Norge

Flere tørkesomre på rad kan gi store problemer

Norge må regne med flere tørkesomre i fremtiden.

Tørre kornåkre. Slik var situasjonen hos kornbonde Hans Oskar Gudim i Rakkestad, da Aftenposten besøkte ham for noen dager siden.
  • Bethen Steenbuch

Det vi opplever nå med en ekstrem tørkesommer som begynte allerede i mai, er i tråd med det klimaforskere har varslet i mange år.

Hele planeten blir jevnt og trutt varmere, og det gir seg utslag i stadig mer ekstremt vær, som perioder med varme og tørke eller perioder med store nedbørsmengder, sier direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.

  • Kornet vokser ikke, løkplantene knekker, dyrene mangler fôr: – Det er trist å se på

Som klimaforskerne har varslet

Han henviser til brannene i Hellas og Sverige, ekstreme temperaturer og nedbørsmengder i Japan og tørkesommeren i Skandinavia og England som eksempler på værforhold vi vil få mer av i årene som kommer.

– Hvorfor har vi fått en slik langvarig tørkesommer i Norge?

Direktør Tore Furevik ved Bjerknessenteret for klimaforskning, i Bergen, henviser til blant annet Sverige, Hellas og Japan som eksempler på ekstreme værforhold vi vil få mer av i årene som kommer.

– Forskerne er uenige i hva som forårsaker dette, men en sterk hypotese er at det er et resultat av at Arktis er blitt mye varmere som følge av den globale oppvarmingen. Som et eksempel har Svalbards temperatur steget med 6 til 8 grader. Dette har medført at jetstrømmen som frakter luftmasser fra vest mot øst er blitt svakere, og at bølger eller buktninger på jetstrømmen er blitt mer langvarige.

Disse buktningene er det som skaper høytrykk og lavtrykk, og i år har vi altså hatt en ekstrem situasjon hvor vi har hatt høytrykk over Skandinavia i flere måneder i strekk. Resultatet ser vi i form av høye sommertemperaturer og langvarig tørke.

– Kan jetstrømmen bli sterkere igjen?

– Enkelte år vil den være det. Men den sterke oppvarmingen i Arktis fører til at vi kan forvente en ytterligere svekkelse. Så vi må regne med flere slike perioder med for eksempel ekstrem tørke som vi ser i år. Eller med store nedbørsmengder som vi hadde i fjor. En effekt av den globale oppvarmingen ser altså ut til å være mer langvarige perioder med høytrykk eller lavtrykk, og dette kommer på toppen av at vi får et varmere klima som følge av den globale oppvarmingen.

– Hvordan vil naturen nå reagere på et stort regnskyll?

– Jorden er blitt veldig porøs av den langvarige tørken, så da oppstår fare for ras og utvasking av jordsmonn. Dette påvirker matjorden. Matvaresikkerhet blir viktig i fremtiden. Også her hos oss, sier han.

Færre insekter og fugler

Professor Dag O. Hessen fra Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo sier at naturen i seg selv kan tåle tørke ett år:

– Et enkeltstående tørkeår vil naturen ordne opp i selv. Noen annet er hvis dette blir en trend som gjentar seg og ikke bare et ekstremvær som kommer hver 50. år. Sannsynligheten for at antall tørkesommere vil øke, den er der, selv om ingen i dag er sikre på at dette direkte kan kobles til klimaendringer. Men sjansen for at denne varmen og tørken kan knyttes til klimaendringer er stor, sier Hessen.

Han sier at en slik tørkesommer to-tre år i strekk, vil medføre færre insekter og færre fugler.

Koker ned til hva politikerne velger å gjøre

– Denne tørkesommeren bør minne oss om et klima vi ikke ønsker, sier professor og biolog Dag O. Hessen.

– Slike tørkesomre vil gå utover både fauna og flora. Situasjonen med en nedgang i insekter er alarmerende allerede, og dette kommer på toppen, sier biologen.

Mange insekter er knyttet til vann, til myrer, bekker, dammer. Og mange fugler er avhengig av insekter, som er en bunnplanke i økosystemene. Også i fjellet ser biologen at bekker og dammer er preget av den tørre sommeren. Færre insekter gir færre fugler. Også fisk vil rammes direkte av tørre bekker og små elver og indirekte ved færre insekter.

– Det er ikke mye vi kan gjøre med slike tørkesomre, men som sagt vil naturen hente seg inn igjen. I et større bilde bør imidlertid konsekvensene av denne tørkesommeren minne oss på en type klima vi ikke ønsker, og dermed koker det ned til hva politikerne velger å gjøre for å imøtegå en slik utvikling, sier Hessen.

Les mer om

  1. Ekstremsommeren 2018
  2. Tørke
  3. Klimaendringer
  4. Ekstremvær
  5. Sommer