Norge

Mann som ble utvist i 2008 er siktet for Bjerke-drapet

En av de to som er siktet for Bjerke-drapet, er dømt for en rekke alvorlige voldshendelser de siste årene.

En mann ble funnet blodig på bakken ved Bjerke i Oslo tirsdag ettermiddag. Han har livstruende skader.
  • NTB
  • Torgeir Mortensen

Mannen er dømt for ran, trusler og grov vold. Nå er han siktet for drap. På tross av at han ble utvist for ni år siden, klarer ikke Norge å få sendt ham ut av landet.

Senest i mars i år ble 29-åringen dømt til fengsel i ett år for å ha slått en annen mann i hodet med en glassflaske slik at han fikk brudd i kraniet og nesen. Han ble i tillegg dømt for å ha båret skytevåpen og oppbevart narkotika.

Mannen fikk fratrekk for 236 dager som han allerede hadde sittet i varetekt.

– Tiltalte er dømt flere ganger tidligere for alvorlige voldslovbrudd, uten at dette har virket dempende på hans vilje til å begå alvorlig kriminalitet, het det i dommen.

Der kom det også frem at mannen ikke har oppholdstillatelse i Norge, og at det foreligger et vedtak om varig utvisning fra Norge.

Etter VGs opplysninger ble han løslatt for et par uker siden. Avisen skriver at politiet ikke får sendt mannen ut av Norge fordi han nekter å samarbeide og fortelle hvem han er og hvor han kommer fra. Politiet mener å kjenne navnet hans og at han er marokkansk, mens han selv hevder han er fra Algerie.

Offeret ble funnet liggende blodig på bakken tirsdag ettermiddag.

Siktet for drap

Nå mener politiet at 29-åringen sammen med en mann i 40-årene sto bak volden mot en 30-åring som ble funnet kritisk skadd på gaten i Bjerke i Oslo tirsdag. I første omgang var de siktet for drapsforsøk, men etter at fornærmede torsdag kveld døde av skadene, ble siktelsen endret til drap. 29-åringen fremstilles for fengsling fredag ettermiddag.

Mannens forsvarer, Unni Fries, ønsker ikke å kommentere utvisningsvedtaket. Hun vil heller ikke si noe om når hennes klient sist slapp ut av fengsel. Hennes klient erkjenner ikke straffskyld i Bjerke-saken.

Fryktet mer kriminalitet

Allerede i 2007 ble mannen dømt for tilsammen et tyvetalls dels alvorlige lovbrudd, deriblant et drosjeran, fem legemsbeskadigelser og flere tilfeller av trusler og narkotikalovbrudd. Han bodde da på Torshov asylmottak og fortalte at han hadde kommet til Norge i november 2005.

Straffen ble satt til to år og tre måneders fengsel.

«Tiltalte har lagt for dagen en holdning som gir grunn til å frykte at han kan komme til å fortsette sin kriminelle karrière dersom det ikke blir klart tilkjennegitt at det norske samfunn ikke tolererer slik adferd. Av frykt for gjentagelse av alvorlige voldshandlinger, er det etter rettens mening også grunn til å vurdere om det ikke bør foretas en grundig undersøkelse av tiltaltes mentale helse, dersom han skulle bli værende i Norge etter løslatelsen», het det i dommen.

Dømt i 2011

I 2011 ble mannen igjen dømt til fengselsstraff. Han fikk da tre år og tre måneders fengsel for to ran, to legemsfornærmelser, et tyveriforsøk og oppbevaring av narkotika.

Blant annet ble han dømt for å ha slått en annen mann flere ganger i hodet med et bordbein påteipet flere mynter og en spiss skrue og for så å ha tatt 30.000 kroner fra fornærmede. Mannen fikk flere kutt i hodet og ansiktet.

Les mer om

  1. Krim
  2. Oslo