Oslo-biskop støtter Operasjon Dagsverk for palestinsk ungdom

Biskop Kari Veiteberg ber Den norske kirke la ungdom jobbe for seg under operasjon dagsverk, stikk i strid med boikotten andre aktører oppfordrer til.

Oslo-biskop Kari Veiteberg støtter årets Operasjons Dagsverk.

– Jeg vil oppfordre menigheter i Den norske kirke til å melde seg som arbeidsgivere på OD-dagen 1. november. Jeg vil også oppfordre alle våre medlemmer, både foreldre og elever, til å slutte opp om OD og dermed gi viktig støtte til palestinsk ungdom, skriver Veiteberg i et leserinnlegg i Vårt Land.

Utdanning av palestinsk ungdom

Operasjon dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon der ungdom i ungdoms- og videre­gående skoler i hele Norge jobber én dag og gir lønnen til ungdom som trenger det.

Inntektene fra årets OD-aksjon går til KFUK-KFUM Globals arbeid for traumebehandling og utdanning av palestinsk ungdom, og aksjonen har skapt kontrovers. Blant dem som har oppfordret til boikott, er Det mosaiske trossamfunn og organisasjonen Med Israel for fred (MIFF).

Oslo-biskopen føler det altså annerledes. Hun får støtte fra generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy.

– Det handler om å hjelpe palestinsk ungdom som vokser opp under okkupasjon, sier Agøy.

– Handler på stikk motsatt måte

Rabbiner i Det mosaiske trossamfunn i Norge, Joav Melchior, sier han har «blitt vant til Den norske kirke, representert av Mellomkirkelig råd, sitt ståsted i Israel-Palestina-konflikten».

– Den norske kirke sier de jobber for en bredere forståelse av konflikten, og for fred, men handler på stikk motsatt måte, sier han.