Forbrukerrådet: – Taxikundene fortjener et bedre tilbud. Reformen må ikke utsettes.

Flere aktører ønsker å utsette taxireformen som skal gi frislipp fra 1. juli. Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet mener dette vil gå ut over kundene.

I disse dager er det stor diskusjon om endringene i taxiloven bør komme som varslet 1. juli eller utsettes på grunn av korona. Regjeringen har ikke bestemt seg ennå.

Fra 1. juli kan selskaper som Uber begynne å kjøre taxikunder i Norge, men Aftenposten kunne nylig fortelle at flere aktører ber om utsettelse av lovendringen på grunn av korona.

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, sier korona er et dårlig argument for å utsette reformen.

– Vi konstaterer at det er krefter som vil utsette det som er vedtatt. Vi forstår ikke hvorfor det skal skje. Taximarkedet fungerer for dårlig i dag. Vi har gjort undersøkelser som viser at tre av fire passasjerer i Oslo har hatt lite hyggelige opplevelser i taxien, seks av ti på landsbasis. Det gjelder alt fra uforsvarlig kjøring og bruk av omveier til trusler og tilnærmelser, sier Blyverket.

Hun mener at taxikunder fortjener et bedre tilbud.

Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, sier korona er et dårlig argument for å utsette taxireformen som åpner for større konkurranse.

– Tilbud og etterspørsel står heller ikke i forhold til hverandre. Det er få drosjer tilgjengelig på tidspunkter kunder trenger taxi og omvendt. Taxikunder fortjener et bedre tilbud. Derfor må ikke reformen utsettes. Vi har vondt for å se saklige grunner for utsettelse. Det må i så fall skje ved at fylkeskommuner enkeltvis kan søke om kort utsettelse av særskilte grunner.

Les også

Flertall for utsettelse av taxiloven: – Spørsmålet er bare hvor lenge

– Feil å bruke korona som argument

Forbrukerdirektøren legger til at lovendringen åpner for mer fleksible taxitjenester.

– Ulike aktører, som for eksempel Uber og en etablert aktør som Norgestaxi, står klare til å tilby nye og mer fleksible tjenester. De må få en forutsigbarhet med tanke på den investeringen de har gjort. Den nye loven er vedtatt for å gi oss kunder et bedre tilbud, ikke for å ivareta utdaterte konkurranseforhold, sier Blyverket.

– Taxibransjen har mistet over 80 prosent omsetning på grunn av koronakrisen. Er det ikke rimelig å vente?

– Det er vanskelig å spå hvordan situasjonen blir 1. juli. Hvis det er lite å gjøre, så må også de nye aktørene tilpasse seg markedet. Hovedproblemet, slik vi ser det, er at enkelte aktører er imot disse endringene uansett tidspunkt. Da er det feil å bruke korona som argument.

Les også

Om tre måneder skulle det vært frislipp av taxier. Nå kan reformen bli utsatt.

Får støtte fra Konkurransetilsynet

Lars Sørgard, direktør i Konkurransetilsynet, ser heller ingen god grunn til å utsette lovendringen.

– Vi har lenge etterlyst større fleksibilitet i markedet. På enkelte tider av døgnet er det mange sjåfører uten turer. Det viser at markedet ikke fungerer. Koronakrisen er ikke nok for å utsette endringene som ble varslet for lenge siden. En utsettelse vil gå ut over kundene, sier Sørgard.

Konkurransedirektør Lars Sørgard mener koronakrisen ikke er god nok grunn til å vente med taxireformen.

En digital løsning istedenfor dagens taksameter er den eneste grunnen tilsynet kan godta for en utsettelse.

– Det jobbes nå med løsninger for å erstatte dagens taksameter med for eksempel en app. Vi kan godta en kort utsettelse hvis en digital løsning blir lansert samtidig med lovendringen, sier Sørgard.

Les også

Det er allerede fullt på holdeplassene. Hva skjer når det kan komme flere hundre nye drosjer i Oslo sentrum?

Abelia: Forsøk på omkamp

Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia (NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter), er også kritisk til utsettelse. Uber og Norgestaxi er medlemmer i Abelia.

Abelia-sjef Øystein E. Søreide sier at selskaper som har gjort store investeringer for å møte den nye taxihverdagen 1. juli, vil tape penger hvis endringene utsettes.

– En omkamp og utsettelse vil kunne være skadelig for både forbrukere og bedrifter. Selskaper som Norgestaxi har gjort investeringer i biler og annet materiell som kan bli verdiløse om lovendringen blir utsatt nok en gang, sier Søreide.

Også han mener dette virker som en trenering.

– Dette vitner om et forsøk på omkamp. Det kan virke som en trenering fra aktører som håper på utsettelse i det uendelige eller reversering, sier Abelia-sjefen.

Høyre-politiker Peter Christian Frølich ledet et utvalg i Høyre som foreslo de nye taxireglene. Han tror at også taxisjåfører vil tjene på endringene.

– Med denne endringen forsvinner plikten til å være tilknyttet en taxisentral. I dag må taxieierne betale flere tusen kroner i måneden til sin sentral. Med de nye reglene vil også sjåfører tjene mer. Jeg er ikke overrasket over at motstandere av reformen vil benytte enhver anledning til å få den utsatt. En mulig utsettelse må være kortest mulig, sier Frølich.

Regjeringen har ennå ikke bestemt seg om de vil foreslå en utsettelse. Saken vurderes nå av Samferdselsdepartementet. Ifølge E24 åpner samtlige partier i transportkomiteen på Stortinget for å utsette endringen.

Taxiforbundet frykter konkurser

Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, sier bransjen er i en svært vanskelig situasjon. Derfor må loven utsettes, mener han.

– Det er helt tydelig at Forbrukerrådet og Konkurransetilsynet ikke vet hvordan det er der ute. De vil sette mange jobber i fare. Vi ser allerede nå at mange taxieiere har sluttet. Vi frykter flere vil gå konkurs fordi over 80 prosent av omsetningen er borte, sier Trevland.

Han kjenner til undersøkelsen Forbrukerrådet viser til, men mener den ikke er representativ.

Øystein Trevland, styreleder i Norges Taxiforbund, frykter flere konkurser i taxibransjen på grunn av korona. Han ønsker å utsette de vedtatte endringene i yrkestransportloven som skal komme 1. juli.

– Våre egne undersøkelser viser at 90 prosent av kundene er fornøyd. Det er flest klager fra passasjerer i storbyene. Der er det allerede flere taxisentraler og konkurranse, sier Trevland.

– Hva med klager som gjelder omveier?

– Med dagens teknologi kan man bestille taxi via app og forhåndsbetale for turen. Dette tilbudet finnes allerede. Benytter man seg av det, er det ikke mulig å bli lurt.