Norge

Dette har Arbeiderpartiet aldri gjort før

Ingen i Arbeiderpartiet kan huske at samferdsel noensinne er pekt ut som en av partiets viktigste saker. Måten Ap vil løse veiproblemene provoserer likevel regjeringspartnere.

I sitt partiprogram foran valget kommer Arbeiderpartiet med helt nye toner om hvordan problemene for norske veier og jernbane skal løses.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Torstein Rudihagen (Ap) er inne i sin fjerde periode på Stortinget.

Han var lenge partiets samferdeslspolitiske talsmann.

I tre år satt han som statssekretær for samferdselsminister Kjell Opseth, pekt ut som partiets mest handlekraftige samferdselspolitiker i nyere tid.

Kan ikke huske at det har skjedd

Nå konstaterer Rudihagen, på spørsmål fra Afenposten.no, at han ikke kan huske at partiet tidligere har holdt frem samferdsel som en av de vitkigste sakene foran et valg.

Det kan heller ikke Anne Marit Bjørnflaten, dagens sentrale Ap-medlem i Transportkomiteen på Stortinget.

Statsråd Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen ved Jens Stoltenbergs kontor bekrefter at dette er historisk.

Slik skal Ap løse transportproblemene:

Det var tirsdag kveld at Aps nestleder Helga Pedersen, under gjennomgang av partiprogrammet foran valget, listet opp samferdsel som en av partiets fem viktigste saker.

Slik vil partiet få orden på vei, jernbane og sjøtransport:

 • Stamveier og hovedtransportkorridorer skal prioriteres.
 • De viktigste samferdselsprosjektene skal sikres forutsigbar finansiering, på egne budsjettposter.
 • Større og sammenhengende samferdselsprosjekter kan organiseres som egne prosjekter, for å sikre effektiv fremdrift og fornuftige kontraktsformer.
 • Det skal gjennomføres et nasjonalt løft for investeringer, drift og vedlikehold av vei, jernbane og sjøvei.
 • All vekst i persontrafikken i de største byene skal tas med buss, tog, sykkel og gange.
 • Det skal gjennomføres et nasjonalt løft for kollektivtrafikken i de største byområdene, gjennom gjensidige avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene.
 • Ap vil ha en egen handlingsplan for kollektivtrafikk, slik det tidligere er lagt frem for vei og jernbane.
 • Ap åpner for at staten skal skjære gjennom når det er uenighet om traseer for vei og jernbane, altså statlig regulering.

Det var Helga Pedersen som tirsdag kveld presenterte Aps nye partiprogram, samferdsel inkludert. Foto: Anders Vanderloock, Scanpix

Helt nye toner

Flere av disse punktene innebærer et brudd med partiets samferdselspolitikk frem til nå, og en erkjennelse av at dagens måte å løse vei— og jernbaneutfordringer ikke har holdt mål, mener opposisjonen på Stortinget.

Den konstaterer også at deler av Ap-budskapet er helt nye toner, fra Arbeiderpartiet.

I romjulen kunne Aftenposten fortelle at hvert femte prosjekt Regjeringen lovet å starte opp, i gjeldende transportplan, ikke er i gangsatt. Tirsdag denne uken kunne Aftenposten.no og TV2 fortelle at en rekke vei- og jernbanetiltak også er forsinket. Foto: Newspilot Autoprint

Ap får litt skryt...

— Dette er positivt, i den forstand at det er dette vi har slåss for i snart åtte år. Forslagene innebærer en avideologisering av Arbeiderpartiets samferdselspolitiikk, sier Øyvind Halleraker, samferdselspolitisk talsmann for Høyre.

— Prioritering av stamveier og forutsigbar finansiering er det vi har ropt på, sier nestleder i Transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud (Frp).

— Et eget selskap som skal organisere utbygginger er helt nytt, sier han.

..Men mest pepper

Samtidig hevder både H, Frp og SV at Aps samferdselsambisjoner er preget av mange svulstige formuleringer og få konkrete formuleringer.

Senterpartiet frykter for at prioriteringen av stamveier skal gå på bekostning av mindre veier ute i distriktene.

- Vei og tog vil konkurrere

— Følges programmet vil stamveier og dobbeltspor på jernbanen konkurrere med hverandre. Vi ønsker å prioritere jernbane, sier Hallgeir Langeland, regjeringspartiet SVs medlem i Transportkomiteen.

— Ap sier de vil sikre finansiering av store prosjekter gjennom egne poster på statsbudsjettet, er dette tilstrekkelig?

— Nei. Vi trenger en helt ny finansieringsmodell, som de har i Sveits, der potten for samferdselsinvesteringer stadig får påfyll, som fra avgifter på transport, sier Langeland.

