Antall asylsøkere lavere enn på 20 år

Ikke siden 1995 har det kommet så få asylsøkere til Norge i måneden som det gjør nå. I år venter UDI rundt 3.000 ankomster, men tallet er svært usikkert.

UDI-direktør Frode Forfang forteller at det kom drøyt 3.500 asylsøkere til Norge i 2017. I år vil tallet trolig ligge på rundt 3.000. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • NTB

– Når vi skal vurdere utsiktene fremover, må vi ta hensyn til at det fortsatt kommer ganske mange asylsøkere til Europa. Det tyder på at det er et potensial for at Norge kan få flere, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Han la torsdag fram asylstatistikken for i fjor. Totalt kom det 3.546 asylsøkere til Norge, men hele 1.252 av dem ble hentet hit fra Hellas og Italia som en del av EUs ordning med relokalisering.

Prognosen for 2018 er 3.000 ankomster, men Forfang viser til at flere land Norge sammenligner seg med, fordi de ofte får samme type asylsøkere, fortsatt har svært mange ankomster. Det gjelder blant annet Tyskland. Og det er kort vei fra Tyskland til Norge, påpeker UDI-direktøren.

Det er vanskelig å si sikkert hvorfor det kommer så få hit nå, ifølge Forfang, men mener både politiske signaler og grensekontroller bidrar.

– En kan ikke se bort fra ta Norge og andre skandinaviske land oppfattes som mindre attraktive enn andre. Erfaringsvis er det en kombinasjon av at land oppfattes som attraktive og fysiske hindringer som påvirker, sa han på pressemøtet torsdag.

Ikke i skammekroken

Men han avviser at han har fått negative reaksjoner fra kolleger i Europa på at Norge tar imot så få, når asylsystemet i land lenger sør er svært presset.

– Norge har fått mye «kred» for å ha stilt opp på relokaliseringsprogrammet uten å være forpliktet til det. Norge tar også flere kvoteflyktninger, relativt sett, enn mange andre europeiske land. Det gjør at det er ingen som kan rette pekefingeren mot Norge, sier Forfang til NTB

Han sier det er et politisk spørsmål om Norge kan ta imot enda flere FN-flyktninger og asylsøkere fra andre europeiske land, nå som det er så få asylankomster til landet.

Massive kutt i mottak

Siden det kommer så få asylsøkere, har UDI lagt ned et stort antall mottak det siste året. Totalt hadde UDI 150 asylmottak med 13.400 beboere for ett år siden. Ved utløpet av 2017 var det 50 mottak igjen, med 5.100 beboere.

Ved utgangen av mars vil antallet mottak være nede i 27. Av disse er fire integreringsmottak, åtte mottak for enslige mindreårige, i tillegg til ankomstsenteret i Råde i Østfold og transittmottaket på Trandum i Akershus.

Forfang sier han har forståelse for at mange lokalsamfunn reagerer når de mister mottak som ofte har vært velfungerende og vært i drift i mange år.

Nå pågår det en diskusjon mellom UDI og departementet om hvor få mottaksplasser Norge egentlig kan ha, og fortsatt være beredt dersom antallet asylsøkere skulle øke igjen.

– Det er vanskelig å forsvare å ha veldig stor ledig kapasitet over tid, sier Forfang.

– Det ligger jo klare budsjettføringer fra departementet med sterkt ønske om å få ned kostnadene til mottak. Det er en føring jeg har forståelse for. Men så gjelder det å finne den rette balansen. Den tror jeg vi utfordrer i løpet av 2018 når vi kommer enda lenger ned i mottakskapasitet, sier han til NTB.

Han forteller at UDI har inngått rammeavtaler med leverandører som raskt skal få på plass mottak dersom trenden skulle snu brått.

Seks av ti fikk opphold

Totalt behandlet UDI i fjor 7.489 asylsøknader fra asylsøkere som har kommet de siste årene. Av disse fikk 59 prosent oppholdstillatelse i Norge.

UDIs tall viser dessuten at 4.703 familiemedlemmer fikk tillatelse til å bli gjenforent med flyktninger i Norge i fjor – 2.687 av dem kom fra Syria.