Vil endre Sivilforsvaret til «Statens beredskapsstyrke»

Utvalg vil fjerne Politireserven, kutte i mannskapene til Sivilforsvaret og gi Heimevernet en enda klarere rolle.

Mannskaper fra Sivilforsvaret bistår brannvesenet under en skogbrann ved i Marnardal i 2009.

Klokken 11.30 mandag mottok justis— og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) en rapport med anbefalinger om hvordan Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven bør brukes i fremtiden.

Vil halvere Sivilforsvarets mannskaper

Utvalget, som har vært ledet av fylkesmann Ann-Kristin Olsen, foreslår omfattende endringer i organiseringen:

Les også

- HVs spydspisser i Oslo gode nok

Sivilforsvaret bør fokusere enda mer på samfunnssikkerhet og krisesituasjoner i fredstid, og utvalget foreslår at organisasjone bør bli «Statens beredskapsstyrke». Utvalget foreslår å halvere antallet tjenestepliktige mannskaper fra 8000 til 4000, og heller bruke ressurser på å bygge opp kompetanse og kjøpe mer moderne utstyr. Mangel på dette har vært et tema i flere år.

Sivilforsvaret har i dag ansvaret for å bistå nødetatene ved store katastrofer og ulykker. Skogbranner, flom og større leteaksjoner er eksempler på hendelser der Sivilforsvarets apparat ofte blir satt i sving.

Tydeligere rolle for Heimevernet

Samtidig vil utvalget at Heimevernet, som er en del av Forsvaret, får en enda tydeligere rolle som støtte til politiet i vakt— og sikringsoppdrag. Heimevernet har i dag som ansvaret for å beskytte viktige samfunnsfunksjoner ved krisesituasjoner.

I fjor høst deltok soldater fra Heimevernet i norgeshistoriens største terrorøvelse. Sammen med politiet og Garden øvde Heimevernet da på sikring av viktige bygninger i Oslo.

Soldater Fra Heimevernet står vakt utenfor Stortinget under terrorøvelsen Tyr i Oslo i fjor høst.

Utvalget har sett på muligheten for å slå sammen Sivilforsvaret og Heimevernet, men har konkludert med at arbeidsoppgavene er så forskjellige at dette ikke er hensiktsmessig.

Vil avvikle Politireserven

Samtidig foreslår utvalget å avvikle Politireserven, som ikke har vært benyttet siden OL i 1994.

«Politireserven har over hode ikke vært i akutt innsats i den senere tid», heter det i rapporten.

Utvalgets hovedoppgave har vært å vurdere om dagens organisering av de tre kapasitetene er hensiktsmessig og tilstrekkelig effektiv for å ivareta de samfunnssikkerhetsmessige behov i fredstid, og det var spesielt erfaringene fra 22. juli og orkanen Dagmar som var bakteppet.

Hva det vil koste å gjennomføre de foreslåtte tiltakene er ikke klart. Utvalget oppgår årsaken til at de ikke har tilstrekkelig tid til å beregne dette.