- For at det skal se pent ut

Høyres Halleraker er kraftig provosert over at Ap ikke går lenger med langsiktig finansiering.

— De later som egne budsjettposter er en form for prosjektfinansering. Det er det ikke, sier han.

— Programmet er veldig lite konkret. Det burde vektlagt hvor viktig transport og mobilitet er, sier Halleraker.

— Det er jo bare svulstige formuleringer med veldig lite konkret innhold, istemmer Bård Hoksrud.

— Det der med egne poster på statsbudjsettet er bare å lure folk. Da er man likevel avhengig av de årlige bevilgningene over statsbudsjettet. Dette er bare for at det skal se pent ut, sier han.

Les også

Passasjerer besvimer: NSB tillater seks ståplasser per kvadratmeter på lokaltog

Minner om de små veiene

— Men hvis de virkelig mener noe med egne organisasjoner for store samferdselsprosjekter er det spennende! Da har det gått opp et lys for noen, sier Hoksrud.

Senterparties medlem i Transportkomiteen, Janne Sjelmo Nordås, ser absolutt behovet for å prioritere utvalgte stamveier.

— Men så må jo næringsområdene langs kysten og i innlandet knyttes til stamveiene. Det er også viktig, sier hun.

Ønsker ordet stamvei velkommen tilbake

Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har i flere år ropt på en prioritering av nasjonale hovedveier. Meldingen om dette blir derfor godt mottatt av næringspolitisk direktør Vilrid Femoen.

— OFV er svært fornøyd med at Ap vil prioritere transportkorridorene, det vil si hovedveiene mellom våre store byer, sier hun.

— Vi er glad for at de gjeninnfører stamveibegrepet, og OFV tror det er svært riktig å satse på et stamveinett – dvs et overordnet hovedveinett av høy kvalitet som binder landsdelene sammen. Vi savner imidlertid konkrete mål for effektivitet og redusert reisetid og for trafikksikkerhet på stamveinettet, sier Femoen.

— Men vi savner derfor konkrete løfter med hensyn til vedlikehold, og ser gjerne at Arbeiderpartiet lover å innføre bindende minstestandarder til vedlikehold av veinettet for å sikre et likeverdig tjenestetilbud over hele landet, sier hun.

Historisk, sier Karl-Eirik Schjøtt Pedersen om Aps poengering av samferdsel. Foto: Sigurdsøn, Bjørn

Kun statlig, sier Ap

De som hadde trodd at Arbeiderpartiet nå åpner for at private skal kunne lede utbygging av store vei, bane— og sjøprosjekter gleder seg imidlertid for tidlig.

- Det er statlig prosjektledelse vi har i tankene, sier Karl-Eirik Schjøtt Pedersen ved statsministerens kontor.

— Vi må ta sikte på å få frem bedre måter å organisere samferdselsprosjekter på. Planleggingstid må ned, vi må få helhetlige gjennomføringer, og må se både på organisering og finansiering, sier han.

- Kommer Ap også til å vurdere andre former for langsiktig finansiering enn egne poster på statsbudsjettet?

— Ja, dette vil vi komme tilbake til i behandlingen av Nasjonal transportplan.

Kjempet i mange år

Torstein Rudihagen gleder seg over endringene i tankegang i eget parti.

- Samferdsel er avgjørende for alle andre politiske mål. I nesten fire perioder har jeg kjempet for å få frem at det er god lønnsomhet i å satse på samferdsel, sier han.

Men en endret prioritering av samferdsel har vært et faktum før det nå pekes ut som en hovedsak i partiprogrammet, mener han.

— Regjeringen har gitt samferdsel et løft gjennom kraftig hevede investeringer i flere år, sier Rudihagen.

 1. Les også

  Tiltak mot togforsinkelser er forsinket

 2. Les også

  Ekspertene kræsjer om togsatsing

 3. Les også

  Veidirektøren ville byggetdagens veinett om igjen

 4. Les også

  Her sprenger Norges største veianlegg seg frem

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  De vil overta regjeringsmakten, men er rykende uenige om veier og jernbane

 2. NYHETSANALYSE

  Nyhetsanalyse: Hvem leverer best på samferdsel - rødgrønne eller blå?

 3. SPORT

  OL-heltenes flyttetrussel skaper politikerkrangel

 4. NORGE

  Godsavtale skal flytte 300.000 trailere bort fra veien

 5. NORGE

  Alle direktørene i nytt statlig veiselskap tjener mer enn ministeren

 6. NORGE

  Follobanen-smell gir togpendlere en ekstra sommer med buss for tog: – Det luktet at det kom til å skje