Norge

Dette mener E-tjenesten er truslene mot Norge

Det er E-tjenestens oppgave å fortelle om trusler mot Norge fra utlandet. Aftenposten dekker den mest spennende E-tjeneste-rapporten på flere år, som legges frem torsdag formiddag. Se TV-sendingen direkte her.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

E-tjenesten konkluderer i sin trusselvurdering med at den spesifikke trusselen mot Norge ventes å øke i 2015.

E-sjef Kjell Grandhagen la frem E-tjenesten ugraderte rapport om trusler mot Norge fra utlandet torsdag formiddag. Han trakk frem tre hovedpunkter.

 • Utviklingen i Russland i lys av annekteringen av Krim og støtten til separatister i Øst-Ukraina.
 • Utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika der militante islamistgrupper har tatt kontroll over store landområder. Dette har endret trusselbildet i vestlige land.
 • Utviklingen i det digitale rom. Etterretningsvirksomhet fra utlandet fremstår som en stadig større trussel mot norske interesser.
  — Internasjonal terrorisme og nettverksbasert etterretningsvirksomhet utgjør fortsatt den største trusselen mot Norge per i dag. Men vi bruker samtidig god plass på Russland i trusselvurderingen, fordi det knytter seg stor grad av usikkerhet og uforutsigbarhet til Russland på lang sikt, sier Grandhagen til Aftenposten.

Ikke militær trussel per i dag

Fra rapporten: «Russlands annektering av Krim og militære operasjoner i Øst-Ukraina innebærer både folkerettsbrudd og en vesentlig endring av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Samtidig markerer Russland en klar vilje til å bruke makt overfor naboland for å ivareta det som defineres som russiske interesser.»

E-tjenesten poengterer at Russland vil fortsette å definere NATO som en mulig trussel - et fiendebilde som underbygges av massiv, statlig propaganda. Den høye militære aktiviteten vi har sett i 2014 vil videreføres.

Til tross for de betydelige militære og sikkerhetspolitiske endringene i 2014 fastholder E-tjenesten vurderingen av at Russland i dagens situasjon ikke utgjør noen militær trussel mot Norge.

E-tjenesten peker blant annet på at det er vanskelig å se noen rasjonell grunn til russisk militær aktivitet mot Norge i et kort og mellomlangt perspektiv.

Trekker frem Syria og Irak

Fra rapporten: «Nasjonale konfliktlinjer i Syria, Egypt, Libanon, Irak, Jemen og Libya vil medføre fortsatt politisk usikkerhet og sikkerhetsutfordringer.»

E-tjenesten peker spesielt på fremmarsjen til Den islamske stat (IS) i sin trusselvurdering.

- Utviklingen har stor innvirkning på den internasjonale terrortrusselen mot vestlige land, inkludert Norge, sa E-sjefen.

— Det er vår vurdering at IS har nådd sitt kulminasjonspunkt. IS er ikke lenger i stand til å fortsette sin konvensjonelle offensiv, men er på ingen måte slått. De vil fortsette å utføre sin krig i områdene med assymetriske virkemidler. Det vil si bruk av veibomber, selvmordsbomber og planlegging av terrorangrep i andre land, sa E-sjefen.

E-tjenesten konkluderer med at den spesifikke trusselen mot Norge ventes å øke i 2015.

— Det er på kort sikt vanskelig å bekjempe ISIL i Syria og Irak. De kan potensielt få kontroll over større områder på befolkning av både kurderne og andre deler av opposisjonen. Fremmedkrigerne får mer trening, kamperfaring og blir ytterligere radikalisert, sa Grandhagen.

Da PST la frem sin åpne trusselvurdering tidligere i februar, pekte også de på utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika.

Al-Qaida fortsatt en trussel

E-tjensten understreker at selv om IS utgjør den største trusselen, er fortsatt Al-Qaida-nettverket en betydelig trussel mot vestlige interesser.

- Vi er særlig bekymret for rivaliseringen mellom IS og Al-Qaida. Det kan føre til et markeringsbehov fra begge parter og dermed økt fare for terrorangrep mot vestlige land, sa Grandhagen.

Det er et ekstremt, islamistisk miljø som utgjør den tydeligste terrortrusselen mot Norge, ifølge PST, som konkluderte med at det er sannsynlig at Norge vil bli utsatt for en terrorhandling eller forsøk på dette i løpet av 2015.

Russland og Kina spionerer på Norge

E-sjefen brukter også tid på å snakke om utenlandsk etterretningsvirksomhet mot Norge. Nettverkbasert spionasje fremstår som en stadig større trussel, ifølge E-sjefen.

Det er statlige aktører som står bak den mest alvorlige trusselen. Russland og Kina fremstår som de mest aktive aktørene per i dag.

- Begge nasjonene har høy kompetanse og viser stor grad av pågåenhet i sin tilnærming til norske mål. De gjennomfører nå vedvarende nettverksbaserte etterretningsoperasjoner mot norkse interesser, sa Grandhagen.

Fra rapporten: «Den mest alvorlige etterretningstrusselen i fredstid er at aktører får innsyn i politiske vurderinger, militære forhold, kommersielle data og intellektuell eiendom. I en krise eller krig kan nettverksoperasjoner også benyttes til sabotasjeformål og til støtte for konvensjonelle militære operasjoner.»

Tro på militær kraft - skepsis til russisk finansiering

E-tjenesten har i forkant av fremleggelsen fastholdt at de oppfatter Russlands militære strategi som grunnleggende defensiv.

Sivile eksperter på Russland mener at Norge kan bli utsatt for russisk maktbruk der noen av virkemidlene som er brukt overfor Ukraina kan bli brukt mot Norge.

Aftenposten har beskrevet hvordan Russland frem mot 2020 har lagt en plan for massiv militær opprustning, og innhentet E-tjenestens vurdering av denne.

E-tjenesten er imponert over hvordan Russland klarte å holde oppe stor militær aktivitet i 2014, samtidig som store styrker var engasjert i presset mot Ukraina.

E-sjef Kjell Grandhagen er likevel usikker på om Russland vil klare å finansiere de planlagte utgiftene til forsvaret frem mot 2020. Dette på grunn av kraftig rubelfall, fall i oljeprisene og uunngåelige, og store konsekvenser for velferdsordninger for det russiske folk.

Les også:

 1. Les også

  Dette er forsvarsminister Ine Eriksen Søreides seks grep for å møte de nye truslene

 2. Les også

  Mood hardt ut mot Forsvarets kapasitet

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  PST: Russisk spionasje og ekstrem islam utgjør de største truslene

 2. NORGE

  E-tjenesten om Russland: – Det kan gå mot en «endret normalsituasjon» i nord

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Kampen mot terror blir langvarig

 4. NORGE

  E-tjenesten: Russerne er blitt en trussel mot norsk sivil luftfart

 5. NORGE

  PST: Fremmede stater bruker store ressurser på digital spionasje mot Norge

 6. NORGE

  Dette er Russlands militære styrker – og svakheter