Amundsen sikrer at russeregel ikke rammer festivaler

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper. Han gjør dette ved å åpne for at vurderinger gjøres lokalt.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sikrer at det ikke blir forbudt å drikke medbrakt alkohol på festivalcamper.

Amundsen ber nå Politidirektoratet (POD) om å trekke brevet til politidistriktene om rammevilkårene for festivalarrangører.

– Det innebærer at festival-Norge blir som før. Sunn fornuft tilsier at vurderingene av rammene rundt den enkelte festival gjøres lokalt. Slik har det vært tidligere, og slik blir det i fremtiden, sier Amundsen.

I brevet han nå ber POD trekke tilbake, tolker direktoratet alkoholloven i skjerpende retning overfor festivalarrangører.

I brevet fremgår det nemlig at arrangører av russefestivaler må søke om skjenkebevilling også for parkeringsplasser og overnattingsleirer.

Overfor Aftenposten har POD uttalt at forbudet mot å drikke medbrakt alkohol også vil gjelde lignende arrangementer med camping, som musikkfestivaler:

Skapte bekymring

Brevet skapte bekymring på flere hold. Venstre-leder Trine Skei Grande var blant dem som fryktet at krav om skjenkebevilling ville true festivalcampene og i ytterste konsekvens flere av festivalene. I et skriftlig spørsmål i Stortinget ba hun Amundsen om å klargjøre saken.

– Mener statsråden at alkoholregelverket er ment å hindre nytelse av medbrakt alkohol på festivalcamper, og vil statsråden instruere Politidirektoratet for å sikre at festivalcampene fortsatt kan være en del av Festival-Norge? spurte Grande.

Etter at det omtalte brevet fra POD ble sendt i starten av november, har Justisdepartementet og Helse- og sosialdepartementet vært i dialog om tolkningen av alkohollovens bestemmelser.

Lokal vurdering

Amundsen ønsker nå i stedet at vurderingene skal gjøres av lokalt politi.

Justisdepartementet peker overfor POD på flere forhold som lokale politimyndigheter bes vurdere når beslutninger om skjenking skal tas:

* Et festivalområde kan bestå av områder med og uten skjenkebevilling.

* Campingvogn, bobil og telt vil ofte være å anse som privat sfære og dermed ikke omfattet av alkoholloven.

* Det å kreve skjenkebevilling for hele festivalområder er mer inngripende enn for eksempel å kreve vakthold på området som ikke har skjenkebevilling.

– Det er viktig at de forebyggende tiltak som anses nødvendig gjøres lokalt. Og vilkår som eventuelt bør fastsettes overfor arrangørene, må vurderes i det enkelte tilfelle, sier Amundsen.