Norge

Valdres-saken: Høyesterett skjerper straffen – moren dømt til tre års fengsel

Moren i Valdres-saken er i Høyesterett dømt til tre års ubetinget fengsel. Det er en kraftig skjerping av straffen.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe (til venstre) og forsvarsadvokat Aasmund Olav Sandland i Høyesterett da Valdres-saken ble behandlet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

 • NTB

14. februar ble kvinnen kjent skyldig i grov mishandling, men frifunnet for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand. Straffen ble da satt til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Høyesterett begrunner sin avgjørelse blant annet med de sterke allmennpreventive hensynene som er knyttet til å sikre barns rettsvern.

Angelica Heggelund ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Jentas mor ble tiltalt for grov mishandling.

Dommen er den første fra Høyesterett som gjelder spørsmålet om unnlatelse av å skaffe nødvendig helsehjelp kan rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner.

Den dømte morens medforsvarer Ann-Turid Bugge t.h og forsvarer Aasmund Olav Sandland under rettssaken i Eidsivating lagmannsrett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Dommen gir veiledning om straffutmålingen i slike saker og tolkningen av skadeerstatningsloven om oppreisningserstatning til etterlatte. Jentas far er tilkjent 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

I sin begrunnelse skriver retten at morens ønske var at datteren skulle bli frisk, og hun hadde i fire år hatt eneansvar for en meget krevende anorektisk datter. Men veid mot hensynet til barns rettsbeskyttelse, kom disse formildende forholdene likevel i bakgrunnen.

«Det er en sentral del av foreldreansvaret at foreldre ikke skal akseptere skadelige valg som barnet gjør. Ikke minst gjelder det i et tilfelle som dette, hvor man står overfor valg gjort av et barn som var 13 år på dødstidspunktet, og som skyldtes barnets sykdom», heter det.

Flere artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Foreldre dømt for mishandling av datteren

 2. NORGE
  Publisert:

  Høyesterettsdom: Stefar i Overhalla-saken fikk strengere straff

 3. NORGE
  Publisert:

  Sara ble mishandlet av faren hele barndommen. Nå er han dømt til fem måneders fengsel.

 4. NORGE
  Publisert:

  Oslomann dømt for omfattende mishandling av samboeren

 5. NORGE
  Publisert:

  Mann dømt til fengsel i 19 år for drap på kona og uaktsomt drap på sin sønn

 6. NORGE
  Publisert:

  Mann fra Stavanger dømt til fengsel for nettvoldtekt