Sender falske vitnemål – havner i retten

21-åringen endret en karakter på vitnemålet og sendte det inn for å få plass på Det teologiske fakultet. Han er ikke alene. Juksemakere risikerer å miste både studierett og studiepoeng.

Her er ett av de falske vitnemålene som Universitetet i Oslo mener kommer fra et falskt universitet.

Denne uken får tusenvis av unge folk svar på hvordan det har gått med deres søknad om opptak til høyere utdannelse, men det er ikke alle som har rent mel i posen.

Enkelte søkere prøver å jukse seg til en studieplass ved å sende inn vitnemål der de har endret på enkeltkarakterer. Noen forsøker til og med å sende vitnemål som de har kjøpt fra diplommøller, også kjent som «diploma mills».

Ble anmeldt og dømt

I fjor sommer ble en 21-åring fra Oslo avslørt da han prøvde å komme inn på Det teologiske menighetsfakultet ved å endre en karakter på vitnemålet.

Mannen ble anmeldt og måtte nylig møte opp som tiltalt i Oslo tingrett. I retten ga han en uforbeholden tilståelse og ble dømt til samfunnsstraff i 30 timer. Hvis han ikke godtar eller gjennomfører samfunnsstraffen, må han i fengsel i 15 dager.

Han er ikke den eneste som er dømt for et slikt forhold. I fjor ble en kvinne i 20-årene er dømt til fengsel i 15 dager for å forfalske et vitnemål fra videregående. Kvinnen ville bli sykepleier, men ble avslørt før hun fikk startet på studiene.

Mange blir avslørt

I 2017 avdekket Universitetet i Oslo 20 forfalskningssaker i forbindelse med opptak til høyere utdanning. Åtte av disse gjaldt engelsktester. Det er nemlig krav om at søkere må dokumentere språkkrav for opptak til studier. Krav til engelskferdigheter er særlig påkrevd for masterstudenter.

En av studentene forsøkte å få studieplass ved UiO med dette falske vitnemålet.

Fem av sakene gjaldt vitnemål fra falske universiteter (diploma mills), mens to hadde endret på sine vitnemål. Fem forfalskinger gikk ut på andre forhold.

Oslo Met (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) registrerte fem forfalskningssaker i fjor.

– Vi jobber kontinuerlig med å utvikle rutinene våre for å oppdage forfalskninger, sier Camilla Haugland, seksjonsleder ved UiO.

Kan ikke garantere at alle tas

Universitetet har blant annet følgende hjelpemidler/tiltak for å avsløre juks:

1. Verifisering av dokumenter mot utsteder.
2. Bruk av tilgjengelige elektroniske hjelpemidler, som for eksempel Nasjonal vitnemålsdatabase.
3. Kontroll av søkeres originaldokumentasjon i etterkant av opptakene.
4. Kompetanseheving og kursing av saksbehandlere.

Av sakene UiO anmeldte i 2017 er noen saker henlagt, flere av sakene er fremdeles til behandling hos politiet. Én sak er avgjort ved at personen vedtok et forelegg fra politiet.

Kan miste studiepoeng

– Vi ser alvorlig på forfalskning av dokumentasjon, og har et høyt fokus på å avdekke forfalskninger. Vi har imidlertid ingen garanti for at vi tar alle som søker med falsk dokumentasjon, sier Haugland.

Universitetet i Oslo (UiO) sjekker alltid om institusjonen de får vitnemål fra, faktisk eksisterer og har akkreditering.

– Vi har mange verktøy vi bruker for å sjekke om dokumentasjonen er ekte, og dersom vi får mistanke om forfalskning vil den alltid bli verifisert mot utsteder av dokumentasjonen.

– Hvilke andre konsekvenser risikerer studenter som sender inn falske vitnemål?

– Når det blir avdekket forfalskning i en søknad om opptak til UiO blir saken sendt til Den sentrale klagenemnd ved UiO med anmodning om inntil ett års karantenetid for å søke opptak til UiO, tap av eksamensrett ved universiteter og høyskoler og eventuell inndragning av studierett ved UiO, svarer Haugland.

Dersom personen er student ved UiO, vurderer klagenemnda hvorvidt det i tillegg er grunnlag for annullering av avlagte studiepoeng og utestengning fra institusjonen. Det er lov om universiteter og høyskoler som regulerer dette.

Vitnemålsdatabase

De fleste vitnemålene blir i dag sendt direkte fra videregående skoler til Nasjonal vitnemålsdatabase. 78 prosent av alle søkere til høyere utdannelse i 2017 hadde vitnemål lagret i dette systemet. Disse skal ikke kunne manipuleres.

Søkere som har eldre eller utenlandske vitnemål, samt de som søker på grunnlag av kompetansebevis eller karakterutskrift med forbedret karakter må derimot sende inn dokumentasjon på egen hånd. De aller fleste som blir avslørt tilhører denne kategorien.