Slår alarm om utviklingen i Norges største ankedomstol: Bryter lovpålagte frister med måneder og år

En stor belastning for tiltalte og fornærmede med så lang ventetid, varsler direktøren i Borgarting. Problematisk etter Grunnloven, sier en bekymret Riksadvokat. Uholdbar situasjon, mener advokatene.

– De fornærmede opplever ofte at livet blir stående på vent frem til gjerningsmannen er dømt og har fått sin straff. Den lange ventetiden kan blant annet føre til problemer i skolehverdag eller arbeidsliv og gi de fornærmede store psykiske plager, sier Mari Fjærtoft Trondsen, direktør i Borgarting lagmansrett.

Flertallet av dommerne i tingretten er ikke i tvil: Den nå 54 år gamle mannens formål var å påtvinge henne en seksuell omgang som hun motsatte seg.

15. juni i fjor blir mannen dømt til tre års fengsel for voldtekt. I skjerpende retning legger dommerne i Oslo tingrett vekt på at kvinnen må ha opplevd overgrepet som skremmende, og at hennes livskvalitet er blitt redusert. Mannen anker dommen.

Les hele saken med abonnement