Norge

Alle utenlandske vogntog hadde riktige dekk

Storkontrollen på E18 utenfor Oslo var fokusert på utenlandske lastebiler og vogntog. Resultatet ble kanskje ikke som forventet.

Alt fra innholdet i lastebilenes dieseltanker til mønsterdybden på dekkene ble kontrollert. Foto: Hans O.Torgersen

 • Hans O. Torgersen
  Journalist

— Det var ingen feil på de 57 utenlandske, tunge kjøretøyene som ble kontrollert, forteller lederen av kontrollen, politioverbetjent Oddgeir Blokkum fra UP.

Riktignok var det bare en forholdsvis enkel kontroll, men alle dokumenter ble undersøkt, tollvesenet sjekket om sjåførene hadde ulovlig, avgiftsfri diesel på tanken og vegvesenet sjekket dekkene.

Det er nettopp dårlige dekk som har vært årsak til mange av uhellene i det som tidvis har vært en ny kaosvinter på mange veistrekninger, men alle disse 57 hadde altså riktige dekk.

— Det er ganske bra, for det er en ny bestemmelse om fem med mer mønsterdybde, og i tillegg at det skal være spesielle vinterdekk på trekkvogna. Det har de tilpasset seg og det er vi veldig godt fornøyd med.

Norske med dårlige dekk

Derimot fant kontrollørene flere ting å sette fingeren på blant de 88 norskregistrerte, tunge kjøretøyene som ble vinket inn på rasteplassen på Svartskog.

— Vi hadde en som fikk gebyr for ikke å ha brukt bilbelte, det var en dansk sjåfør i norsk bil, og så fikk fem norske tungbiler gebyr for dårlige dekk.

I tillegg til de tunge bilene ble 683 lette kjøretøy, de fleste vanlige personbiler, kontrollert.

Mobilbruk

— Tre av sjåførene av lette biler fikk gebyrer for ikke å ha hatt med førerkort, det ble utstedt fire bilbeltegebyr på 1500 kroner, fire fikk gebyr for dårlige dekk og to biler ble avskiltet på grunn av manglende forsikring.

Blokkum slår fast at dette var gode resultater, men han er ikke fornøyd med bilførernes ulovlige bruk av mobiltelefoner.

— Syv bilførere fikk forenklet forelegg for mobilbruk, som fremdeles er et stort og kanskje økende problem. Vi ser ikke gjennom fingrene med mobilbruk, vi ser på det som et alvorlig problem i trafikken. Vi vet at mange ulykker skyldes bruk av mobiltelefon, sier Blokkum.

Alt i alt er politioverbetjenten fornøyd med resultatet av kontrollen, der man tidvis sperret E18 helt i begge retninger og dirigerte alle biler inn til kontroll.

— Det var en veldig god kontroll og det er hyggelig at de fra tollvesenet og vegvesenet er med og bruker sin kompetanse.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Mandag morgen mistet føreren av denne lastebilen lappen på stedet. Denne uken slipper ingen unna når Oslo gjennomfører storkontroll av tunge vogntog.

 2. OSLOBY

  Kontrollerte 185 kjøretøyer – nesten alle fikk reaksjon

 3. NORGE

  114 lastebiler fikk kjøreforbud i kontroller på svenskegrensen

 4. NORGE

  Politiet håpet på færre bøter da prikkene kom. Tallene viser noe annet.

 5. NORGE

  Politiet stoppet et 56,5 tonns vogntog med sommerdekk

 6. NORGE

  Oslo-politiet bøtela over 1100 sjåfører under skolestartaksjon