Norge

Advokat til voldtektsfrikjent: – Alle trusler vil bli anmeldt

Advokaten til en av de tre mennene som nylig ble frikjent for voldtekt av en 18 år gammel jente i 2014, forteller at de vil anmelde alle voldstrusler mot hans klient.

I vurderingen av hva som er «grove trusler» legges det blant annet særlig vekt på om den er rettet mot en forsvarsløs person og om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap.
  • NTB

Torsdag sa Arne Seland til Dagbladet at de sannsynligvis vil anmelde alle voldstruslene mot hans klient.

I dag bekrefter han ovenfor NTB at samtlige trusler vil anmeldes. Ifølge straffeloven kan trusler straffes med bot eller fengsel inntil ett år, mens grove trusler kan straffes med fengsel inntil tre år.

– Vi kan ikke anmelde dem én og én, for da hadde vi ikke hatt tid til annet. Når vi har fått samlet dem opp, og ting etter hvert roer seg ned, vil vi imidlertid anmelde alle, sier advokat Arne Seland til NTB.

  • Forsvarer: – Folk oppfører seg som en lynsjemobb

Debatt om rettssystemet

Han laster imidlertid ikke den 18 år gamle kvinnen, som har stått fram med både sitt og de frikjentes navn for «å hindre at noen andre opplever det hun opplevde».

– Slik jeg vurderer det har hun ikke gjort noe straffbart ved å gå ut med navn, sier Seland.

Saken har den siste uka gitt nytt liv til debatten om hvordan det norske rettssystemet fungerer, og mange har kritisert ordningen om at en domfellelse i meddomsretten krever tilslutning fra fem av sju dommere.

En lovproposisjon om systemet for domstolene og hvordan de skal settes, blir lagt fram for Stortinget nå i høst.