Norge

Valdres-saken: Høyesterett skjerper straffen – moren dømt til tre års fengsel

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe (til venstre) og forsvarsadvokat Aasmund Olav Sandland i Høyesterett da Valdres-saken ble behandlet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Moren i Valdres-saken er i Høyesterett dømt til tre års ubetinget fengsel. Det er en kraftig skjerping av straffen.

  • NTB

14. februar ble kvinnen kjent skyldig i grov mishandling, men frifunnet for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand. Straffen ble da satt til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Høyesterett begrunner sin avgjørelse blant annet med de sterke allmennpreventive hensynene som er knyttet til å sikre barns rettsvern.

Angelica Heggelund ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Jentas mor ble tiltalt for grov mishandling.

Dommen er den første fra Høyesterett som gjelder spørsmålet om unnlatelse av å skaffe nødvendig helsehjelp kan rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner.

Den dømte morens medforsvarer Ann-Turid Bugge t.h og forsvarer Aasmund Olav Sandland under rettssaken i Eidsivating lagmannsrett.

Dommen gir veiledning om straffutmålingen i slike saker og tolkningen av skadeerstatningsloven om oppreisningserstatning til etterlatte. Jentas far er tilkjent 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

I sin begrunnelse skriver retten at morens ønske var at datteren skulle bli frisk, og hun hadde i fire år hatt eneansvar for en meget krevende anorektisk datter. Men veid mot hensynet til barns rettsbeskyttelse, kom disse formildende forholdene likevel i bakgrunnen.

«Det er en sentral del av foreldreansvaret at foreldre ikke skal akseptere skadelige valg som barnet gjør. Ikke minst gjelder det i et tilfelle som dette, hvor man står overfor valg gjort av et barn som var 13 år på dødstidspunktet, og som skyldtes barnets sykdom», heter det.