Dette blir politiets nye helikoptre

Leonardo Helicopters blir leverandør av tre nye helikoptre til politiet. Hele kontrakten har en verdi på 670 millioner kroner.

Politiets nye helikoptre er av typen AW 169.

De nye helikoptrene har betegnelsen AW 169, og bidrar til en modernisering av dagens helikoptertjeneste. De nye maskinene utgjøre en økning i politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet, skriver politidirektoratet.

Øker innsatsen

Av fjorårets budsjettlekkasje kom det frem at regjeringen ville gå inn for å kjøpe to nye politihelikoptre, med mulighet for å kjøpe et tredje. Ifølge et anslag fra 2014 ville dette koste drøyt 260 millioner kroner.

I det reviderte nasjonalbudsjettet for 2017 ønsker regjeringen å styrke den nasjonale beredskapen ytterligere og investere i tre nye politihelikoptre med transportkapasitet. Både beløp og antall helikoptre har dermed økt med den nye kontrakten.

Dagens politihelikopter i luften over Oslo.

– Ved en terroraksjon eller en annen akutt hendelse er politiet helt avhengig av å ha en god og robust helikoptertjeneste. Kjøp av tre nye politihelikoptre er en betydelig forbedring av den tjenesten vi har i dag og er en viktig styrking av Norges beredskap, sa justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) om investeringen.

På politidirektoratets hjemmesider hevdes det at kontrakten med Leonardo Helicopters i første omgang omfatter kjøp av tre maskiner, med opsjon på ytterligere tre av samme type. Selve helikoptrene har en investeringskostnad på om lag 313 millioner kroner, mens hele kontrakten er samlet sett i overkant av 670 millioner kroner, inkludert kjøp, drift og vedlikehold over 10 år.

Går bort fra Airbus

Politiets helikoptertjeneste har frem til i dag hatt to helikoptre av typen EC135 T2+ produsert av Airbus Helicopters. I fjor meldte TV 2 at helikoptrene er så gamle at de slår sprekker og trenger omfattende vedlikehold hver gang de har vært i luften, ifølge NTB.

Airbus Helicopters var blant tilbyderne som var med i finalen i anbudskonkurransen, denne gangen med helikoptermodellen H145T2.

Kontrakten med den nye leverandøren, Leonardo Helicopters, skal etter planen signeres i august. Politidirektoratet er godt fornøyd med avtalen som skal inngås.