Norge

Ber regjeringen vurdere erstatningsordning for algerammede oppdrettere

Sjømatbedriftene ber regjeringen opprette en erstatningsordning etter algeoppblomstringen som har tatt livet av laks verdt 720 millioner kroner.

Aadministrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene ber regjeringen vurdere å opprette en erstatningsordning for algerammede oppdrettere.
  • NTB
  • Åshild Breian

11.600 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Sør-Troms. Oppdrettsfisken har ifølge Fiskeridirektoratet en verdi på over 720 millioner kroner. Ifølge analytikere vil de tapte salgsinntektene trolig være langt høyere.

Fiskeridirektoratet skriver i sin rapport onsdag at dødeligheten i indre og midtre deler av Ofotfjorden har stoppet opp, siden det nesten ikke er fisk igjen i fjorden. Samtidig er det stor dødelighet i ytre deler av fjorden.

Nå sammenligner næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene algesituasjonen med tørkesommeren i landbruket i fjor. De ber regjeringen om å opprette en erstatningsordning for de algerammede oppdretterne.

– Den gang gikk regjeringen inn med om lag 2,5 milliarder kroner i erstatning til bøndene i det såkalte tørkeoppgjøret. Jeg mener det er en klar parallell til den situasjonen algerammede oppdrettere nå opplever i Nordland og Troms, sier administrerende direktør Robert Eriksson.

Algen, som heter Chrysochromulina leadbeaterii, er en vanlig alge langs norskekysten, men noen år med en viss type miljøbetingelser får den denne typen oppblomstring, som kan være dødelig for fisk. Det har skjedd flere ganger tidligere, som i 1991.
Les også

Dødsalgen dreper oppdrettsfisk for milliarder. Kasse på kasse med ubrukelig fisk fraktes til land.

– Tøff situasjon

Regionsjef Marit Bærøe i Havbruk Nord, som organiserer oppdretterne i Nord-Norge, forteller at situasjonen er svært tøff for dem som er blitt rammet av dødsalgen.

– Ikke bare er det snakk om økonomiske tap og mulige fremtidige permitteringer, det er også det tragiske aspektet at fisken lider og dør i hopetall, sier Bærøe til NTB.

Nå jobbes det med å berge flest mulig fisk gjennom flytting eller nødslakting. Algeoppblomstring av dette omfanget er sjeldent og uforutsigbart. Bærøe mener beredskapen må bli bedre, slik at det kan iverksettes tiltak på et tidligere tidspunkt.

– Over helgen skal oppdretterne samles for å drøfte situasjonen. Der skal vi samles om nødvendige grep som må tas av både næringen selv og av myndighetene slik at vi unngår at så mye fisk går tapt ved senere situasjoner, sier hun.

Fiskeridirektoratet skriver i sin rapport onsdag at dødeligheten i indre og midtre deler av Ofotfjorden har stoppet opp, siden det nesten ikke er fisk igjen i fjorden. Samtidig er det stor dødelighet i ytre deler av fjorden.

Nesvik: – Alvorlig

Prognosene viser at algene er i bevegelse, og Havforskningsinstituttet frykter at dødsalgene skal spre seg videre vestover til store anlegg i Raftsundet, og til Molla og Skrova i Svolvær.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) beskriver situasjonen som svært alvorlig.

Les også

Lus-bekjempelse stor påkjenning for laksen

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) beskriver situasjonen som svært alvorlig.

– Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi heller ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en dyrevelferdsmessig tragedie, sier han til NTB.

På spørsmål om departementet nå vurderer å gi de rammede oppdrettsprodusentene en krisepakke, slik bøndene fikk etter tørkesommeren i fjor, svarer fiskeriministeren:

– Når situasjonen har normalisert seg, vil jeg invitere næringen til et møte for å få en gjennomgang av situasjonen. Der vil det også være naturlig å drøfte behovet for avbøtende tiltak knyttet til produksjon, sier Nesvik.

Les mer om

  1. Laks
  2. Oppdrettsnæring
  3. Troms
  4. Nordland