Norge

Mood hardt ut mot Forsvarets kapasitet

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Robert Mood som FN-utsending i opprørsbyen Mohassan i Syria i juni 2012.
afp000352330-ROmE3bgLiO.jpg
 • Forsvaret er så svakt at det ikke kan gjennomføre operasjoner hjemme og ute samtidig. Hæren og Heimevernet må legges om, og avdelinger som ikke kan rykke ut på kort varsel, bør avvikles, sier generalløytnant Robert Mood.

Robert Mood, tidligere hærsjef og FN-utsending til Midtøsten, vil i fremtiden ha felles militærbaser med nordiske land og land som Tyskland, Nederland og England.

Mood er i dag forsvarssjefens representant i NATO, han leder det som kalles militærmisjonen i Brussel.

Mens forsvarsledelse generelt de siste årene har skjønnmalt Forsvarets militære slagkraft, har Mood ved flere anledninger i klartekst beskrevet store svakheter.

Hans uttalelse som sjef for Hæren for noen år tilbake, om at Forsvaret kun var i stand til å forsvare Røa bydel i Oslo, og bare for noen dager, skapte betydelig oppstyr.

I januar konstaterte både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at det langt fra sto så bra til med Forsvaret som forgjengerne hadde hevdet.

Tirsdagens innlegg fra Mood i Aftenposten er likevel mer direkte og avdekkende enn det som hittil er beskrevet.

Mood fastslår følgende om Forsvaret:

 • Verdenssituasjonen viser at bruk av militærmakt ikke er gått ut på dato.
 • Det norske Forsvaret holder høy kvalitet hva angår materiell og kompetanse.
 • Men Forsvaret er for svakt til å utføre to nøkkelfunksjoner, holde stand i en krisesituasjon til hjelp kommer utenfra og ta imot denne hjelpen når den kommer.
 • Forsvaret er så lite at det ikke er i stand til samtidig å utføre operasjoner utenlands og hjemme i Norge.
 • Hæren og Heimevernet bør omorganiseres kraftig.
  «Omstillingen av Forsvaret har gitt oss veldig høy kvalitet på land-, sjø-, luft-, spesialstyrker og etterretning. Imidlertid har vi fått så svak bemanning, reduserte reservedelsbeholdninger og reduserte lagre av blant annet ammunisjon at utholdenheten er liten,» skriver Mood.

Og han mener at:

Store deler av dagens — små - styrker trenger uker og måneder på å bli klar til å løse sine oppdrag.

Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet

Fra sin nøkkelposisjon sier Mood at Norge og andre NATO-land må ta større ansvar for egen sikkerhet og bidra mer sammen med andre, samtidig, og kunne reagere på kort varsel.

Mood anbefaler mer forpliktende samarbeid med nordiske land og land som Nederland, Tyskland, Danmark og England, om både felles avdelinger, øvingsfelt og baser.

Robert Mood har vært en av få tydelige stemmer i forvarsledelsen de siste årene. Her på Akershus festning, der han tidligere var inspektør for veteranene.

Mood vil gå så langt som å avvikle avdelinger som i dag ikke er i stand til å være klar til innsats på kort varsel.

Aftenposten har ikke lykkes å få til intervju tirsdag, hverken med forsvarssjef Bruun-Hanssen eller forsvarsminister Søreide.

Men i en e-post gir Bruun-Hanssen en generell kommentar til Moods debattinnlegg:

«De utfordringene general Mood beskriver rundt vårt hjemlige forsvar, samsvarer godt med den beskrivelsen jeg selv har. gitt. Jeg har særlig pekt på at til tross for at våre avdelinger løser de fredsoperative oppgavene og de internasjonale oppgavene på en svært god måte, har vi svakheter knyttet til reaksjonsevne og utholdenhet god nok til å løse de mest krevende oppgavene.»

Og:

«Innspillet om Hæren og Heimevernet får stå for Mood sin regning. Det jeg vil si, er at vi gjennom utviklingen av det fagmilitære råd også vil se på en videre utvikling av landmakten slik at den er relevant i forhold til den sikkerhetspolitiske situasjonen og de utfordringer og oppgaver den medfører i tiden fremover.»

 • Les også:
  Bruun-Hanssen har i fått i oppdrag av Søreide å se på hvordan kampkraften i Forsvaret kan økes og reaksjonstiden kuttes:
Les også

Russland skremmer Norge til å endre Forsvaret

Les også om Norges endrede forhold til Russland:

Les også

- Norge er blitt for redd for Russland

Her er en annen tilstandsbeskrivelse av dagens forsvar:

Les også

 1. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen går til frontalangrep på vernepliktsforsvaret

Les mer om

 1. Forsvaret