Promillegrensen til sjøs holdes uendret

Stortinget sier nei til KrF-forslag om en skjerping av promillegrensen til sjøs. – Helt uforståelig, mener rusfri-organisasjon

Stortinget har sagt nei til forslaget om å senke promillegrensen for båtførere fra dagens 0,8 til 0,2.

Beslutningen er i tråd med transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling, og kom fram i Stortingsmøtet tirsdag.

– Jeg kan ikke tro at politikerne virkelig mener det er akseptabelt å føre båt med promille oppunder 0,8, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.

Hun mener grensen må senkes til 0,2, slik den er for bilførere.

Begrunnelsen fra komiteen, samt fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), er at det er grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sa tirsdag nei til en skjerping av promillegrensen til sjøs, noe organisasjonen MA – Rusfri Trafikk er sterkt kritisk til. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

I tillegg påpekes det at det ikke er ressurser til et økt kontrollnivå av promille til sjøs. Kristoffersen mener imidlertid dagens ressurssituasjon må være irrelevant.

– Mellom hver tredje og hver fjerde dødsulykke fra fritidsbåt er rusrelatert, sier generalsekretæren.

I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 23 omkomne ved bruk av fritidsfartøy i norsk farvann. Dette er seks færre enn i 2017, og det laveste tallet siden 2001. Antall omkomne med alkoholpåvirkning holder seg imidlertid noenlunde stabilt.