Økt andel gutter får ikke karakterer på videregående etter innføring av fraværsgrense

Andelen gutter som ikke får vurdering i ett eller flere fag på videregående skole, har økt med 2,9 prosent etter at fraværsgrensen ble innført for to år siden.

Tilsammen var det 3.036 gutter som manglet vurdering i ett eller flere fag våren 2018.

Tilsammen var det 3.036 gutter som manglet vurdering i ett eller flere fag våren 2018, skriver Utdanningsnytt, som viser til en oversikt fagbladet Utdanning har laget.

Tallene viser at mens 3,5 prosent av guttene i skoleåret 2015/16 ikke fikk vurdering i ett eller flere fag, så hadde andelen økt til 3,6 prosent siste skoleår. Det innebærer en økning på 2,9 prosent.

Den nominelle endringen er derimot beskjeden – forskjellen utgjør syv personer. Den noe mer betydelige prosentvise økningen skyldes at det har vært en nedgang i antall elever på de to årene som har gått siden fraværsgrensen på 10 prosent ble innført.

Politisk rådgiver Maria Göthner i Kunnskapsdepartementet peker på at antallet gutter som mangler vurdering i kun ett fag har gått ned fra før fraværsgrensen ble innført i 2016 og til i dag. Nedgangen er på nesten 17 prosent, eller 272 elever.

Yrkesfag

På yrkesfag økte andelen gutter uten vurdering med 2,6 prosent fra 2016 til 2018 og på studiespesialisering med 3 prosent.

Oversikten er basert på Utdanningsdirektoratets statistikk for elever uten vurderingsgrunnlag og omfatter foreløpige tall for siste skoleår.

Den største utfordringen synes å være i Oslo, der gutter som ikke får vurdering i ett eller flere fag samlet sett har økt med 16 prosent for alle studieretninger. For yrkesfag var denne økningen på hele 43 prosent.

KrF bekymret

KrFs utdanningspolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan reagerer på tallene og ber kunnskapsministeren se på tiltak for å tilrettelegge bedre for disse elevene.

– KrF var mot å innføre en slik rigid fraværsgrense som regjeringen foreslo i forrige periode, og da sterkt begrunnet i at den kunne medføre at færre ville få vurdering. Vi advarte mot at en rigid fraværsgrense ville få som konsekvens at de som sto i randsonen ville miste motivasjon til å fullføre undervisningen når prosentgrensen var overskredet. Disse tallene kan jo tyde på det, sier Grøvan til NTB.

Totalt for begge kjønn og alle studieretninger viser tallene at flere elever får karakterer nå enn før grensen på 10 prosent fravær ble innført i 2016.