Fagforening om sjokkrapport om seksuelle overgrep i Forsvaret: – Ikke lett å si ifra

Norges offisers- og spesialistforbund mener Forsvaret må satse på forebygging etter tirsdagens oppsiktsvekkende rapport om seksuelle overgrep.

Forsvaret er ikke et sted det er lett å si ifra om seksuell trakassering, tror Norges offisers- og spesialisforbund. Iillustrasjonsbilde.

– Vi har indikasjoner på at dette ikke bare er noe som har skjedd det siste året, men at dette handler om en ukultur over tid, sier Tonje Andreassen.

Hun sitter i forbundsstyret i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF). Organisasjonen er glad for at Forsvaret nå har gjennomført en spørreundersøkelse som omfatter seksuell trakassering. Men resultatet skremmer dem.

I spørreundersøkelsen Forsvaret gjennomførte blant 8800 ansatte og vernepliktige i fjor, oppga 24 kvinner og 20 menn at de at de det siste året har utført seksuelle handlinger mot sin vilje, mens de har tjenestegjort i Forsvaret.

Som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen påpeker faller dette inn under samme straffebestemmelse som voldtekt.

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo, ser svært alvorlig på saken.

– Tallene er langt høyere enn de skal være. I Forsvaret skal standarden heves, ikke senkes, slik den er i ferd med å gjøre nå, sier han.

«Ikke lett å si ifra»

Andreassen var overrasket over de høye tallene da hun først leste dem.

– Det var overraskende høye tall, spesielt hva gjelder seksuell trakassering. Ikke bare voldtekt, men også forsøk på voldtekt, deling av bilder og andre ting. Det er viktig å ha med seg at dette sannsynligvis skjer i nesten like høy grad med gutter som med jenter. Slike ting er helt uakseptabel oppførsel, uansett kjønn.

At det er mange som rapporterer om voldtekter i undersøkelsen, men svært få som anmelder, får forbundet til å konkludere med at takhøyden er for lav.

– Jeg tror ikke det er lett å si ifra i Forsvaret i dag. Her må det en kulturendring til, sånn at alle er trygge på at både den som rapportere og den som blir anklaget blir godt ivaretatt.

Tonje Andreassen, medlem av forbunddstyret i Norges offisers- og spesialistforbund.
Les også

Forsvaret varsler rettslige skritt om KNM Helge Ingstad

Ubesvarte spørsmål

Hvorfor mørketallene om seksuell trakassering synes å ha vært høye, er ikke forbundet helt sikre på.

– Hvorfor er tror du det er vanskelig å si ifra i Forsvaret?

– Det må vi finne ut av, men det kan være det har noe med hierarkiet å gjøre. Man kan se for seg at det spesielt blir vanskelig å rapportere om noen som er høyere i rang, sier Andreassen.

– Hva har man å tape på å si ifra?

– Det er nok veldig sammensatt. Å bli utsatt for et overgrep er naturligvis skambelagt, som mange kvier seg for å dele fordi de er redd for å ikke bli trodd. Hvis man da ikke får støtte, kan det bli veldig vanskelig, sier hun.

Også Bongo tror medlemmer av forsvaret kan være redde for stigmatiseringen rundt voldtekt.

– Slik skal det ikke være, sier han.

Seksuell trakassering er ikke et nytt tema for NOF, selv om rapporten ikke kom dem for hånden nå nylig.

– Vi er kjent med at dette er et problem, sier Bongo.

«Krever handling»

Bongo er glad for at rapporten kommer på bordet og fører til fremgang, samtidig som han understreker at tallene som kommer frem er alvorlige.

– Det er vanskelig og det krever handling, men det er takket være tidligere medarbeider- og vernepliktsundersøkelser at man har fått frem tallene i denne større undersøkelsen, sier han.

NOF har vært med på å utarbeide en handlingsplan der de har kommet frem til noen kjerneelementer som de håper vil gjøre en forskjell.

– Forebygging er det aller viktigste. Så må man også bli flinkere til å fange opp disse handlingene, og bygge en kultur hvor terskelen for å si ifra er lav, sier forbundslederen.

Strengere rammer og god informasjonsflyt, mener Andreassen kan fungere.

– Vi må gi strengere rammer for hva som er akseptabel og uakseptabel oppførsel. Så må det finnes et apparat som følger opp sakene på en bedre måte enn det som gjøres i dag. Dette må også jobbes med på sikt, sånn at man sørger for også nye ansatte er skolert.