Staten tyst etter glattcelle-dom

Advokat Frode Sulland mener det er pinlig at myndighetene ikke møter kritikken etter at Staten ble dømt for ulovlig bruk av glattcelle.

Staten ble dømt for ulovlig bruk av glattceller, men Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere praksisen før dommen er rettskraftig. Det får advokat Frode Sulland til å reagere. Illustrasjonsfoto, glattceller i Follo politihus.

Staten ble mandag dømt for menneskerettighetsbrudd etter at en 44 år gammel mann to ganger ble sperret inne på glattcelle i fire og fem døgn.

44-åringen saksøkte Staten for brudd på menneskerettighetene etter behandlingen han fikk, og vant frem. Staten ved Justis— og beredskapsdepartementet (JBD) må betale 25.000 kroner i oppreisning til 44-åringen, samt en mindre erstatning og alle saksomkostninger.

- Oppleves som knebling

NRK ønsket mandag kveld å holde debatt om saken i Dagsnytt 18, men hverken representanter fra JBD eller regjeringsadvokaten ønsket å kommentere saken. Begrunnelsen var at dommen ikke er rettskraftig. Det samme svaret fikk Aftenposten da JBD ble kontaktet i forbindelse med dommen mandag.

Det får 44-åringens advokat Frode Sulland til å reagere kraftig.

- Det oppleves som en knebling av debatten når de velger ikke å kommentere dommen, sier Sulland til Aftenposten.

Frode Sulland, leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Advokaten mener mangelen på uttalelser fra myndighetene er en bevisst strategi fra JBD for å hindre oppmerksomhet rundt saken.— Det sentrale i denne saken er at Tingretten nå har fastslått at det systematisk begås brudd på pågrepne personers rettigheter når de plasseres og isoleres på glattcelle. Det er en systematisk og automatisk villet ordning, på tross av at de er blitt kritisert for det i 20 år, både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor ikke overraskende for noen at retten kommer til det resultatet, og jeg er helt sikker på at departementets prosesfullmektig har informert dem om den store risikoen og sannsynligheten for dette, sier Sulland.

Les også:

Les også

Skammelig norsk praksis

— Hatt god tid

Departementet kan altså i dag ikke på noen måte være overrasket over denne nyheten, mener advokaten.

— De har hatt god tid til å forberede sine kommentarer.

Sulland er heller ikke nådig når det gjelder prinsippene i saken.

— Én ting at de knebler debatten, men et annet og vel så viktig aspekt er at ansvarlig statlig myndighet ikke har noen synspunkter på at en domstol har funnet ut at et stort antall mennesker jevnlig får sine menneskerettigheter krenket. Man kan ikke gjemme seg bort bare fordi man føler at dette er ubehagelig. Det er pinlig, sier han.

At dommen ennå ikke er rettskraftig mener Sulland ikke holder som begrunnelse for ikke å diskutere problemstillingen.

— Det er et helt uakseptablet argument. De må jo ha synspunkter på sin egen praksis. Enten får de hevde at dommen er uriktig, og forsvare sin egen praksis, de kan komme med noen vurderinger av hvorfor de ikke klarer ta standpunkt i dette, eller, som tredje mulighet, får de være enig i dommen og komme med synspunkter for hva de skal gjøre for å bøte på situasjonen. Det er helt uakseptabelt at de ikke har standpunkt til om man som stat bryter menneskerettighetene.

Les også:

Les også

Klienten hennes satt 506 dager i varetekt. Så ble han frifunnet.

Støtte fra Venstre

Sulland får støtte av Venstres justispolitiske talskvinne Iselin Nybø, som har engasjert seg i saken.

— Dette er en dom vi lenge har visst skulle komme. Det er en debatt vi må ta. Og hvis Staten anker, så går det en stund til ny sak kommer opp. Så taper de gjerne den også, og det går til Høyesterett, med mer ventetid. Sånn kan du holde det gående uten å ta debatten, og det synes jeg virkelig er ugreit, sier Nybø.

Justispolitisk talskvinne for Venstre, Iselin Nybø.

Venstre har allerede fremmet et forslag om å endre lovverket og stramme inn kraftig på bruken av glattcelle. Lovforslaget skal behandles i Stortinget i neste uke, og innebærer at man senest etter fire timer skal overføres fra glattcelle til en vanlig fengselscelle.Stortingsrepresentanten kaller dommen en viktig seier for menneskerettighetene, og et pinlig tap for Staten.

— Men problemstillingen er ikke ukjent. Den har vært her i mange mange år, og justisminister etter justisminister har sagt dette må vi ta tak i. Jeg er skuffet over at vi ikke fikk en debattrunde nå, sier Nybø.

Hun sier hun har forståelse for at ankespørsmålet ikke kommenteres, men mener i likhet med Sulland at prinsippene må kunne diskuteres.

— Jeg skjønner at de ikke vil si om de anker eller ikke. Det tar tid, de skal lese dommen og snakke med advokatene og tenke seg om. Men at man ikke kan ta debatten på en dag som dette, når det foreligger en dom, det er skuffende.

Les også:

Les også

Staten dømt for ulovlig bruk av glattcelle

Stadig ingen kommentar

— Vil ikke en kommentar fra JDB kunne påvirke en eventuell ankesak?

— Det kommer an på hvordan man velger å uttale seg. Justisministeren er jo en høyst erfaren jurist og politiker. Han kunne ha gitt kommentar og holdt seg på rett side av spørsmålet om anke eller ikke. Jeg er sikker på at han kunne vært med på debatten om glattceller enten det forelå dom eller ikke.

- En samfunnsdebatt må man kunne ta. Når temaet blir aktualisert på denne måten gjennom en dom, synes jeg det er en del av det som er demokratiet vårt, at vi tar en diskusjon.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet gjentar til Aftenposten at de ikke kan kommentere problemstillingen så lenge dommen ikke er rettskraftig.

- Har man da, som Sulland hevder, ikke noe standpunkt til om man som stat bryter menneskerettighetene?

— Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere en dom som ikke er rettskraftig, sier Skjøld-Lorange.

Advokat Frode Sulland er forsvareren til 44-åringen og også leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, som gikk inn som partshjelper i saken etter å ha hatt et mangeårig engasjement for å endre bruken av glattceller.