Norge

Ap: Trond Giske har brutt partiets etiske regelverk

– Giske er i sjokk over at Ap feller en dom uten at han har fått kommet til orde, sier Giskes advokat, Christopher Hansteen.

Trond Giske har vært forelagt innholdet i varslene, ifølge Arbeiderpartiet. Advokatene hans kritiserer at han ikke har fått gi tilsvar.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Gunnar Kagge
  Journalist
 • Lene Skogstrøm
  Journalist
 • Arve Henriksen
  Journalist

Torsdag ettermiddag sendte Ap ut en pressemelding der det slås fast at Trond Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

«Partiets vurderinger er videreformidlet til den enkelte varsler og Trond Giske. Arbeiderpartiet vil av hensyn til de berørte ikke gi ytterligere kommentarer til de enkelte varslene», heter det i meldingen.

Det påpekes videre at Giske allerede har trukket seg fra sine verv i partiet, og at det derfor ikke aktuelt med noen ytterligere reaksjon fra partiets side.

Ifølge Arbeiderpartiet har Giske vært forelagt innholdet i varslene.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Giske for en kommentar, men under Giskes sykefravær er det hans advokater som kommenterer saken i en pressemelding.

– Giske er i sjokk

«Vi stiller oss svært kritiske til at Arbeiderpartiet har behandlet sakene uten at Trond Giske har fått gitt sitt tilsvar,» skriver de to advokatene Christopher Hansteen og Frode Sulland i en lengre pressemelding.

«Giske er sykmeldt og har derfor ikke vært i stand til å fremlegge sin versjon,» skriver advokatene.

På NRK Dagsnytt 18 torsdag sier Giskes advokat Christopher Hansteen:

– Giske er i sjokk, han er sjokkskadet over at Arbeiderpartiet feller en dom uten at han har fått kommet til orde.

I pressemeldingen skriver Ap: «Hans advokater har hatt tilgang til alt materiale i sakene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat».

 • Hadia Tajik: Jeg er ikke en taus og dekorativ potteplante

Men advokatene til Giske er meget kritisk til partiets behandling:

«Når konklusjonene nå trekkes uten et tilsvar fra Trond Giske, bryter Arbeiderpartiet et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp – at den som blir anklaget får gi sin versjon – som partiet selv har hevdet de ville håndheve.»

Både dommer og etterforsker

I meldingen fra advokatene heter det videre:

«Vi stiller oss også kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner. Det er også andre gode grunner som tilsier at Arbeiderpartiet burde ha avstått fra å avsi «dom», skriver advokatene og fortsetter:

«Slike saker reiser kompliserte bevisspørsmål om mellommenneskelige forhold, og hensynene til rettssikkerhet og uavhengighet tilsier derfor at konkrete saker med påstander om seksuell trakassering tilbake i tid primært behandles av domstolene med de avanserte prinsipper for bevisføring og bevisvurdering som der gjelder.»

Christopher Hansteen er Trond Giskes advokat.

Advokaten: – Giskes versjon kommer ikke frem

Advokat Hansteen utdyper videre i Dagsnytt 18:

– Ap har konkludert i sakene uten å få Giskes versjon. Samtidig har Ap lagt til grunn et prinsipp om omvendt bevisbyrde, sier han.

– Når varslene har kommet, må den anklagede bevise sin uskyld. Så har ikke Ap avventet hans versjon. Det er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp i alle saker at den anklagede skal gi sin versjon. Det har ikke Giske fått anledning til.

Hansteen sier videre i Dagsnytt 18 at bevisene Giskes advokater har sett, ensidig bygger opp under varslernes versjon.

– Det er ikke gått inn i dette med sikte på å få frem tvilen, forhold som kan tale til Giskes favør, sier han.

– Han har aldri fått mulighet til å balansere bevisbildet.

– Giske har vært for syk

Ifølge advokat Christopher Hansteen har det har vært to møter mellom Aps ledelse og Giske, den 21. desember og 1. januar.

– Det var forutsatt at det Giske sa i disse møtene, ikke var hans versjon, sier han til Dagsnytt 18.

– Han skulle komme med en ordentlig og skriftlig versjon. Siden har det ikke vært noen kontakt mellom Giske og Ap.

Hansteen understreker videre at Giske har vært for syk til å komme med sin versjon.

– Dette har Ap vært klar over.

Til Aftenposten skriver Støre i en SMS:

«Vi tar synspunktene fra Giskes advokater til etterretning. Vi har behandlet sakene i henhold til våre rutiner og retningslinjer. Trond Giske har fått mulighet til å gi sin versjon. Det har han gjort i to møter, og han har hatt mulighet til å gi skriftlig innspill i hele januar. Hans advokater har fått tilgang til all informasjon i varslene og har hatt løpende kontakt med partiets advokat. I tillegg til å gi Giske anledning til tilsvar, har vi vektlagt hensynet til varslerne og behovet for å gi dem en tilbakemelding.»

Partileder Jonas Gahr Støre mener det var viktig også av hensyn til varslerne å lukke sakene.

– Viktig å avslutte

Støre mener at Giske har fått god mulighet til å komme med sin versjon.

– Det mener vi, og vi mener det også var viktig av hensyn til varslerne å lukke sakene. Vi har sett det som vårt ansvar å kunne gi en tilbakemelding til hver av varslerne, og det har vi gjort i dag.

Partilederen understreker at det er han som har kommet frem til konklusjonene.

– Sentralstyret har bedt meg trekke konklusjoner fordi det har omhandlet en nestleder. Jeg tar ansvar for disse konklusjonene.

Ekstraordinært landsstyremøte mandag

Giske er innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag og har dermed møterett når Arbeiderpartiets landsstyre samles til ekstraordinært møte på Gardermoen førstkommende mandag.

Møtet kommer til å handle mye om varslingssakene. Etter det Aftenposten har fått bekreftet, har Aps ledelse vært opptatt av å få avsluttet Giske-saken før dette møtet. I forkant av møtet mandag har det vært spekulasjoner omkring et mulig nytt landsmøte for å velge en ny nestleder. Etter det Aftenposten får bekreftet fra ulike kilder, synes det ikke å være så mange som ønsker at så skjer.

I Aps vedtekter heter det at partiet skal ha en eller to nestledere. Mest sannsynlig fortsetter Hadia Tajik alene som nestleder frem til neste landsmøte i 2019.

Flere varsler

Arbeiderpartiet har tidligere bekreftet at det har mottatt «et tyvetall» varslinger, Partisekretær Kjersti Stenseng har overfor Aftenposten bekreftet at det dreier seg om flere personer enn Trond Giske og at det er personer på ulike nivåer i partiet.

Ut over det har ikke Ap-ledelsen ønsket å gi ytterligere detaljer, av hensyn til varslernes anonymitet.

Les mer om

 1. Varslersaken i Ap
 2. Trond Giske
 3. Arbeiderpartiet (Ap)
 4. Seksuell trakassering
 5. Rigmor Aasrud