- Hasj er mindre farlig enn alkohol

Plutselig var «alle» opptatt av at «hasj er farlig». En kronikk fra 2007 er årsaken.

Dersom legaliseringserfaringene fra USA blir gode og forbruket ikke øker, bør Norge vurdere å følge etter, mener Willy Pedersen.

En cannabiskritisk kronikk var denne uken Aftenposten.nos mest leste sak fordi den fikk et nytt liv igjen på sosiale medier. Det er bare ett problem: Innlegget ble publisert i 2007, og forfatteren har endret mening.

Kronikken som plutselig tok av:

Les også

Hasj <i>er</i> farlig

— Det er uheldig om inntrykket fra 2007 fester seg, sier professoren til Aftenposten.

— Det kan føre til feil prioriteringer i arbeidet mot rusmidler. Alkohol bør være første prioritet. Men Regjeringen har en tafatt alkoholpolitikk som kan komme til å gi oss store problemer. Det er mye lettere å snakke om hasj, for det berører ikke folk flest. Som foreldre i Oslo Vest: De liker å snakke om hasj, men ikke om eget alkoholforbruk, sier han.

- I 2007 refererte du til forskning som skulle fjerne tvil om at hasj gir økt risiko for psykose og schizofreni. Har det kommet ny forskning som sier noe annet?

— Dels har en pekt på metodiske problemer ved studiene, funnene var ikke så sikre som mange trodde. I tillegg har en undersøkt om det har vært noen økning av forekomsten av schizofreni i perioder med sterk økning av hasjbruk. Funnene tyder ikke på at hasj spiller noen viktig rolle.

- Angrer du på det du sa den gang?

Over 130.000 leste Willy Pedersens tekst, og tallet er stigende. Det er uheldig om inntrykket fra 2007 fester seg, mener professor Willy Pedersen.

— Overskriften er altfor kategorisk. Resten av kronikken er mer balansert, men jeg burde kanskje lagt vekt på at det er vanskelig å bruke den typen studier som vi da hadde. Man fant at de som brukte hasj oftere fikk psykoser, selv om en tok i betraktning andre kjente risikofaktorer.- En ser det samme ved røyking: Schizofrene er ofte dagligrøykere, og de begynner ofte å røyke før de får symptomer. Ingen tror likevel at røyking er en risikofaktor for schizofreni.

- Syv år senere slår du fast at «krigen mot narkotika» har feilet.

— I en viss forstand var jeg del av denne «krigen». En av de første oppgavene jeg fikk etter studiene var å føre i pennen en stortingsmelding om narkotikapolitikken. Perspektivet er typisk for 1980-tallet: Mye vekt på politi og straff. I dag mener jeg at det var et feiltrinn. Jeg har nok de fleste forskere med meg på det.

- Hva mener du om legalisering?

— To delstater i USA har legalisert cannabis, og vi bør følge nøye med på hva som skjer der. Dersom erfaringene blir gode og forbruket ikke øker, mener jeg vi bør vurdere å følge etter. Det er to grunner: Cannabis er mindre farlig enn alkohol. Dessuten pumpes det mye penger inn i organisert kriminalitet. Mange ungdommer trekkes inn i kriminelle karrièrer på den måten.

- Hva med straffesanksjonene vi benytter i dag?

— Vi bør avkriminalisere bruk og besittelse, slik de har gjort i mange land. Dessuten bør strafferammene ned for narkoforbrytelser. Det er ikke bakmenn, men samfunnets stebarn som sitter fengslet på ekstremt lange straffer.

Det er ikke bakmenn, men samfunnets stebarn som sitter fengslet på ekstremt lange straffer.Den første studien av hvem som ble straffet etter den såkalte proffparagrafen kom for 30 år siden. Det dreide seg om helt vanlige småkriminelle - mange hadde vokst opp under barnevernet, foreldrene ruset seg, de slet selv med rus. Fortsatt ser vi samme bilde.

- Hvor farlig er hasj?

— Vi må dele opp i to typer skader: Noen kommer fra selve bruken. Her rangeres cannabis litt lavere enn tobakk og alkohol, men de er svært skadelige stoffer. Den andre typen er knyttet til at stoffet er illegalt. Det innebærer at brukerne må inn i et kriminelt system og også lett får adgang til farligere stoffer. Når vi tar dette i betraktning, er bruk av stoffet farlig, ikke minst for helt unge mennesker. Mitt råd er alltid: Hold dere unna.

Twitter: @ingeborgborg