Norge

Høyre - det nye arbeidspartiet

Du tror det nesten ikke før du ser det: Erna Solbergs Høyre vil snu opp ned på partiets politikk overfor vanlig lønnsmottagere og arbeidsfolk.

Venstre om: Høyres Torbjørn Røe Isaksen sier at Høyre skal bli et parti for lønnsmottagere. Partiet foretar en snuoprasjon i arbeidslivspolitikken.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Et mykere og mer folkelig Høyre skal erobre velgerne neste år.

— Høyre skal være et parti for vanlige lønnsmottagere i Norge, sier Høyres egen «tenketank» og kronprins, Torbjørn Røe Isaksen.

På ett område har Høyre helt skiftet politikk under Erna Solbergs ledelse; arbeidslivspolitikken. På de fleste andre områder har Høyre hverken snudd eller gått i en ny retning. Men partiet har fått en bredere politikk - og en ny retorikk.

Og som en demonstrasjon av at Høyre også skal bli partiet for vanlige arbeidsfolk, vil partiet i valgkampen neste år profilere seg på www.arbeidspartiet.no.

Konkurransefortrinn

— Vi skal bygge ned barrièren mot fagbevegelsen. En ansatt i industrien som mener Høyre har en god skolepolitikk skal ikke la være å stemme på Høyre fordi han oppfatter at Høyre er ”imot” fagorganiserte. Høyre er for fagorganisering. En organisert fagbevegelse er rett og slett et konkurransefortrinn.

Røe Isaksen leder en arbeidsgruppe, som også har representanter fra fagbevegelsen, som skal meisle ut ny arbeidslivspolitikk for Høyre. Forslagene skal behandles på landsmøtet neste år, og vil bli Høyres politikk for 2013-2017. Etter det Aftenposten forstår er utvalget samlet om forslagene, som også er i tråd med ledelsens syn.

- Så dere skifter helt politikk på dette feltet?

— Ja, det gjør vi. Vi endrer ikke på alt, men på en god del.

- Er det en erkjennelse av at dere har hatt en for dårlig politikk på dette området?

— Ja.

- Er dette bare en "markedstilpasning" for å få flest mulig velgere?

— Vi gjør endringer fordi det er riktig. Og da skifter vi selvfølgelig politikk. Det gjør politiske partier av og til.

Han sier Høyre nå vil ha "moderat oppmyking" av arbeidsmiljøloven "som vil møte forståelse på begge sier i arbeidslivet". Og at Høyre ikke lenger står bak Bondevik II-regjeringens (Høyre, Venstre, KrF - 2001-2005) "frislepp" i bruk av midlertidig ansettelser og overtid. Endringene ble reversert av den rødgrønne regjeringen i 2006.

- Vi gikk for langt i Bondevik II. De endringene vi nå gjør i arbeidsmiljøloven er svært likt det som Jens Stoltenbergs første regjering (2000-2001) og daværende arbeidsminister Jørgen Kosmo forsøkte å gjennomføre.

— Vi vil likevel fortsatt ha en liten oppmykning av muligheten for midlertidige ansettelser. Det er viktig at vi senker terskelen for en del grupper som står utenfor arbeidslivet. Men samtidig må vi være helt klare på at faste ansettelser skal være hovedregelen. Og vi ønsker å presisere i loven når man skal gå over til fast stilling, sier Røe Isaksen

Bevare sykelønnsordningen

Han sier at Høyre heller ikke vil gå inn for kutt i sykelønnsordningen.

- Sykefraværet går ned. Ingen av de andre partiene går heller inn for endringer i sykelønn. Det er ikke aktuell politikk.

Høyre har også fått et annet syn på "sosial dumping".

- Vi har tidligere sett på lønnskonkurranse som nesten utelukkende bra, men vi ser nå at den sterke arbeidsinnvandringen og økningen av innleid arbeidskraft kan skape en lønnsspiral nedover. Vi har også sett en del grov utnyttelse av arbeidskraft. Vi er sterkt imot sosial dumping, og ønsker et sterkere arbeidstilsyn for å hindre det.

Fleksibel turnus

Høyre tradisjonelle aversjon mot allmenngjøring (at tariffavtaler gjøres gjeldende for alle, også uorganiserte, innen samme bransje) er også en saga blott.

- Vi har vært skeptiske, men ser at allmenngjøring har hatt en disiplinerende effekt i bransjer med useriøse aktører som har drevet grov utnyttelse av arbeidskraft. Vi vil ikke reversere allmenngjøringen.

Høyre vil fortsatt ha mer fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og turnusordninger, men vil heller ikke på dette området gå så langt som Bondevik II gjorde.

— Vi ønsker ikke dramatiske endringer, men mer fleksibilitet lokalt til dem som trenger det. Dette kan avtales med lokale tillitsvalgte. Samtidig må det sikres beskyttelse av arbeidstagere som kan bli "pushet". Flere fagforbund sier til oss at de ønsker en slik fleksibilitet, innenfor visse rammer. Det er vi med på. Selv langt inn i LO ønsker mange litt mer fleksibilitet.

Massive brudd

Røe Isaksen minner om siste års avsløringer av massive brudd på arbeidstidsbestemmelser både i privat og offentlig sektor.

- Knapt noen større bedrifter kan si at de ikke bryter arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Arbeidsmiljøloven er Norges mest brutte lov, ved siden av taxfree-kvotene og fartsgrensene. Ap sier loven er hellig. Vi sier at vi ikke lenger kan lukke øynene for alle lovbruddene. Samtidig skal arbeidsmiljøloven bevares som en grunnplanke i norsk arbeidsliv. Høyre kommer ikke til å rokke ved det.

Røe Isaksen mener Høyres nye arbeidslivspolitikk vil samle opposisjonen.

— Det er tett dialog om dette. Og får vi flertall i 2013 vil dette bli gjennomført, og ikke reversert, slik Bondevik II-regjeringens forslag ble. Dette er moderate forslag som flere fagforbund er enige med oss i.

- Borgerlige regjeringer har alltid kuttet i skattefradraget på fagforeningskontingenten. Vil dere slutte med det også?

— Det forslaget er faktisk spilt inn til arbeidsgruppen. Det er naturlig at vi også ser på om vi bør slutte med å redusere dette fradraget, som jo ikke dreier seg om store beløp, sier Røe Isaksen.

Les også

  1. - Holdningen at Nav skal fikse alt for deg må vi få bukt med

  2. Å styre eller ikke styre

  3. Paul Joakim Sandøy ny leder i Unge Høyre

  4. Stoltenberg: SV og Sp må klare seg selv