Norge

Knipser stadig færre

Bilistene bremser ned foran fotoboksene. Andelen som kjører for fort forbi boksene er halvert på fem år.

Fotoboksene kommer ikke lenger like overraskende på bilistene, tror politiet.

  • Einar Welle

— Bilistene vet nå hvor boksene står, sier politiinspektør Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet.

GPS-varsling og tydeligere skilting er etter hans mening årsaken til at farten forbi fotoboksene ikke er like høy som før. Alle tall knyttet til fotoboksene peker nå nedover:

  • I første halvår 2005 mistet 1189 bilister førerkortet etter å ha blitt tatt av fotobokser. I årets første seks måneder var tallet 346.
  • I 2005 kjørte 0,24 prosent av de kontrollerte kjøretøyene for fort. Nå er det 0,12 prosent.
    Men politiet tar ikke bølgen av den grunn. Tallene forteller bare om farten forbi fotoboksene, ikke noe om hvordan det generelle hastighetsnivå på norske veier har utviklet seg.

- Vi kan ikke si at bilistene holder lavere fart generelt sett. Det har vi ikke noen holdepunkter for, understreker Guttormsen. Tallet for fartsoverskridelser under ordinære fartskontroller, med laser, har nemlig ikke hatt samme utvikling.

Ute av drift?

Det har derfor vært spekulert på om nedgangen i fartsovertredelser kan skyldes at færre fotobokser har vært i drift. I perioder har det vært driftsproblemer med fotoboksene, men Statens vegvesen - som har driftsansvaret for boksene - avviser at dette har hatt noen innvirkning på antall overtredelser.

- Det er alltid noen bokser som er ute av drift, men driftstiden har i år vært den samme som i fjor - ca. 15000 timer, opplyser senioringeniør Anne Beate Budalen i Vegdirektoratet.

Men antall kontrollerte kjøretøyer gikk ned første halvår, fra ca. 80 millioner de seks første månedene i fjor til 70 millioner i år. Forklaringen er, ifølge politiet og Statens vegvesen, at noen fotobokser er blitt flyttet til mindre trafikkerte veistrekninger.

GPS

- Det mest interessante for oss er imidlertid å se på overtredelsesprosenten. Og den går ned. At det delvis kan skyldes GPS-varsling, bekymrer oss ikke. Fotoboksene varsles jo også tydelig med skilt, påpeker Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet.

For bilistene kan det også være verdt å merke seg følgende: Det lønner seg stadig sjeldnere å gamble på at det ikke er kamera i boksen. Selv om bare godt over halvparten av fotoboksene i dag har kameraer til enhver tid, er det nå bare et tidsspørsmål før alle er operative - samtidig.

Fast kamera

- Målet er at hver fotoboks skal ha et fast digitalt kamera, og i løpet av et par år skal vi ha nådd dette målet. Da skal det være kameraer i alle boksene, opplyser Anne Beate Budalen.

I flere regioner er de allerede i mål: I Midt-Norge og på Vestlandet er det kameraer i alle boksene. I Nord-Norge er det i nesten alle. Det er på Sør- og Østlandet at det fortsatt står bokser uten kameraer.

Samtidig varsler politiet at stadig flere fotobokser vil bli montert i tunneler. Dette er strekninger der det er vanskelig å ha ordinære fartskontroller. Politiet og veimyndighetene tester nå ut hvordan fotoboksene bør brukes i tunneler- spesielt i undersjøiske tunneler.

- Det er mange gode grunner til å ha fotobokser i tunneler, mener Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet.

Slik ser de ut, bildene fotoboksene tar. Men nå knipser de færre og færre råkjørere.