Norge

Ny studie: Radikaliserte islamister kommer også fra velstående familier

Internasjonale studier nyanserer nå bildet av unge europeiske islamister.

Bilal Abdullah var legesønnen som utdannet seg til lege, men som ble terrorist. Han soner nå livstidsdom for terroangrept mot flyplassen i Glasgow i 2007. I ettertid har han uttrykt at han angrer angrepet.
 • Petter Winther
 • Olga Stokke
  Journalist

Tittelen og ingressen på dennesaken er endret siden publisering, ettersom den opprinnelige tittelen ikke hadde dekning i forskningsresultatene som omtales.

 • Drapsmennene til den britiske soldaten Lee Rigby studerte ved University of Greenwich.
 • Terrorangrepet mot flyplassen iGlasgow ble begått av en lege.
 • Den svenske IS-soldaten som svensk TVs "uppdrag granskning" nylig intervjuet, ville bli tannlegefør han hoppet av studiene.
  De passer inn i et mer nyansert bilde som internasjonale studier nå tegner av radikaliserte muslimer enn det som hittil er kommet frem.

Bildet av radikaliserte muslimer som marginaliserte, arbeidsløse, eventyrere og kriminelle endrer seg, viser internasjonal studier. PST følger nøye med på utviklingen.

Aftenposten har tidligere skrevet athovedtrekk ved radikaliserte og Syria-farere, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og forskere, er at de er arbeidsledige, identitets— og spenningssøkende og har kriminell bakgrunn. Flere er konvertitter til islam. Ikke alle radikaliserte reiser til Syria, men de kan bidra til at andre reiser.

Forsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt påpeker at det er variasjoner i Europa når vi snakker om fremmedkrigere til Syria. Han menerat det i Tyskland og Norge ikke er noen tvil om at Syria-farere kommer fra nedre av del av den sosioøkonomiske stigen, men at lederne gjerne er ressurssterke. Unge ressurssterke som støtter radikale handlinger, blir ikke nødvendigvis terrorister, Hegghammer sier de godt kan være champagne-jihadister.

Fra velstående familier

Ifølge en forskningsrapport fra Queen Mary University of London og enstudiefra det franske senteret CPDSI som arbeider for å forhindre radikalisering, er det flest unge med god utdannelse, og som kommer fra velstående familier, som blir radikalisert fremfor arbeidsledige og marginaliserte. Queen Mary-rapporten viser at det er større risiko for at unge fra familier med en inntekt på over 75 000 pund som blir radikalisert.

Ateister

Franske CPDSI har samlet informasjon om rundt 200 familier som har opplevd at deres sønner eller døtre er blitt radikaliserte. Tallene deres viser at:

*70 prosent av de unge kommer fra familier som er ateister.

*70 prosent av dem er fra middelklassen.

Nyansert bilde

— Disse studiene bidrar til å nyansere bildet av dem som blir radikalisert, sier terrorismeforsker Magnus Ranstorp, leder av EUs Radicalisation Awareness Network (RAN).

Ranstorp understreker at bildet av de radikaliserte er sammensatt. Kontekst og hva som skjer i verden har også betydning.

— Forskning på radikaliserte som støtter voldshandlinger, er svært interessant. Noen få av dem tar skrittet ut og blir voldelige.

Den franske sosiologen Farhad Khosrokhavar er ekspert på radikalisering. Han deler jihadist-rekruttene inn i to grupper: unge fra forstedene og unge fra middelklassen.

— Disse ressurssterke ungdommene som reiser til Syria, er et relativt nytt fenomen.

Uten idealer

Han tror at ungdommene fra velstående familier føler at de lever i et samfunn uten idealer.

— Islam svarer på deres ønske om idealer og gir dem en følelse av å være til nytte. Mange av dem er konvertitter og kommer fra familier uten tilknytning til Islam, sier han.

Les også:

Les også

- Det finnes nok mange champagne-jihadister

Til den danske avisen Information sier den italienske forskeren Lorenzo Vidino og den danske professoren Jytte Klausen som leder et forskningsprosjekt om jihadisme at bildet av den typiske terrorist som en frustrert ung innvandrer fra sosialt dårlige kår er alt for forenklet.

Klausen sier at hennes forskning viser at de radikaliserte er godt utdannet, men velger et liv i utkanten av vestlige samfunn.

PST: Vi har god kontroll

Kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken, mener de har god kontroll over de omtrent 70 personene som de vet har reist fra Norge til Syria.

— En overvekt av disse personene har lav utdanning og har en løs tilknytning til arbeidslivet. Dette er basert på fakta, ikke forskning.

Hugubakken gjør det likevel klart at ting endrer seg raskt, og at det bildet som PST ser i dag, fort kan endre seg.

— Dersom forskning viser at flere velutdannede og ressurssterke personer blir radikalisert, så er dette interessant. Det kan bli relevant for oss, men det er vanskelig å si.

Les også

 1. Justisministeren: Dette frykter PST kan skje i Norge

 2. Dette er Profetens Ummah i Norge