Norge

– Overraskende mangel på åpenhet i Vegvesenet

Utvalget som har gransket Statens vegvesens hemmelighold av ulykkesrapporter, opplevde selv at Vegvesenet holdt tilbake informasjon.

Statens vegvesen har hemmeligholdt rapporter som konkluderer med at trafikkulykker har skyldtes veiforhold.
  • Ntb

– Det var nokså spesielt og overraskende, sier advokat og tidligere statssekretær Berit Reiss-Andersen til NTB.

Hun er ett av fire medlemmer i granskingsutvalget som fredag overleverte en rapport om hemmeligholdet av ulykkesrapportene fra Vegvesenets ulykkesanalyser til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Lukkethetskultur

I rapporten retter utvalget, som har vært ledet av jussprofessor Hans Petter Graver, skarp kritikk mot en hemmelighetskultur som har utviklet seg i Vegvesenet de siste årene.

Mellom 2005 og 2012 ble nesten 1.550 såkalte UAG-rapporter om dødsulykker holdt hemmelige. Verken politiet eller pårørende fikk innsyn i rapportene, som heller ikke ble gjort tilgjengelige for retten i forbindelse med bildrapssaker.

I 2010 og 2011 innførte Vegvesenet en rutine om å avslå absolutt alle anmodninger om innsyn i ulykkesrapportene.

– Høy pris

– Denne lukketheten har sin pris, sa Graver da han presenterte rapporten fredag.

– Den har ført til mistenksomhet og svekket tillit til etaten, slår han fast og påpeker at det var nettopp avslaget om innsyn som førte til at VG begynte å grave i saken i fjor.

Saken førte til store oppslag og skapte tvil om en rekke personer som var dømt for bildrap, kunne være uskyldig dømt. I mai i fjor besluttet derfor Solvik-Olsen å sette ned et uavhengig utvalg for å granske saken.

– Store svakheter

Utvalget har blant annet prøvd å finne ut hvorfor rutinen om å avslå innsynsanmodninger ble innført. Men det har det vært vanskelig å komme til bunns i, opplyser Graver. De nye rutinene ble nærmest gjemt bort i en omfattende rapport.

– Dette ble heller ikke forelagt ledelsen i direktoratet, sier Graver, som mener dette viser både store svakheter og ledelsesproblemer innad i Vegvesenet.

Utvalget konkluderer likevel med at det er lite sannsynlig at hemmeligholdet har ført til rettstap for noen.

I midten av mai konkluderte også Riksadvokaten med at ulykkesrapportene ikke ga grunnlag for å gjenoppta noen av de 204 sakene som har endt med dom for bildrap de siste ti årene.

Utvalget nektet innsyn

Hemmeligholdskulturen preget også Vegvesenets holdning til granskerne. Flere ganger ble utvalget nektet innsyn i dokumenter det etterspurte, opplyste Graver fredag.

– Utvalget har hatt store problemer med å få den informasjonen det har etterspurt, sier han.

Samferdselsminister Solvik-Olsen karakteriserer saken som en «alvorlig svikt i forhold til offentlighet, ledelse og kultur» og sier han allerede har sendt brev til Vegvesenet og bedt dem endre rutinene.

Misforstått «snillhet»

— Jeg opplever at dette har blitt fulgt opp. Selv om Vegvesenet ikke har brutt loven, er etatens holdning til åpenhet ikke i tråd med den vi ønsker, sier han.

— Hvordan reagerer du på at også utvalget er blitt nektet innsyn?

— Det kan dreie seg om misforstått snillhet, at man ikke vil belemre utvalget med for mye papir. Men dette må vi finne ut av. Det er viktig for oss å forstå og stille klare krav. Dette reflekterer en kultur som viser at vi har en større jobb å gjøre, sier Solvik-Olsen til NTB.

Fungerende veidirektør Lars Aksnes sier til VG at han beklager «dersom utvalget opplever at de ikke har fått det de har bedt om».

— Vi har hatt som intensjon å gi Graver-utvalget all den informasjon som de ønsket, sier han.

Les også

  1. Alle bildrapssaker skal gjennomgås

  2. Etatenes frykt for åpenhet må endres

  3. Oslo-trafikken dreper nesten bare myke trafikanter