Norge

- Scheis lovforslag er populistisk

Advokat Per Danielsen mener høyesterettsjustitiarius Tore Scheis forslag om at Stortinget bør endre injurielovgivningen er populistisk.

 • Forf>
 • <forf>robert Gjerde <

— Dommere skal av prinsipielle grunner ikke være politikere. Det har Tore Schei vært med dette utspillet, sier advokat Per Danielsen, som har ført en rekke injuriesaker i retten.Det var i et intervju i Aftenposen i forrige uke at Schei ba Stortinget endre injurielovgivningen. Schei mener avstanden mellom rettspraksis, etablert av Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, og det norske lovverket er så stor at lovene bør skrives om. Schei tok også til orde for å fjerne bestemmelsen om mortifikasjon, som går ut på at en domstol kan kjenne ærekrenkelser "døde og maktesløse".- Jeg har hittil alltid hatt den dypeste respekt for Høyesterett og ikke minst Tore Schei som høyesterettsdommer, når jeg har prosedert i Høyesterett. Nå synker respekten. Hans utspill skuffer meg sterkt, fordi det så lett kan misforstås og misbrukes, sier Danielsen.

Rammer den enkelte

Han mener Scheis fremste oppgave bør være å beskytte enkeltmennesket mot overmakten, også mot den fjerde statsmakt.- Schei kan nå oppfattes, muligens feilaktig, dit hen at han velger side, for mediene. Prinsipielt sett er det meget betenkelig. Vil Schei også gå inn for å skaffe klarere lovbestemmelser som beskytter privatlivets fred, eller er han ensidig opptatt å klargjøre krenkerens rettigheter? Hva blir det neste, spør Danielsen.Han har forståelse for at det bør skapes overensstemmelse mellom lovtekst og domstolspraksis.- Men knapt noen vet bedre enn Schei at uansett hvor moderne lovtekster lages, så vil ingen kunne lese domsresultatet i en injuriesak ut av ordlyden. Uansett hvilke ord som brukes i en lovtekst vil man måtte bruke begreper som ikke lar seg definere helt enkelt og som likevel ikke gir klar nok veiledning for folk flest. Utspillet hans er derfor populistisk, og først og fremst egnet til å skape rosende lederartikler i avisene.

- Historieløst

Danielsen er sterkt imot et eventuelt forslag om å avskaffe mortifikasjonsinstituttet.- Da fjernes en mer enn 1000 år gammel rettstradisjon med et pennestrøk. Og man tråkker på enkeltmennesket. Det er historieløst. Selv Redaktørforeningen er uenig i dette, sier Danielsen. Han viser til at et flertall i Ytringsfrihetskommisjonen, ledet av professor Francis Sejersted, ønsker å beholde muligheten til å erklære injurierende uttalelser "døde og maktesløse".

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Dataavlesing vil gjøre hverdagen tryggere | Anders Anundsen

 2. NORGE

  Mener nye overvåkingstiltak er i strid med Grunnloven

 3. DEBATT

  Regjeringen må støtte dem som kjemper for menneskerettighetene. Med ord, men også med handling | Nancy Herz

 4. VERDEN

  Hvis russere ikke viser respekt overfor Putin, kan de nå risikere fengsel.

 5. POLITIKK

  Frps lov om rett til sykehjemsplass stemples som «bla-bla»

 6. NORGE

  Direktøren for barnevernet: – Vi er engstelige for at barnevernet kan gå fra en grøft til en annen