Norge

ConocoPhillips' narkotest slo ut på kaffe

De ansatte reagerte sterkt da ConocoPhillips innførte tilfeldig rustesting i august. Egil Halvorsen testet positivt fordi han hadde drukket kaffe.

- Det blir helt feil at vi må bevise vår uskyld, sier Egil Halvorsen.
  • Ola Myrset

I midten av september skulle Egil Halvorsen reise til Ekofisk-feltet i Nordsjøen, der han har jobbet i 34 år. Han drakk kaffe og ventet på helikopteret på Sola da han ble kalt opp til rustest over høytaleranlegget.

— De tok en spyttprøve, og jeg ble svært overrasket da narkotesten var positiv. Det var en ubehagelig opplevelse, forteller Halvorsen til Stavanger Aftenblad.

Han ble umiddelbart sendt i drosje til Forusakutten der utvidede tester ble gjennomført. Da han kom hjem til Sandnes etterpå, ringte HR-avdelingen i ConocoPhillips og sa at han ikke kunne regne med å få reise til Nordsjøen i denne omgang.

— Jeg ble selvfølgelig lei og forbanna. Jeg lurte på hvordan prøven kunne være positiv, jeg visste jo at jeg hadde mitt på det rene. Kunne jeg ha fått i meg noe jeg ikke visste om? sier Halvorsen.

Fikk beklagelse

På internett fant han bruksanvisningen til rustesten "Dräger Drugtest 5000". Der leste han at prøvene måtte tas minst 10 minutter etter kaffedrikking, røyking og spising.

— Jeg tok selv kontakt med bedriftslegen og fortalte at jeg ikke trodde prosedyrene var fulgt riktig, sier Halvorsen.

Dagen etter prøvde personellet på Forusakutten selv rustesten like etter å ha drukket kaffe, og igjen var resultatene positive. Det hele endte med at Halvorsen fikk reise på jobb i Nordsjøen samme dag.

— Jeg har fått beklagelse fra ledelsen, men det hjelper ikke, sier Halvorsen.

Han reagerer ikke bare på at testen ga utslag på kaffe, men også på måten han ble kalt opp på.

— Da testingen ble innført, ble det understreket at alt skulle skje anonymt. Men det er vel ikke akkurat anonymt å bli kalt opp over høytaleranlegget? Det var jo ingen tvil om hva som hadde skjedd da jeg plutselig ikke dukket opp til flyvningen.

— De ansatte er veldig negative til den nye ordningen som er innført. Nå må vi bevise vår uskyld – omvendt av det norske rettsprinsippet, sier Halvorsen.

Kritisk fagforening

Fagforeningene i ConocoPhillips reagerte sterkt allerede da selskapet uten samtykke innførte tilfeldige alkohol- og narkotikatester av ansatte fra 1. august. De mener ordningen bryter med arbeidsmiljøloven.

På 90-tallet satte myndighetene foten ned da selskapet ville innføre samme ordning. Fagforeningene har klaget vedtaket inn til Petroleumstilsynet (Ptil), som nå vurderer saken juridisk.

— Denne hendelsen underbygger den skepsisen vi har hatt fra første stund. I løpet av selskapets over 40 år har det aldri skjedd ulykker eller hendelser relatert til rus. Dette er et unødvendig tiltak som bryter med personvernet, sier leder Rolf Bolstad i Ekofisk-komiteen, den største fagforeningen i ConocoPhillips.

— Dette er heller ikke det eneste eksempelet på at ansatte tester positivt, før nye prøver viser det motsatte. Det er en påkjenning for ansatte å bli feilaktig mistenkt for rus, sier Bolstad.

Betydelig feilmargin

Rustesten som benyttes av ConocoPhillips har en kjent feilmargin på opptil 5 prosent. Det vil si at opptil 1 av 20 prøver feilaktig kan gi feil resultat.

— Hvis disse screeningprøvene er positive, blir det gjennomfør urin- og blodprøver, og de har ikke feilmarginer, sier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth.

— Vi beklager at en av våre ansatte føler seg krenket i forbindelse med vilkårlig testing av sikkerhetskritisk personell. I dette tilfellet ble ikke prosedyrene fulgt slik de skulle. Vi har nå skjerpet dette inn i samarbeid med Forusakutten.

— Ett av læringspunktene er at man ikke skal innta mat, drikke, snus eller røyk de siste 15 minuttene før testen gjennomføres, sier Kvendseth.

Han ønsker ikke å utdype hvordan rutinene er endret, men understreker at bakgrunnen for rustestingen er å styrke sikkerheten.