Norge

Forskere i Tromsø knytter hjerteflimmer til demens

Tre studier, den første fra Norge, har uavhengig av hverandre vist økt risiko for svekket kognitiv funksjon hos personer med hjerteflimmer.

  • NTB

Tre studier, den første fra Norge, har uavhengig av hverandre vist økt risiko for svekket kognitiv funksjon hos personer med hjerteflimmer.

Det er forskning.no som omtaler sammenhengen mellom hjerteflimmer og demens, som lenge har vært mistenkt, men ikke så tydelig påvist før.

– Når vi nå har tre uavhengige studier som viser det samme, da kan vi slå fast at det er en sammenheng mellom atrieflimmer og demens. Vi finner det både i tverrsnittsstudie og når vi følger personene over år, sier hjerteforsker Henrik Schirmer, en av forskerne bak den norske studien blant de tre, en test av kognitiv funksjon i den såkalte Tromsøundersøkelsen. Han er nå professor ved Universitetet i Oslo.

Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende befolkningsundersøkelse gjennom 45 år og inneholder blant annet et register basert på sykehusjournaler som viser forekomst av atrieflimmer i Tromsø siden 1986. Det ble gjort tester av befolkningens kognitive funksjoner flere ganger, og så ble resultater hos personer med hjerteflimmer sammenlignet med resultater hos dem som ikke hadde lidelsen.

På en test av evnen til å raskt slå ned på en bokstav på et tastatur, var forskjellen svært stor. Personer med hjerteflimmer hadde 40 prosent større nedgang i kognitiv funksjon over sju år enn de uten flimmer. En årsak kan være at atrieflimmer medfører ujevn oksygentilførsel til hjernen.

Studien fra Tromsø ble publisert høsten 2017. De to andre undersøkelsene som hadde lignende resultater er fra USA.

Les mer om

  1. Helse
  2. Demens