Dødsalgen dreper oppdrettsfisk for milliarder. Kasse på kasse med ubrukelig fisk fraktes til land.

Den dødelige algen truer oppdrettsanlegg i Troms og Nordland. – Det har vært en forferdelig uke, sier daglig leder ved oppdrettsanlegg.

Ved landbasen til Northern Lights Salmon i Balteskard i Sør-Troms heises kasse på kasse med død laks opp på kaia.

Det omtales som den verste laksedøden som følge av alger siden 1991. Onsdag ettermiddag hadde Fiskeridirektoratet fått melding om at 11.600 tonn – eller minst 11 millioner kilo – laks, er tatt av algene. Tallet kommer til å øke i løpet av uken.

Algeoppblomstringen tar livet av oppdrettslaks sør i Troms og nord i Nordland. Seks lakseselskap er rammet i Troms, mens tre er berørt i Nordland, får Aftenposten opplyst.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms har skapt problemer for oppdrettere som mister laks. Northern Lights Salmon i Sør-Troms er blant selskapene som er blitt hardt rammet. Her fraktes kasser med død laks inn til selskapets landbase.

Rammet av algeoppblomstringen: – Det gikk utrolig fort

Northern Lights Salmon AS i Grovfjord i Troms er ett av selskapene som er rammet. Daglig leder Elisabeth Balteskard beskriver den siste uken som et dystert kapittel. Forrige tirsdag startet marerittet, da to av selskapets tre lokasjoner ble rammet av algeoppblomstringen.

– Da vi kom om morgenen så alt helt fint ut, men fisken ville ikke spise. Da forsto vi at noe var galt og alarmklokkene begynte å ringe. Vi stanset matingen og fikk opp oksygennivået i vannet. Laksen gikk fint i merdene, men så begynte den å svømme i alle retninger. Det gikk utrolig fort. Da skjønte jeg at det var veldig alvorlig, sier Balteskard til Aftenposten.

Selskapet, som er et av to lokaleide lakseoppdrettsselskap som eier og drifter anleggene sammen, var rask med å varsle Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og andre anlegg i området.

– Vi har prosedyrer for hvordan vi skal håndtere slike situasjoner. Jeg forsto raskt at dette måtte være alger, sier den daglige lederen.

Ved de to anleggene som ble rammet hadde selskapet rundt 2,4 millioner laks.

– Det var fisk mellom 700 gram og 3,5 kilo, som begynte å bli veldig fin. Vi skulle begynne å slakte nå i begynnelsen av juni, forteller hun.

Daglig leder Elisabeth Balteskard i Northern Lights Salmon i Troms.

Har hentet opp død laks i over én uke

Da den daglige lederen kontaktet Mattilsynet fikk hun vite at det i nabofylket, allerede hadde blitt sendt ut varsling noen dager i forveien.

– Vi ble dessverre ikke varslet. Det er ikke så mye vi kunne ha gjort, men dette er noe man bør se nærmere på i etterkant. Det er ingen som har klart å forutse et slikt scenario.

Hun beskriver at når så mange anlegg og mengder laks blir rammet, kreves det et stort apparat for å få laksen på land.

– Vi har mistet størsteparten av fisken på to lokaliteter. Det er store kvantum. Vi startet å ta opp død fisk tirsdag i forrige uke og har enda ikke fått opp alt.

– Det ser ut som at denne algeoppblomstringen vil fortsette, er du bekymret?

– Det bekymrer meg veldig hvis flere kommer til å oppleve det samme som oss. Det har vært en forferdelig uke. Vi har hatt ansatte i sving, hentet inn folk fra slakteriet og kolleger har stilt opp med båter, til tross for at de selv har vært rammet. Det har vært en vanvittig dugnad, sier Balteskard.

Den døde laksen som er blitt fraktet inn til land kan aldri bli brukt som mat til mennesker. Den kan derimot bli kvernet opp og brukt som dyrefôr, men da må selskapet ut med millioner av kroner og får ingen inntekter fra det.

Flere tusen tonn med oppdrettslaks har gått tapt på grunn av algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Her ved landbasen til Northern Lights Salmon i Sør-Troms har det i flere dager kommet kasser med død laks inn.

Fortsetter å spre seg

– Her holder vi pusten og håper algen dør bort. Vi følger situasjonen time for time for å se hvordan det går, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet.

– Villfisk svømmer vekk fra fjorden eller går dypere ved en slik oppblomstring, men oppdrettslaksen har ingen mulighet til å flykte. Derfor får vi denne fiskedøden, forklarer forsker Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet.

Algen som forårsaker laksedøden, heter Chrysochromulina leadbeateri og er vanlig langs norskekysten.

Forsøker å forutsi hvor algebeltet beveger seg

Forskerne følger med for å prøve å forutse hvor algebeltet vil vandre videre. Algeoppblomstringer som blir liggende inne i fjorder, vil dø ut når de har brukt opp næringssaltene i vannet. Men hvis algebeltene driver ut i friskt vann, vil de finne ny næring og spre seg videre.

– Vi følger situasjonen nøye ved å samle informasjon fra de berørte områdene. Sammen med modeller for vannstrømmer forsøker vi å gi oppdrettere informasjon om videre spredning av oppblomstringen, sier Lars-Johan Naustvoll.

Det er vanskelig å si om strømforholdene i området vil kunne spre algen til nye områder, dette fordi de ikke vet om oppblomstringen er opp- eller nedadgående, sier han til Dagens Næringsliv.

Hvorfor dødsalgen har blomstret opp akkurat nå, er vanskelig å svare på, sier forskeren.

– Det vi vet er at denne algen, som finnes naturlig i havet, liker et lite topplag med ferskvann, godt med lys, nitrogen og stille og rolige værforhold, utdyper Naustvoll.

Kan koste milliarder – Fiskeridirektoratet «krysser fingrene»

Fiskeridirektoratet anslo tirsdag at den døde laksen har en verdi på 620 millioner kroner. Andre aktører mener tapet vil bli langt større. Sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård ved Nordea Markets mener det reelle tapet vil bli nærmere 2,4 milliarder – eller mer, sier han til NRK.

Dette tilsvarer rundt fire prosent av den norske lakseproduksjonen, ifølge Giskeødegård.

Seksjonssjef Otto Andreassen i Fiskeridirektoratet sier til Aftenposten at de ikke har oppdaterte tall, men at de er i kontakt med alle berørte oppdrettere. Han håper algeoppblomstringen blir kortvarig.

– I 1991 blomstret den samme algen opp og rammet de samme områdene. Den gangen varte det i fire uker. Vi krysser fingrene for at vi slipper det, sier Andreassen.

I Troms så er seks selskaper rammet, fordelt på åtte anlegg. Det er derimot fire som står for brorparten av dødeligheten, forteller seksjonslederen i Troms.

– Ved de hardest rammede anleggene har litt over 80 prosent av laksen gått bort.