Norge

Cybersikkerhet: Telenors sikkerhetsdirektør maner til økt samarbeid

Telenors sikkerhetsdirektør Hanne Tange Nilsen mener at innsatsen mot cyberkriminalitet må organiseres bedre enn i dag. 

Telenor håndterer flere tusen alvorlige hendelser hvert år. Selskapets sikkerhetsdirektør etterlyser et bedre samarbeid om datasikkerhet mellom offentlige og private.
  • NTB

Syv av ti spurte i en undersøkelse som Telenor legger frem under Arendalsuka onsdag, sier at de er bekymret for at samfunnskritiske funksjoner kan bli slått ut av et cyberangrep.

36 prosent er bekymret for at den norske valgkampen blir manipulert via cyberspace, ifølge undersøkelsen som Kantar TNS har gjennomført. Nær halvparten sier at de har blitt forsøkt lurt til å gi fra seg privat eller arbeidsrelatert informasjon.

Store konsekvenser

Telenors sikkerhetsdirektør slår fast at kriminalitet på internett er blitt mer profesjonalisert og bedre organisert.

– Vi står overfor trusselaktører som kan skape store konsekvenser i samfunnet. Dette har blitt demonstrert blant annet gjennom påvirkningsoperasjoner som preget det amerikanske presidentvalget og cyberangrepene som har tatt ut deler av strømnettet i Ukraina, sier Tangen Nilsen.

Svakt samarbeid

Hvert år håndterer Telenors sikkerhetsmiljø tusenvis av alvorlige hendelser med stort potensial for å skade. Angrep kommer fra andre stater, fra kontraktører (profesjonelle hackere som opererer på vegne av en oppdragsgiver), organiserte kriminelle og politisk motiverte hackere.

Hun etterlyser et bedre samarbeid mellom offentlige og private sikkerhetsmiljøer:

– Når et angrep treffer samfunnskritiske funksjoner, er vi i tvil om ressursene faktisk vil finne hverandre. Vi trenger en tydelig ledelse, ett felles situasjonsbilde og et tettere offentlig privat samarbeid, sier Tange Nilsen.

Les mer om

  1. Arendalsuka
  2. Sikkerhetspolitikk
  3. Hacking
  4. Teknologi