Norge

Påstand om fem års fengsel for mullah Krekar

Aktor ber om at mullah Krekar blir funnet skyldig i å ha fremsatt ulovlige trusler om drap og terror, og at han dømmes til fem års fengsel.

Mullah Krekar er blant annet tiltalt for trusler mot høyre-leder Erna Solberg. Per Annar Holm

 • Ntb

De forholdene mulla Krekar er tiltalt for er langt mer alvorlige enn hva vi kan finne veiledning for i rettspraksis knyttet til andre trusselsaker, poengterte statsadvokat Marit Bakkevig da hun avsluttet aktoratets prosedyre. Hun ba om at Krekar blir funnet skyldig etter alle tiltalens punkter og summerte opp straffeutmålingen til fem års fengsel.

Hun fant ingen formildende omstendigheter. Snarere tvert imot.

— Det er helt klart straffskjerpende at truslene blant annet omfatter Erna Solberg personlig, sa hun.

Flere truende uttalelser Krekar har kommet med retter seg mot norske myndigheter og det norske samfunnet, ifølge statsadvokat Geir Evanger. Truslene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, spørsmålet er om dette var Krekars hensikt.

— Han har etter min mening handlet klart forsettlig. Det går fram av uttalelser han selv har kommet med. Villfarelse knyttet til at dette skal være forklaringer på hva som er islams syn på forskjellige forhold, kan ikke tillegges noen som helst vekt, sa Evanger.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Monikas mor fikk 7 anrop fra sin datters telefon før drapet

 2. NORGE

  Aktor ber om 13 års fengsel for Lime-sjefen

 3. NORGE

  Kjent islamist møtte ikke i retten – skal være i utlandet

 4. NORGE

  PST ser ingen grunn til å pågripe terrordømte

 5. NORGE

  Ubaydullah Hussain er dømt til ni års fengsel

 6. NORGE

  Slik endte Italia opp med å ønske mulla Krekar utlevert som påstått leder av et terrornettverk