Amundsen: – Overgrepene kan handle om tidligere tiders tabu

Justisminister Per-Willy Amundsen er rystet over omfanget i Tysfjord-sakene og at sakene strekker seg over såpass mange år. 

Justisminister Per-Willy Amundsen mener politiet har gjort en god jobb med å etterforske sakene i Tysfjord-komplekset.

– Disse sakene ryster meg dypt, fordi det handler om barn og unge som er blitt utsatt for overgrep over lang tid, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til NTB om sakene som nå kommer frem i lyset gjennom Tysfjord-etterforskningen.

Politiet har avdekket 151 seksuelle overgrepssaker i Tysfjord-komplekset. 43 er voldtektssaker, mens 40 saker omhandler seksuell omgang med barn under 14 år. Tirsdag meldte politiet at det er tatt ut ti tiltaler, og at det trolig vil bli flere. Mange av sakene går langt tilbake i tid.

– Det er nesten uvirkelig at slikt kan skje uten at samfunnet rundt setter en stopper for det. Det kan være at dette handler om tidligere tiders tabu, sier Amundsen.

På spørsmål om politiet ikke har gjort nok tidligere, svarer Amundsen:

– Jeg vil være tilbakeholden med å uttale meg om hva politiet har gjort tidligere, men etter at dette ble avdekket, har politiet gjort en god jobb med å ta tak i det. Det viktige nå er å treffe gode tiltak overfor dem som er blitt utsatt for overgrep, og å straffeforfølge dem som har begått dem.

Politiet: Tilgivelse og syndenes forlatelse har vært hinder for åpenhet

I etterforskningen av overgrepssakene i Tysfjord fastslår politiet at mangel på åpenhet har vært et stort problem. 

– Det finnes flere fortellinger fra fornærmede om at gjerningspersoner har innhentet tilgivelse fra det religiøse miljøet og da har på en måte saken vært avgjort, sier politimester Tone Vangen i Nordland politidistrikt.

Vangen påpeker at politiet i etterforskningen av alle overgrepssakene i Tysfjord fastslår at det eksisterer et parallellsamfunn, der folk ikke har så stor interaksjon med hverandre.

– Politiet ser at mange av de involverte har tilknytning til det lulesamiske miljøet. Vi ser også mange med tilknytning til den læstadianske menigheten. Men det er ingen grunn til å hevde at etnisk tilhørighet eller trosretning er en forklaring på de overgrepene som har funnet sted. Men samtidig er det mekanismer knyttet til det lulesamiske miljøet som gjør at det har vært vanskelig å komme til overflaten med ting, fastslår Vangen.

Politiadvokat Øyvind A. Rengård fra Nordland politidistrikt møtte pressen på Hamarøy hotell hvor de presenterte rapporten fra arbeidet med Tysfjordsakene.

Politiet: Etnisk tilhørighet ikke kan ikke forklare omfanget

Politiadvokat Øyvind Rengård, som har hatt ansvaret for etterforskningen, sier sakene stammer fra små lokalsamfunn hvor det har vært en klar oppfatning om at sakene bli liggende.

– Andre har sagt at det er på høy tid at storsamfunnet må agere. Andre igjen har sagt at åpenhet må vi unngå fordi det kan medføre splittelse i familier, ødeleggelse av familiebånd eller en annen form for tap av sosial aktelse, sier Rengård.

– Flere av de fornærmede har opplyst til oss at det har vært et hinder for åpenhet. Det har vært ansett som opp og avgjort dersom en har fått tilgivelse og syndens forlatelse, sier Rengård.

Også Rengård presiserer at de ikke kan hevde at etnisk tilhørighet, at man tilhører et lulesamisk miljø eller det læstadianske samfunnet, kan forklare det omfanget av overgrep som har skjedd.

– Det er mer sammensatt enn som så, med flere ulike årsakssammenhenger og virkningsmekanismer, sier han.