken har utvist, legger han til.

Erkjente regelbrudd

I sitt første svarbrev til komiteen, erkjente Lysbakken at reglene ble brutt i tildelingen, og beklaget saken. Han sa også da at praksisen for tilskuddsforvaltningen i departementet skal gjennomgås.

- Dette skal gjøres for å sikre at saksbehandlingen er i tråd med økonomireglementet, sa Lysbakken til Aftenposten.no dengangen.

Men kontrollkomiteen var fortsatt ikke fornøyd, og sendte deretter et oppfølgingsbrev med tre spørsmål.

Les også

Åtte e-poster mellom departement og SU ble holdt hemmelig

— Stoltenberg overser regelbrudd

— Det er svært alvorlig at statsråd Lysbakken trosset advarslene fra embetsverket og i realiteteten tildelte sin egen ungdomsorganisasjon SU midler uten å følge regelverket for tildeling, sier Venstre-leder og medlem av Kontroll –og konstitusjonskomiteen, Trine Skei Grande.

Dersom han fortsetter er det fordi Stoltenberg velger å se bort fra dette grove regelbruddet. Trine Skrei Grande

Hun synes det er bra at han nå legger kortene på bordet, og mener det nå er opp til Jens Stoltenberg å avgjøre om Lysbakken har tillitt og er skikket som statsråd.

- Lysbakken hadde neppe overlevd en mindretallsregjering. Dersom han fortsetter er det fordi Stoltenberg velger å se bort fra dette grove regelbruddet, sier Skei Grande som viser til at Transparency Norge har omtalt dette som politisk korrupsjon.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Ut av Regjeringen med Riksrevisjonen på nakken

 2. NORGE

  Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal behandle Nav-skandalen

 3. POLITIKK

  SV har konkludert. Fremmer mistillit mot Hauglie etter trygdeskandalen.

 4. POLITIKK

  Opposisjonen: Mistillit rykker nærmere

 5. POLITIKK

  Det blir åpen høring om Nav-skandalen i Stortinget i januar

 6. NORGE

  Jensen forsvarer hemmelighold i SSB-saken