Datatilsynet: Kirken må innhente tillatelse fra kirkegjengere for å strømme gudstjenester

Kirkene kan ikke fritt strømme gudstjenester på internett, slår Datatilsynet fast.

Folk som fanges opp på kamera under en gudstjeneste må gi sin tillatelse for at kirken skal kunne strømme direkte fra kirken, slår Datatilsynet fast. Her en fullsatt Leinstrand kirke under skolegudstjeneste i i 2018.

Kirkerådet og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter laget nye regler hvor det skulle åpnes for strømming av gudstjenester, men ble møtt med kritikk.

I innstillingen ble det lagt vekt på at en «gudstjeneste er en offentlig handling der tilstedeværende må være innforstått med at filming kan forekomme», skriver Vårt Land.

Sogneprest Anna Ramskov Laursen mente de nye reglene var i strid med den nye personvernloven. KA holdt fast på sitt syn og svarte at det var vanskelig å tenke seg et mer offentlig rom enn en kirke.

– Må avklare med dem som blir filmet

Nå har imidlertid Datatilsynet vurdert reglene. Deres tilbakemelding sier klart at kirken må «avklare med dem som figurerer sentralt i gudstjenesten og som fanges opp av kamera».

– Dersom man ønsker å filme dåp, bryllup og lignende må det innhentes samtykke fra involverte, sier seksjonssjef Ylva Marrable i Datatilsynet.

Videre fastslår tilsynet at nattverden under vanlige gudstjenester en personlig, religiøs handling for mange hvor kirken for å ivareta folks personvern og heller bør bruke et pausebilde eller flytte vinkelen på kamera.

Generelt mener Datatilsynet at det bare er noen små enkle justeringer som trengs i reglene om filming som KA og Kirkerådet har laget for at de skal være i overensstemmelse med personvernet.