Norge

Utdanningsgapet mellom kvinner og menn øker

Forskjellen mellom menns og kvinners utdanningsnivå øker, og i mange kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.

Stadig flere kvinner tar høyere utdannelse, og kjønnsforskjellene øker. Her på Universitetet i Oslo på Blindern er seks av ti studenter kvinner. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

  • andre.lorentsen@ntb.no

For begge kjønn har det vært en jevn økning i andelen med høyere utdanning de seneste årene, viser Statistisk sentralbyrås indikatorer for kjønnslikestilling. Andelen menn med høyere utdanning var 29,5 prosent i 2017, mens andelen kvinner var 37,2 prosent på landsbasis.

På tross av dette er indikatoren som måler forholdet mellom menn og kvinners utdanningsnivå, den indikatoren som tydeligst har endret seg i negativ retning i perioden 2008 til 2017. Dette skyldes at forskjellen mellom menn og kvinner stadig øker til kvinners fordel. I 2017 hadde kvinner høyere utdanningsnivå enn menn i alle landets kommuner.

Nord-Norge

Det er særlig i kommuner i de nordligste fylkene at forskjellen i utdanningsnivå er stor. Av de 20 kommunene der kjønnsforskjellen er størst, ligger 14 kommuner i Nordland, Troms eller Finnmark. Åtte av de 14 er finnmarkskommuner.

I Kautokeino, hvor forskjellen mellom kvinner og menn er størst, har 43 prosent av kvinnene høyere utdanning, 26 prosentpoeng høyere enn menn. Utdanningsnivået er jevnest i Oslo og Akershus og i de store byene, men også her øker kvinners utdanningsnivå i forhold til menns, ifølge SSB.

Tiltak

– Vi velger jo veldig tradisjonelt, og det er en utfordring. Det er to ting regjeringen har jobbet en del med, og det er å få menn inn i helseyrker og jenter inn i teknologi, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Hun viser til at det for 2019 er satt av to millioner kroner til tiltak for å rekruttere flere menn til grunnskole- og barnehagelærerutdanning og utdanninger innenfor helse og omsorg.

– Det handler jo om at profesjonene blir bedre når begge kjønn er godt representert. Det er også viktig at man har både mannlige og kvinnelige rollemodeller i skolen for elevene, sier hun.

Les også

  1. Studenter bør dyttes litt | Andreas Slettholm

  2. Det er på tide å sende flere norske studenter ut av landet | Ingrid Ravnanger

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Studentliv