Norge

Forsvarsmann skryter av politiets vurdering

At beredskapstroppen gikk i båt fra Storøya, og ikke fra Utvika på vei mot Utøya, var en god taktisk vurdering, mener troppssjef Jørn Øverby i Heimevernet.

Politiets spesialstyrke ankommer Uøya 22. juli. Foto: STR

Les også:

Politiet er blitt sterkt kritisert for å ha tatt en omvei da de fraktet Delta-styrkene i en gummibåt fra Storøya til Utøya. Det hadde vært mye kortere å dra fra småbåthavna i Utvika, men nå får avgjørelsen støtte fra troppssjef Jørn Øverby i Heimevernet. Han var en av de første som kom i båt for å hjelpe til.

– Det var ingen som helt visste hva som skjedde på Utøya, og da må en ta høyde for alt. Hvis beredskapstroppen hadde gjort seg klare i Utvika, ville de vært løpende målskiver for eventuelle skudd fra Utøya. At politiet valgte Storøya var helt riktig. Det var et sikkert sted som en raskt kunne sette i gang et motangrep. Det var en meget god vurdering, sier Øverby til NRK.

Han forteller at terrorceller ofte består av sju personer. Hæren i Norge trener også med sjumannslag. Derfor var det en mulighet for at det kunne være så mange på Utøya. I tillegg var det fare for at det var plassert en eller flere bomber på land som var ment for politiet.

– Det var dessuten mange mennesker på campingplassen der. En kan ikke sende en beredskapstropp i angrep gjennom et slikt område, sier Øverby.

Det har de siste dagene blitt reist kritiske spørsmål til politiets valg av reiserute til Utøya. Her fra politiets søk etter savnede søndag 24. juli. (FOTO: SCANPIX) Foto: Teigen, Trond Reidar

Les også

  1. - Uaktuelt å sette ut båt fra Utvika brygge

  2. Spør om politiet kunne vært fremme klokken 18

  3. Politiet tok omvei til Utøya