Dansker skal slanke norsk fett

For første gang skal ekstremt overvektige i Norge få et behandlingstilbud for livsstil. Helse Vest skal samarbeide med suksesshistorien Ebeltoft kurcenter i Danmark.

  • Forf>
  • <forf>christian Altmann <

Fedme. — De overvektige er skjøvet vekk av den tradisjonelle medisinen. Det er på høy tid at disse tas på alvor. Jeg kjenner ingen tilbud som er mer systematisk og grundig enn Ebeltoft kurcenter, det blir spennende å samarbeide med dem, sier viseadministrerende direktør og fagansvarlig Helge Bryne i Helse Vest.

Unikt

I går signerte Bryne og direktør Flemming Darre ved Ebeltoft kurcenter en samarbeidsavtale som neste år skal sikre 50 overvektige innenfor Helse Vests region en behandling som griper dypt inn i den enkeltes liv. Allerede fra 3. januar skal 25 kandidater være på plass i Ebeltoft. Planen er at de skal tilbringe 16 uker der, deretter åtte uker hjemme, og siden 16 uker på Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter i Fjaler i Sogn og Fjordane. Der skal personellet kurses i Danmark, Ebeltoft-modellen skal overføres til norske forhold.- Dette er et unikt prosjekt, hvor den enkelte skal følges opp og gis støtte underveis. Dette krever mye av den enkelte, og vi vil, i samarbeid med Ebeltoft kurcenter, gjøre et grundig arbeid med å velge ut kandidater, legger Bryne til.

Gjennombrudd

For Ebeltoft kurcenter er avtalen med Helse Vest et gjennombrudd. Dette er første gang senteret inngår i offentlige helseplaner, og erfaring med å slanke nordmenn har de i massevis. Omkring 300 nordmenn har vært innom senteret i Ebeltoft, og helseregionene mottar årlig mange søknader om penger fra overvektige som ønsker et opphold i Danmark.- Nå er 60 prosent av deltagerne våre fra Norge. Interessen er enorm, og sier noe om behovet for en helhetlig behandling. Vi ser en holdningsendring i helsevesenet, og flere og flere forstår at det ikke nødvendigvis er kirurgi alle med alvorlige fedmeproblemer trenger. Samtidig har vi hatt suksess med å slanke nordmenn. Det kan komme av at de er svært motiverte, en er gjerne det når en betaler selv og reiser eksempelvis fra Tromsø til Ebeltoft for å kvitte seg med kilo, sier direktør Flemming Darre.De senere årene har Ebeltoft kurcenter fått stor oppmerksomhet i mediene, med fjernsynsdokumentarer og utallige avisoppslag. Sterke historier om svært overvektige som har lagt om livsstilen, slanket seg og snudd opp ned på livet, har gjort inntrykk. Etter at Aftenposten, som første norske medium, omtalte Ebeltoft kursenter høsten 2000, har de slanket vekk tonnevis av norsk fett.- For oss er det viktig å få den anerkjennelsen som ligger i avtalen med Helse Vest. Dernest ser jeg gevinster for begge parter ettersom vi vil utveksle erfaringer og kompetanse. Jeg vil gi all honnør til Helse Vest som gir dette en sjanse, sier Darre.

Forhåpninger

For landets alvorlig overvektige gir det Helse Vest nå gjør, store forhåpninger.- Vi håper at de andre helseregionene kommer etter, men ikke minst etterlyser vi en helhetlig, nasjonal holdningsendring til dette med livsstilsbehandling. Vi har sett at Ebeltoft kurcenter har utrettet mye godt, men er skeptiske til at behandlingen denne pasientgruppen får av norske helsemyndigheter, er svært vilkårlig. At avhenger av godvilje hos leger og den enkelte helseregionens policy, sier lederen i Landsforbundet for Overvektige (LFO), Rita Zimmer.Hun er svært positiv til at Helse Vest innleder samarbeid med Ebeltoft kurcenter, og mener de andre helseregionene etterhvert blir nødt til å foreta seg noe lignende.

&lt;d&gt;Først ut. &lt;/b&gt;Nå har suksessen Ebeltoft kurcenter inngått avtale med Helse Vest om å slanke overvektige nordmenn. Aftenposten var i 2000 første norske nyhetsmedium som bragte en reportasje fra stedet, hvor vi møtte blant andre (fra venstre) Jørgen Rasmussen (206 kg), Jens Christensen (158 kg) og Jens Jespersen (178 kg).