Norge

Slik var de første angrepene under forsvarsdebatten på Stortinget - mens Skei Grande spilte Pokémon Go

Risikoen ved å holde seg med en minimal hær preget starten av debatten på Stortinget om fremtidens forsvar. Vi gir deg oversikt over de viktigste valgene politikerne skal ta, og en smakebit på stemningen i høringssalen.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Høringssal 1 var fullpakket da startskuddet gikk for høstens debatt om fremtidens forsvar, på Stortinget. Offisersforbund, tillitsvalgte for soldater, forsvarsindustri og ikke minst lokalpolitikere i de mange forsvarskommuner sto i kø for å kritisere eller forsvare Regjeringens forslag til fremtidens forsvar.

Seere som fulgte TV-overføringen noterte seg at Venstres medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, partileder Trine Skei Grande, spilte Pokémon Go under høringen.

Slik kommenterer Skei Grande Pokémon-fokuset

Aftenposten ba Venstre-lederen forklare hvorfor hun spilte Pokémon Go under høringen. Her er svaret, som hun sendte oss og VG på sms:

«Jeg gjør det ikke lenger, da noen ble støtt. Men noen av oss har hoder som lytter bedre når en kan gjøre noe hjernedødt ved siden av. Vi er ikke alle like. Det kommer frem mer oppsiktsvekkende ting i høringen om norsk forsvarsevne enn dette.»

Les også

Nå er statsministeren blitt pokémon-jeger

Kan Norge tillate seg lage en ny utredning om Hæren før oppbyggingen begynner?
 • Den siste militære basen mellom Bergen og Trondheim er foreslått avviklet.

Forut for debatten beskrev Aftenposten konsekvensene av Regjeringens forslag.

Dette er basene Regjeringen vil avvikle, beholde eller styrke

De første anklagene under forsvarsdebatten

LO anklaget Regjeringen for å ha omformulert Forsvarets primæroppgave, fra å handle om å kunne forsvare landet til å ha et forsvar som kan avskrekke.

 • De pekte også på Andøya som en viktig alliert base, med testsenter og skytefelt. LO anbefalte å beholde både Andøya og Evenes som flyplasser.
 • Norges Offiserforbund erklærte at Hæren er kjernen i en hver militærmakt. Satt på spissen skal de andre forsvarsgrenene understøtte Hæren i kampen for landet, sa nestleder Torbjørn Bongo.
 • Ordførere og fylkespolitikere fra Nord-Norge uttrykte dyp bekymring fo utviklingen i Hæren. Oppsummert ville de beholde alle basene som er truet av nedlegging.
 • Befalets fellesorganisajon (BFO) advarte mot å nedbemanne Forsvaret (eksklusive HV) med 1400. Og det å flytte og legge ned baser ofte kostet mer enn det som det anslås i planene, sa leder Jens B. Jahren.
 • Soldatenes tillitsvalgte trakk frem at dagens anlegg ikke er tilpasset jentenes inntreden i Forsvaret. De viste til eksempler der 40 jenter deler på to dusjer. Og der velferdsordningen som innebar samlingssteder for soldater på fritiden forsvinner.

Høringen om fremtidens forsvar fortsetter i Stortinget fredag.

Jentene er på full fart inn i Forsvaret. Mange anlegg er ikke tilpasset dette.

Dette er valgene som skal tas om Forsvaret

Avskrekking eller beholde egen evne til å håndtere kriser? Her er oversikten over de viktigste valgene Stortinget skal ta, og som opposisjonspartier, grasrot og interesseorganisasjoner nå gjør de alt de kan for å påvirke:

 • Skal Norge satse på avskrekking og altoverskyggende avhengighet av NATO, eller bygge opp Forsvaret slik at det selv kan håndtere konflikter av en viss størrelse?
 • Det er enighet om at dagens hær er minimal. Regjeringen ønsker å utrede en ny strategi for Hæren og Heimevernet (HV). Er det tid og grunn til det? Hærsjef Odin Johannessen svarer et bestemt nei.
 • Er det forsvarlig å kutte HV fra 45.000 til 35.000 soldater?
 • Hvor mye kan Norge tillate seg å satse på et Hi-Tech forsvar, der droner, ubemannede fly og fartøyer, pluss kampflyet F-35 og noen få avanserte fartøyer blir helt dominerende?
 • Hvilke baser kan legges ned, og hvilke bør beholdes? Regjeringen har foreslått å avvikle 11 baser. Hardest vil kampen stå om fly- og treningsbasen på Andøya, helikopterbasen på Bardufoss og om HV-baser som den på Setnesmoen ved Åndalsnes.
 • Bør Kystjegerkommandoen, en avdeling som beskrives som Norges nest beste soldater, slås sammen med spesialsoldatene i stedet for å avvikles?
 • Kan Norge klare seg med en kampmarine med fem store fregatter og fire ubåter, med en kyst som måler 28.800 km?
 • Hvor mye av Forsvarets behov kan og bør dekkes av sivile, innenfor transport og forsyning, og ansatte med spesialkompetanse?
 • Kommer pengene fort nok til at Forsvarets kampkraft kan økes også i de første årene som kommer? Må Norge raskere nå målet om to prosent av BNP til Forsvaret, som NATO er blitt enige om?
 • Er det greit å legge ned flere av Forsvarets musikkorps, som vil spare minibeløp sammenlignet med utgiftene til investeringer som kampflyet F-35?
HV-11 soldater under øvelse. De tilhører den siste basen mellom Bergen og Trondheim.
 • Også statsministeren har kastet seg på Pokémon-bølgen:

Sjekk hvilket nivå hun har kommet til.

Les mer om

 1. Evenes
 2. Finland
 3. Hæren
 4. Forsvaret
 5. Fly
 6. Politikk