Broen i Drammen kan bli revet for å slippe toget frem

I Drammen blir det full jernbaneombygging midt i sentrum, og bybroen ved stasjonen kan bli revet og bygget opp på ny. Også i Sandefjord, Hønefoss og Porsgrunn blir det endringer for milliarder - men ingen vet ennå hvor stasjonene skal ligge eller hvordan de blir.

Bybroen ved stasjonen i Drammen kan bli revet i forbindelse med ombyggingen av jernbanen. Stasjonen ligger til venstre på bildet.

– Drammen stasjon skal bygges fullstendig om. Sporene skal løftes en halv meter med tanke på flom. Vi øker til seks plattformer. Bybroen skal slankes, men kan også bli revet. Det er det Drammen kommune som skal ta stilling til, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Mette Storvik i Bane Nors prosjekt i Drammen.

Hvis broen blir revet, vil en ny bli bygget i dens sted.

– Broen må heves slik at vi får hevet spor og plattformer, sier Storvik.

I en håndfull byer på Østlandet skal det bygges nye stasjoner og jernbanetraseer for milliardbeløp. Blant annet på Hamar, i Moss og i Tønsberg er det allerede store protester. Også i Drammen har en aksjonsgruppe meldt seg som motstander av Bane Nors planer. De vil ikke ha jernbanespor under sine hus.

– Men kommunen har likevel valgt å godkjenne kommunedelplan. Reguleringsplan skal ut til høsten, sier Storvik.

Les også

NYHETSANALYSE: Jernbanen skal endre Østlandet som den gjorde i 1850–1880

Hun presenterer store planer for hva som skal skje i Drammen. Stasjonen her er en nøkkelstasjon både for Sørlandsbanen, Vestfoldbanen, Flytoget og Bergensbanen.

– Vi skal også gjøre stasjonen mer tilgjengelig, med nedgang direkte til sporene fra broen, og en undergang som skal føre helt ut til sjøsiden, med tilgang til promenade.

– Det høres omfattende ut. Alt skal jo stå klart i 2024?

– Det er veldig store arbeider. Og først må vi bli ferdig med nabostasjonen Gulskogen, som også bygges kraftig om. Det kan bli forberedende arbeider både her og i Drammen i 2019, sier Storvik.

Sporene ved Drammen stasjon skal løftes en halv meter med tanke på flom.
Slik kan nye Drammen stasjon arte seg.

Sandefjord: Ombygd stasjon eller flytting

– Hittil har mange i Sandefjord vært opptatt av å beholde stasjonen som ligger der den gjør i dag, opplyser David Bakke Haug. Han er arealplanlegger i kommunen.

– Dette alternativet kalles «Østkorridoren». Men jeg tror nok mange nå også ser at alternativet, «Vestkorridoren», vil medføre mindre jernbanetrasé i dagen gjennom byen. Ulempen med denne løsningen er at stasjonen plasseres utenfor sentrum, sier Bakke Haug.

Han venter at debatten i byen nå vil øke jo nærmere man kommer avgjørelse om løsning.

– Det er vanskelig å si noe om «folkemeningen» akkurat nå, sier han.

For den som er lokalkjent, så innebærer «Vest» at stasjonen flyttes til andre siden av Sandefjordsveien, og med tunnel under Mokollen.

– Vi er litt usikre på Bane Nors fremdrift. Det har vært litt frem og tilbake, men planprogrammet skal etter planen vedtas i september. Deretter skal Bane Nor utarbeide selve kommunedelplanen. Ambisjonen er å få vedtatt en plan for hele den aktuelle strekningen i løpet av neste år. Da skal man sitte igjen med én løsning, som så blir gjenstand for detaljplanlegging i reguleringsplanen, sier Bakke Haug.

Han konstaterer at stasjonen uansett blir bygget om, om den blir liggende som i dag.

Les også

LES OGSÅ: Skal rive 87 hus for å bygge ny stasjon og jernbanetunnel i Moss

Hønefoss: Kan bli som i Sandvika

Hvis Ringeriksbanen bygges ut etter planen, med byggestart i 2022, vil reisetiden fra Hønefoss til Oslo om ikke altfor mange år reduseres til bare 30 minutter. I dag har turen halvannen time, fordi den går via Drammen.

Fem jernbanelinjer møtes på Hønefoss: Ringeriksbanen, Bergensbanen, Randsfjordbanen fra Hokksund, Roabanen fra Roa/Jevnaker og industrisporet til Hen.

Planlegging av ny stasjonsløsning på Hønefoss i gang. Dagens stasjon, som sto klar i forbindelse med åpning av Bergensbanen i 1909, ligger rundt 500 meter fra Søndre torg i byens sentrum. Det er lite sannsynlig at bygningen i fremtiden vil bli brukt til å betjene publikum.

– Alternative plasseringer nærmere sentrum er vurdert, men på grunn av bratt terreng, store høydeforskjeller og at stasjonen ville bli liggende i en sving, er det vurdert som uaktuelt. Vi arbeider derfor etter en idé om å åpne og vende stasjonen mer mot sentrum, og som en del av dette senke terrenget foran stasjonen, sier Knut Sørgaard.

Han er leder for planprosesser og samfunnskontakt i Ringerike kommune.

– Akkurat nå ligger det an til at en ny stasjon vil bli utformet som stasjonshall på et nivå under sporene, og at det fra denne hallen vil gå tunneler under sporene, med trapper og heis opp til plattformene. Dette er en løsning omtrent som på dagens Sandvika stasjon, sier Sørgaard.

Han sier at det legges opp til betydelig byutvikling rundt det nye stasjonsområdet. Bane Nor jobber nå med forslag til reguleringsplan.

Les også

LES OGSÅ: Full strid om trasévalg i Tønsberg. Ordføreren mener fremtiden som havneby står på spill.

Porsgrunn: Vet ikke hvor stasjonen skal ligge

Når et splitter nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn står klart neste høst, stopper det 500 meter fra stasjonen i grenlandsbyen.

– Vårt største problem er rett og slett at alt er på vent. Det er ikke bevilget penger til hverken planlegging eller bygging av stasjon de siste meterne, og staten har samtidig båndlagt «alt» av arealer, sier Øistein Brinck.

Han er kommunalsjef for by- og kulturutvikling i Porsgrunn.

– Staten har satt byutviklingen i Porsgrunn i en gordisk knute. Det er vanskelig å helt se hvordan man skal kunne forestå «knutepunktutvikling» og følge opp statlige føringer for planlegging, sier han.

Les også

LES OGSÅ: Mange folk i Sarpsborg og Fredrikstad var enige om jernbane. Men Stortinget sa nei.

Halmstrået for Brinck er det som står i Nasjonal transportplan for 2018–2029 om Grenlandsbanen, en pr. i dag litt usikker sammensmelting mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

– Når det kommer til stasjonslokalisering i Porsgrunn, er det pekt på det vi kaller BEHA-kvartalet. Dette er ikke langt fra dagens stasjon. Den nye parsellen mellom Larvik og Porsgrunn bestemmer langt på vei plasseringen. Plasseringen på BEHA er likevel bare en tanke. Dette har ikke vært igjennom teknisk hovedplan, teknisk detaljplan eller en reguleringsplan, sier Brinck.

– Vi har behov for å få avklart hvor stasjonen skal ligge og å få denne bygget for å unngå byspredning og kunne bruke arealene til tranformasjon. Vi trenger boliger og arbeidsplasser nær knutepunkt. Og de båndlagte arealene innehar et betydelig potensial, legger han til.