Besetningsmedlem fra fregatten på Facebook: «Jeg var knappe 10 cm unna å bli revet i stykker»

Den første beretningen fra et besetningsmedlem på KNM Helge Ingstad er nå kjent.

Besetningen fra KNM Helge Ingstad evakueres over i en slepebåt tidlig torsdag morgen etter at fregatten har kollidert med tankskipet Sola TS.

Beretningen er publisert på Facebook-siden til en tidligere orlogskaptein i Sjøforsvaret. Han er i familie med besetningsmedlemmet som forteller om sin opplevelse.

Aftenposten har fått godkjennelse fra orlogskapteinen til å viderebringe beretningen fra den dramatiske hendelsen.

«Jeg var knappe 10 cm unna å bli revet i stykker. Halve lugaren er revet bort og knust», forteller besetningsmedlemmet, som er en ung mann.

Rundt personen var det strømførende kabler, og drivstoff lekket trolig fra maskinrom eller drivstofftanker.

«Dekket rett over oss er bare borte og det er fuel i vannet og over hele meg. Måtte kjempe mot klokken for å ikke bli elektrosjokket av høyspent kabler som lå i vannet rundt meg. Jeg og de andre på lugaren min måtte stå helt på kanten av skroget for å ta sats opp til dekket over», forteller besetningsmedlemmet.

Det var nettstedet Aldrimer.no som først videreformidlet Facebook-meldingen.

Dette bildet viser de enorme skadene i skroget på KNM Helge Ingstad. Baugen på tankskipet TS Sola skar seg inn i mannskapslugarer om bord.

Måtte klatre ut

«Derfra måtte vi klatre inn i et lite hull over oss for å komme på innsiden av skaden. I gangen finner jeg lommelykt og ledderman, tar det med meg i hendene», forteller fregattmedlemmet.

Han skal være blant de første besetningsmedlemmene som ble behandlet for fysiske skader.

«Jeg melder «P-kontroll» og blir brakt til saniteten hvor jeg kjapt blir behandlet for mine skader. Når jeg var behandlet tar jeg hånd om de andre på sykestuen. Ikke lenge etter blir det slått «Forlat fartøyet rulle», skriver han i meldingen til sine pårørende – en melding familien har gjengitt på Facebook.

Pressetalsperson i Sjøforsvaret, Torill Herland, vil ikke kommentere detaljene som er delt i innlegget. Hun gir følgende kommentar:

– Det er nok noen som har fått veldig sterke opplevelser av hendelsen, det er det ingen tvil om. De som har vært utsatt for dette, opplever det veldig forskjellig.

Kolliderte torsdag morgen

Det var rundt klokken 4 torsdag morgen at tankskipet Sola TS kolliderte med fregatten KNM Helge Ingstad, utenfor Stureterminalen i Hjeltefjorden vest for Bergen.

Hele besetningen ble evakuert. Fredag ettermiddag sikres skipet der det ligger på grunn, mens Statens havarikommisjon arbeider med å finne svar på hva som skjedde.

Slik er stemningen om bord i fregattene

Aftenposten har tidligere vært om bord på de norske fregattene.

Alle som har vært om bord over litt tid, møter en helt egen skipsverden. En fregatt har over 400 rom, Slottet i Oslo har til sammenligning 180. En fregatt består av korridorer, trapper og dekk som man skal ha vært lenge om bord for å oversikt over.

Når man beveger seg om bord, går man gang på gang gjennom sluser der stenger løftes for å åpne tunge dører. Først åpnes en dør. Så går man inn i slusen og oppholder seg her et øyeblikk før neste dør åpnes og deretter lukkes.

I de lyse korridorene løper kabler og ledninger langs tak og vegger. Over alt henger verneutstyr lett tilgjengelig.

Dette var status torsdag morgen. Bildet er tatt før skipet krenget kraftig over mot styrbord og strømmen om bord forsvant.

Nær broen ligger operasjonsrommet med en rekke skjermer der besetningen overvåker alt som skjer rundt skipet. Ikke langt unna ligger skipssjefens lugar, og nestkommanderendes.

I offisersmessen henger bilder av kong Harald og dronning Sonja, slik det gjør i alle messer om bord på marinefartøyene, også i ubåtene.

De fem fregattene er i utgangspunktet helt like, men det er noe ulik bruk av farger i oppholdsrom.

Admiral James Foggo, som har ledet NATO-øvelsen Trident Juncture var om bord på KNM Helge Ingstad 4. november.
Fra operasjonsrommet om bord på KNM Fridtjof Nansen, søsterskipet til KNM Helge Ingstad. Bildet er tatt i 2009.

Har flere roller

Rundt halvparten om bord har grad av offiser eller befal. De aller fleste har flere roller og oppgaver, som det å bemanne et våpensystem og samtidig ha en rolle i forbindelse ved brann.

Slik bor matrosene om bord på de norske fregattene. Mange lå og sov da KNM Helge Ingstad grytidlig torsdag morgen kolliderte med tankskipet Sola TS. Her matros Andreas Voldengen fra 2009.

Flere steder, og gjerne i helikopterhangaren, står treningsutstyr som tredemøller og benker.

Normalt er det rundt 120 om bord. Men under øvelser, som Trident Juncture, og på internasjonale oppdrag som jakt på pirater i Adenbukta, er tallet langt høyere. Den militære delen av besetningen styrkes med spesialsoldater eller annet militært personell med spesialkompetanse.

I operasjonsrom og på broen er kommunikasjonen lavmælt, men tydelig. Det pågår en løpende dialog mellom vakthavende og besetningsmedlemmer som har medansvar for navigering og utkikk.

Fra maskinrommet på KNM Helge Ingstad. Bildet er tatt under øvelsen Trident Juncture, den 1. november.
Artillerister ombord KNM Helge Ingstad under øvelsen Trident Juncture.