Vil ha lovendring for å gjøre Ikea-bussen mer miljøvennlig

Mens busser som kjører i rutetrafikk i Oslo må forholde seg til stadig strengere miljøkrav, slipper Ikea-bussen og andre busser i kommersiell trafikk dette. Nå vil SV endre loven.

Selv om den blå Ikea-bussen kjører flere ganger daglig mellom Oslo sentrum og Ikea på Furuset, kan ikke Oslo kommune i dag stille miljøkrav til den. Den røde bussen som kjører på oppdrag fra Ruter må derimot forholde seg til stadig strengere miljøkrav.

– Det er ingen hemmelighet at Ruter ser for seg å innføre utslippsfrie busser så raskt det er driftsmessig forsvarlig å gjøre. Dette står i bestillingen fra Ruters eiere, skriver Sofie Bruun, pressevakt i Ruter i en e-post til Aftenposten.

Det er Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som eier Ruter. Gjennom anbudskonkurranser kan Ruter sette miljøkrav til busselskapene.

Ruter har i dag fem hydrogenbusser, ti batterielektriske minibusser og seks batterielektriske busser i drift.

– Ambisjonen er å ha flere elektriske busser i Oslos gater når Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019. Fremover ser Ruter for seg mer og mer busser uten utslipp, altså elbusser eller hydrogenbusser.

Slipper miljøkrav

Mens busser som kjører på oppdrag for Ruter må forholde seg til stadig strengere miljøkrav, er det fortsatt mange bussruter i Oslo som slipper dette. Det er blant annet busser som kjører til Gardermoen, Ikea-busser og The Well-bussen.

En oversikt fra Oslo kommune viser at Oslo har godkjent 28 bussruter som er å regne som kommersielle. Nå har SV fremmet et forslag på Stortinget der partiet ønsker at fylkeskommuner skal ha muligheten til å stille miljøkrav også til busser i kommersiell trafikk.

– Her er vi opptatt av to ting. Det ene er at dårlig byluft er utrolig farlig for mange. Det andre er ønske om å redusere CO₂-utslippet, sier Arne Nævra, SVs transportpolitisk talsmann på Stortinget.

Arne Nævra er SVs transportpolitisk talsmann på Stortinget.

–Næringen frykter at flere bussruter kan bli lagt ned på grunn av dette. Hva sier du til det?

– Det er mange store aktører som for eksempel Ikea som ikke bør ha noe problem med dette, svarer Nævra.

I et brev til Stortinget skriver samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) blant annet at «byrådet i Oslo mener det er uheldig at lokale myndigheters mulighet for å stille miljøkrav ikke omfatter kommersielle bussvirksomhet».

Ikea vurderer elbusser

Ikea har gjennom sin bussleverandør to busser som kjører mellom Oslo sentrum og henholdsvis Ikea Furuset og Ikea Slependen. Disse oppfyller kravene for Euro V teknologi. Til sammenligning krever Ruter i dag Euro VI teknologi for busser på sine ruter. Det er mye strengere utslippskrav til busser med Euro VI teknologi sammenlignet med Euro V.

– Ikea ønsker strengere miljøkrav på busser og andre kjøretøy velkommen, sier Anders Lennartsson, bærekraftssjef i Ikea Norge.

Ledelsen i Ikea er positiv til SVs forslag. De vurderer nå elbusser for å frakte kunder fra Oslo sentrum til sine varehus på Furuset og Slependen.

Ikea har av hensyn til klima og luftforurensing begynt å se på andre alternativer, som for eksempel elbusser.

– Vi har en pågående dialog med ulike selskap for å finne nye, utslippsfrie bussløsninger, sier Lennartsson.

Vil fornye bussparken

Unibuss er ett av landets største busskonsern med 760 busser, hvorav cirka 60 går i kommersiell busstrafikk, de fleste i Oslo-området.

Ina Helen Østby er kommunikasjonssjef i Unibuss.

–Unibuss har en av landets mest miljøvennlige bussflåter som består av to elbusser, fem hydrogenbusser, 20 hybridbusser, 100 biogassbusser og mer enn 100 biodieselbusser, i tillegg til ordinære dieselbusser. Alle kommersielle busser som kjøres i Oslo har eller vil i løpet av kort tid ha nyeste motorteknologi og utslippsstandard klasse Euro VI, sier Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss.

Ikke overbevist

Samferdselsdepartementet er ikke like overbevist som SV om at dette er en god løsning.

– Ekspressbussbransjen påpeker at SVs forslag i verste fall vil kunne føre til mange konkurser innen kommersiell ekspressbussvirksomhet i Norge. Mye tyder på at SV-forslaget først og fremst vil ramme enkeltmennesker og privat næringsvirksomhet, og ikke nødvendigvis gjøre noe med de totale utslippene, skriver Brage Baklien (Frp), statssekretær i Samferdselsdepartementet i en e-post til Aftenposten.