Område på Bøler i Oslo avsperret etter funn av giftig stoff

Et større område på Bøler øst i Oslo ble sperret av torsdag ettermiddag etter at en tenåringsgutt hadde fått et svært giftig stoff på seg. Vedkommende er siktet i saken.

Torsdag kveld foregikk det saneringsarbeid på stedet.

Noen timer senere følte gutten seg uvel, og politiet ble kontaktet. Dette skjedde i 16-tiden.

Politiets innsatsleder Tore Barstad vil ikke si hva slags stoff det er snakk om.

– Dette er et stoff som vi betegner som ekstremt giftig og veldig farlig. Når vi får slike telefonhenvendelser, finnes det prosedyrer for hvordan vi skal hente ut en pasient, rense ham og fraktes til sykehus på en sikker måte.

– Bare fantasien setter grenser på hva det kan brukes til. Her er det noen som har gjort noe som ikke har vært lurt og havnet i en knipe, sier innsatslederen.

Naboer måtte holde seg inne

Naboene ble i flere timer bedt om å bli i leilighetene sine, og det ble satt opp en sikker sone rundt bygget.

Torsdag kveld ble det iverksatt omfattende tiltak for å sanere leiligheten der stoffet ble funnet.

«Vi har god dialog med beboerne i blokken. Det vil starte et saneringsarbeide om litt. De nødvendige prosedyrene for dette vil bli fulgt, og estimert til ca 2 timer. Dvs at beboere kan forlate sine leiligheter om en stund», opplyser politiets operasjonssentral klokken 20.27.

Klokken 22.50 meldte politiet at naboene igjen kunne bevege seg fritt.

Innsatsleder Tore Barstad ledet politiets arbeid på åstedet.

Det ble først gjort en hurtigtest av stoffet på stedet, men den ga ikke svar. Stoffet ble deretter fraktet til analyse hos Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som hadde hurtigåpnet sitt laboratorium.

Klokken 20.27 bekreftet Oslo-politiet at testen hadde gitt positivt svar på giftig stoff. Politiet opplyste ikke hvilket stoff det var snakk om.

Har koblet inn nasjonalt senter for kjemiske stoffer

– Vi har gode indikasjoner på hva dette kan være, men vi ønsker ikke å gå ut med det. Stoffet det er gjort funn av er livsfarlig. Man kan dø av det, sier Barstad til VG.

Kommuneoverlegen i Oslo og CBRNE-senteret er koblet inn.

CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer.

Området rundt leiligheten er sperret av.

– Vi samarbeider godt med innsatspersonell som håndterer hendelsen og gir råd om håndtering. Det er vårt inntrykk at det nå er god kontroll på stedet, sier overlege Mari Asphjell Bjørnaas ved og fungerende leder ved CBRNE-senteret i en uttalelse torsdag kveld.

Siktet gutt ligger på sykehus

Gutten som fikk stoffet på seg, er siktet for å ha fremkalt fare for allmennheten. Han ligger nå til observasjon på sykehus og skal avhøres.

– En del av etterforskningen er å finne ut om dette er et uhell, idioti eller om det er en tilsiktet bakgrunn, sier Barstad til VG.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er gjort kjent med saken, bekrefter de overfor VG.

Tre personer befant seg i leiligheten da politiet fikk melding om saken ved 17-tiden torsdag. Alle disse ble tatt ut av leiligheten og fulgt opp av helsepersonell.