Aktor til retten: – Det er bevist at det er tiltalte som drepte Birgitte Tengs

Statsadvokaten mener mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs (17) må dømmes til fengsel i 17 år.

Statsadvokatene Thale Thomseth (midten) og Nina Grande (t.h.) skal bruke dagen til å overbevise dommerne om at bevisene de har er sterke nok.

– Det er bevist at det var tiltalte som drepte henne. Vi mener han har dratt ned hennes strømpebukse for å begå det seksuelle overgrepet hun er utsatt for.

Det sa statsadvokat Thale Thomseth i aktors prosedyre tirsdag. Påtalemyndigheten mener den tiltalte 52-åringen må dømmes til fengsel i 17 år for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy den 6. mai 1995.

En ørliten mengde mannlig DNA, et Y-kromosom. Funnet på strømpebuksen til Tengs først 24 år etter hun ble drept. Det er det eneste mulige fellende beviset påtalemyndigheten har mot den tiltalte 52-åringen i en av de mest omtalte krimsakene i Norge.

Hans DNA er ingen andre steder, hverken på strømpebuksen eller i saken for øvrig. Men aktor mener det kun er én måte dette kromosomet kan ha havnet på strømpebuksen til Tengs: Mannen var der og drepte henne 6. mai 1995. Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

– Han hadde blodtilsølte fingre da han tok tak i trusedelen på strømpebuksen for å dra den ned. Da er hun bevisstløs. Han må ha tatt et godt grep, sa Thomseth tirsdag.

Rettens administrator, tingrettsdommer Arne Vikse, flankert av tingrettsdommer Signe Lundegård (t.v.) og lekdommer Hilde Aarhus mens statsadvokatene Thale Thomseth (foran t.v.) og Nina Grande holder aktoratets prosedyre i rettssaken etter drapet på Birgitte Tengs.

Satset alt på ett kort

Statsadvokaten har satset alt på dette ene DNA-kortet. Funnet, gjort i en blodflekk fire centimeter nedenfor linningen på strømpebuksen, er den eneste grunnen til at rettssaken finner sted.

I uke etter uke i retten har statsadvokatene derfor forsøkt å overbevise de fem dommerne om at det er umulig at DNA-funnet kan forklares på noen andre måter enn at tiltalte var der og drepte henne. Hans DNA ble avsatt direkte på strømpebuksen i forbindelse med drapshandlingen, mener påtalemyndigheten.

– Det er ingen tvil om at Birgitte (Tengs) ble drept. Det er ikke tvil om at det finnes en gjerningsperson. At det er gjort få DNA-treff, endrer ikke på dette, sa Thomseth til dommerne.

– Ikke funnet noe

Mannen, som ble pågrepet i september i fjor, nekter straffskyld. Han sier at han ikke har noe å gjøre med drapet. At han ikke var der den kvelden eller natten hun ble drept.

Forsvarerne hans mener hans DNA må ha havnet på strømpebuksen før drapet, ved at det har smittet over, eller etter drapet ved at en av prøvene er forurenset.

I retten tirsdag sa Thomseth at politiet har søkt etter mulige forklaringer som kan avkrefte at funnene av tiltaltes DNA på strømpebuksen til Tengs har noe med drapshandlingen å gjøre.

– Vi har ikke funnet noe, sa Thomseth.

Statsadvokat Thale Thomseth foran Birgitte Tengs foreldre og deres bistandsadvokat John Christian Elden (t.h.).

Statsadvokat Nina Grande sa i retten at de mener det ikke er noen ting i saken som tilsier at hans DNA skal ha kunnet smittet over til strømpebuksen i ukene eller dagene før drapet.

Det er heller ingen holdepunkter for at tiltaltes DNA kan ha kommet på strømpebuksen etter at drapet fant sted, mener hun. Det er kun hypotetiske og teoretiske muligheter for dette, sa Grande.

– Det eneste sannsynlige er at det er tiltalte som påfører sitt eget DNA på Birgitte (Tengs) i drapshandlingen, sa Grande til dommerne.

Profil

Utfordringen for statsadvokaten er at det ikke finnes andre, sikre bevis for at han var der natten Tengs ble drept. I retten har sakkyndige vitner sagt at man ikke kan dømme noen basert på ett DNA-funn alene. Måten de har løst denne floken på, er å bygge en profil av en gjerningsmann:

Den ensomme mannen og alle de unge jentene han kjørte rundt med i bilen sin. En person med temperament, spesielle seksuelle preferanser og som er lommekjent på Karmøy, som kjente til Gamle Sundveg der Tengs ble funnet. En einstøing uten nære venner.

En fyr som ikke har alibi og som har en straffehistorikk som passer med en som kan utføre et slikt drap.

John Christian Elden ba om at Karin og Torger Tengs, foreldrene til Birgitte Tengs, får 600.000 kroner hver i oppreising dersom den tiltalte 52-åringen blir funnet skyldig.

I prosedyren tirsdag sa statsadvokat Thale Thomseth at hans adferdt med å plukke opp haikere passer med det de mener, at han plukket opp Tengs før drapet. Han er tideligere dømt i vold- og sedelighetssaker. Det mener statsadvokaten er viktig fordi de mener drapert på Tengs var seksuelt motivert.

Grande påpekte at det er bevisene på drapsstedet og på Tengs som har betydning for vurderingen av tiltaltes skyld.

– At vi ikke kan si sikkert hvordan hun kom til åstedet, er tvil som ikke har betydning for skyldspørsmålet, sa Grande.

John Christian Elden, foreldrenes bistandsadvokat, ba om at foreldrene får en oppreisning på 600.000 kroner hver, dersom retten finner tiltalte skyldig i straff.